کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

پژو 206 تيپ 2 باز ميگردد

کدخبر:۵۸۹۰چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰:۴۷۱۲۵۶۴ بازدید

محمد باقر‌ شعشعاني ،‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌ خودرو‌ در‌گفت‌ و‌ گوي‌ کوتاهی‌ با‌ ما وضعیت‌ تولید‌ سواري‌ و‌ محصولات جدید‌ این‌ حوزه‌ را‌ در‌ میان‌ گذاشت.‌ حاصل‌ این‌ گفت‌و‌گو‌ در‌پي‌ می‌آید.

محمد باقر‌ شعشعاني ،‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌ خودرو‌ در‌گفت‌ و‌ گوي‌ کوتاهی‌ با‌ ما وضعیت‌ تولید‌ سواري‌ و‌ محصولات جدید‌ این‌ حوزه‌ را‌ در‌ میان‌ گذاشت.‌ حاصل‌ این‌ گفت‌و‌گو‌ در‌پي‌ می‌آید.

روند تولید

شعشعاني‌ روند‌ تولید‌ سواري‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ از‌ اول‌ امسال‌ را‌ فزاینده‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ ثبات‌ تولید‌ را‌ یک‌ رویداد‌ مهم‌ در‌ این‌ خصوص‌ می‌داند‌ که‌ موجب‌ دلگرمي‌ همه‌ دست‌ اندرکاران‌ از‌ جمله‌ سازندگان‌ قطعات‌ زنجیره‌ تامین‌ شده‌ است .‌ وي‌ امیدوار‌ است‌ این‌ روند‌ ادامه‌ یافته‌ و‌ مطابق‌ برنامه‌ تولید‌ 600‌ هزار‌ دستگاه‌ تا‌ پایان‌ سال به‌ پیش‌ برود.‌ میانگین تولید روزانه معاون‌ تولید‌ سواري‌ میانگین‌ تولید‌ روزانه‌ سواري‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ بین‌ 2200‌ تا‌ 2300‌ دستگاه‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ می‌افزاید:‌در‌ بهار‌ امسال‌ 120 هزار‌ و‌ 12‌ دستگاه‌ تولید‌ شده‌ که‌ نشان‌ دهنده‌ رشد‌ سه‌ برابري‌ نسبت‌ به‌ عدد‌ تولید‌ سال‌ گذشته‌ در‌ همین‌ دوره‌ است . او‌ در‌ خصوص‌ وضعیت‌ تولید‌ در‌ ماه‌های‌ مختلف‌ سال‌ می‌گوید:‌ در‌ 10‌ سال‌ گذشته ،‌همواره‌ تولید‌ در‌ شش‌ ماهه‌ دوم‌ بیش‌تر‌ از‌ نیمه‌ اول‌ بوده‌ است.‌ این‌ مقام‌ مسئول می‌افزاید :‌ تولید‌ بهار‌ امسال‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 91‌ هم‌ که‌ 119‌ هزار‌ و‌ 700‌ دستگاه‌ بود ،‌ بیش‌تر‌ است.‌

عوامل فزاینده تولید

معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌خودرو‌ تعامل‌ رو‌ به‌ جلو‌ در‌ کل‌ جامعه‌ و‌ تعامل‌ بهتر‌ در‌ مجموعه‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ که‌ با‌ تغییرات‌ مدیریتي‌ در‌ سال‌ گذشته‌ اتفاق‌ افتاد ،‌ از‌ جمله‌ زمینه‌هایی‌ می‌داند‌ که‌ رشد‌ تولید‌ را‌ در‌ سال‌ جاري‌ به‌ دنبال‌ آورده‌ است . او‌ می‌افزاید:‌روي‌ کار‌آمدن‌ مدیریت‌ جدید‌ در‌ ساپكو‌ در‌ کنار‌ هماهنگي‌ تیم‌ مدیریت‌ ارشد‌ و‌ مدیریت‌ میاني ،‌ به‌ ویژه‌ بهبود‌ تعامل‌ بین‌الیه‌های‌ مختلف‌ مدیریتي‌ نیز‌ در‌ بهبود‌ تولید‌ نقش‌ موثري‌ دارد . شعشعاني‌ در‌ خصوص‌ جلسات‌ تولید‌ می‌گوید:‌ علاوه بر‌ جلسه‌ روزانه‌ در‌ ساپكو‌ براي‌ تامین‌ قطعات ،‌ در‌ معاونت‌ سواري‌ سازی‌ و‌ با‌ قائم‌ مقام‌ تولید‌ نیز‌ جلساتي‌ برگزار‌ می‌شود‌ که‌ همه‌ آن‌ها‌ در‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ تولید‌ است.

