قیمت جدید انواع برنج شمال 1402/05/17

سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۹:۳۲
کدخبر:۱۱۰۸۲۸

جدیدترین قیمت انواع برنج شمال امروز سه شنبه 17 مردادماه 1402 اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت برنج شمال ، قیمت روز برنج درب کارخانه و سایر محصولات تولیدی به شرح ذیل می باشد:

برنج طارم هاشمی دودی  با بسته بندی 1 کیلویی استاندارد: 135900 تومان
برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی پت 500گرمی استاندارد: 68900 تومان
برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار استاندارد: 129900 تومان
برنج طارم هاشمی فریدونکنار استاندارد: 115900 تومان
برنج طارم هاشمی فریدونکنار استانداردتولید روز: 115900 تومان
برنج طارم هاشمی استاندارد: 109900 تومان
برنج طارم دمسیاه کلاله استاندارد: 109900تومان
برنج فجر استاندارد: 82900 تومان
برنج فجر استانداردتولید روز: 77900 تومان
برنج شیرودی استاندارد: 61900 تومان
برنج  ندا استاندارد : 55900 تومان
برنج عنبربواستاندارد: 69900 تومان
شکسته برنج طارم هاشمی کشت دوم فریدونکنارسورت شده: 76900 تومان
شکسته طارم(هاشمی،سنگی،دمسیاه) سورت شده: 75900 تومان
شکسته برنج فجرسورت شده: 49900 تومان
شکسته برنج شیرودی سورت شده: 49900 تومان
شکسته برنج عنبربو سورت شده: 49900 تومان
شکسته برنج ندا سورت شده: 49900 تومان
نیمه برنج طارم هاشمی سورت شده: 46900 تومان
نیمه برنج طارم دمسیاه کلاله: 46900 تومان
نیمه برنج فجر سورت شده: 33900 تومان
نیمه برنج شیرودی سورت شده: 29900 تومان
نیمه برنج عنبربو سورت شده: 29900 تومان
نیمه برنج ندا سورت شده: 29900 تومان