تولید 206

بعد‌ از‌ دو‌ سال‌ توقف‌ و‌ کاهش‌ شدید 206‌ بار‌ دیگر‌ جاي‌ خود‌ را‌ در‌ سبد‌ تولیدات‌ ایران‌ خودرو‌ باز‌ می‌کند .‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ در‌ این‌ باره‌ می‌گوید :‌ از‌ آن‌ جا‌ که‌ این‌ محصول‌ بیش‌ترین‌ سي‌کي‌دي‌ را‌ داشت ،‌ بیش‌ترین‌ صدمه‌ را‌ در‌ اثر‌ تحریم‌ها‌ تحمل‌ کرد،‌اما‌ با‌ ساخت‌ داخل‌ آن‌ روند‌ تولید‌ 206‌ نیز‌ امسال‌ بهبود‌ یافت .‌ وي‌ با‌ اشاره‌ به‌ محبوبیت‌ 206‌ در‌ بازار‌ ایران ،‌ می‌گوید:‌ تولید‌ روزانه‌ این‌ خودرو‌ در‌ حال‌ حاضر‌ 400‌ تا‌ 450‌ دستگاه‌ است‌ که‌ رشد‌ خیلي‌ خوبي‌ را‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ و‌ سال‌ ما‌ قبل‌ از‌ آن‌ نشان‌ می‌دهد. شعشعاني‌ می‌افزاید:‌ در‌حال‌ حاضر‌ تیپ‌ 5‌ و‌ وي‌8‌ در‌مدل‌های‌ اس‌دي‌ و‌ هاچ‌بک‌ تولید‌ می‌شود.‌ مدل‌ تیپ 2 و گیربگس‌ اتوماتیک‌ هنوز‌ برنگشته‌ و‌ در‌ واحدهاي‌ مختلف‌ گروه‌صنعتي‌ ایران‌خودرو‌ مانند‌ معاونت‌ طراحي‌ و‌ توسعه‌ محصول‌ و‌ پلتفرم و‌ ساپكو‌ فعالیت‌های‌ لازم براي‌ تامین‌ گیربكس‌ اتوماتیک‌ جریان‌ دارد و بزودی تولید آن آغاز میشود .

سالن های تولیدي

شعشعاني‌ در‌مورد‌ سالن‌های‌ مختلف‌ تولیدي‌ زیر مجموعه‌ معاونت‌ تولید‌ سواري ،‌ می‌گوید:‌سالن‌های‌ پرس‌ شمالي‌ و‌ جنوبي ،‌ بدنه‌سازی‌ چهار‌ و‌ شش‌ که‌ 405‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند،‌بدنه‌ پنج‌ که 206‌ را‌ تولید‌ می‌کند‌ و‌ سالن‌ شاتل‌ که‌ سمند‌ و‌ رانا‌ را‌ تولید‌ می‌کند ،‌ همگی‌ زیر مجموعه‌ این‌ معاونت‌ هستند . وي‌ می‌گوید :‌ علاوه بر‌ این‌ ها‌ سالن‌ های‌ رنگ‌ یک‌ و‌ دو ،‌ مونتاژ‌ یک،‌ دو‌ و‌ چهار‌ و‌ تكمیل‌ کاري‌ یک ،‌ دو‌ و‌ چهار‌ را‌ نیز‌ باید‌ اضافه‌ کرد.‌سالن‌ بدنه‌ چهار‌ و‌ شش‌ قالب روآ‌ را‌ تولید‌ می‌کرد ،‌ اما‌ سالن‌ چهار‌ در‌ دو‌ سال‌ اخیر‌ 405‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند.

سخن آخر

در‌ پایان‌ معاون‌ تولید‌ سواري‌ ایران‌ خودرو‌ با‌ اشاره‌ به‌ اهمیت‌ صنعت‌ خودروسازي‌ تاکید‌ می‌کند :‌ اگر‌ صنعت‌ خودرو‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مادر‌ رو به‌ جلو‌ حرکت‌ کند،‌رشد‌ بسیاري‌ از‌ صنایع‌ دیگر‌ را‌ در‌ پي‌ دارد‌ و‌ در‌ نهایت‌ موجب‌ رشد‌ و‌ شكوفایي‌ کل‌ صنعت‌ و‌ اقتصاد‌ می‌شود.

 

بلیط هواپیمادیدگاه ها

حسین: 1393/4/2511:07:02،
169
338
ماشین ایرانی ++++++++++

ماشین چینی وارداتی -------------
کاوه: 1393/4/2511:12:48،
415
45
هیچکدوم +++
من: 1393/4/2511:26:30،
167
37
هیچکدام
پاسخ: 1393/4/2511:36:03،
154
36
دوستان منم اگر مجبور نبودم که نمیرفتم دنبال ماشین ایرانی یا چینی وارداتی. ولی بودجه خیلیا محدوده و با توجه به این تعرفه انتخاب دیگری نداریم
آرش: 1393/4/2512:13:13،
35
132
آخ جون تا موقعی که من بخوام ماشین بگیرم این اومده..206 فقط تیپ2..تیپ5 پول دادن بهش الکیه
احسان: 1393/4/2512:18:20،
38
31
حداقل میگفتی کی قراره بیاد..
ss: 1393/4/2512:24:01،
105
61
یه دونه دارم مدل 88 خونمو تو شیشه کرده از سرسیلندر سوختن گرفته تا ضعیف شدن رینگو کم شدن روغن ماشین تا هزار کوفت دیگه
60000 تام بیشتر نرفتم ادم دردشو به کی بگه
jac j5: 1393/4/2513:16:09،
218
56
نظرتون درباره jac J5

فقط خواهشا کسانی که درباره اش اطلاعات دارند بگن

++++++++++++


-----------------------
رنج: 1393/4/2513:20:57،
94
33
رنج قیمت 20 تا 40 ایرانی
40 تا 80 چینی
80 تا 140 کره ای و فرانسوی
140 تا .... هم ژاپنی و آلمانی و ....

+++++++


-------------
206باز: 1393/4/2513:26:24،
84
107
سالار جاده ها 206 تیپ 5....
وریا: 1393/4/2514:03:42،
53
25
چینی وارداتی باز میگی آغا کلن چینیه ماشینای داخلی چی؟!؟ چین درجه چندم و هندی و داخلی همه مونتاژ شدن روهم شده آبگوشت بز باش
بهزاد: 1393/4/2515:56:27،
41
49
ایران خودرو رو ولش کن .
خبر خوش دارم باسه اونایی که تو اطلس خودرو قبل از تاریخ 93/2/15 از ماشین های کیا خرید به مدت 60 یا 120 روزه کردن.
قراره برای هر ماشین میانگین 20 میلیون تخفیف بدن .
آخجون چه سودی کنیم .
فرزاد: 1393/4/2516:49:40،
72
53
206 می ارزه به ال نود هندی چینی آشغال
آرش: 1393/4/2517:24:40،
48
40
فرزاد جون عزیزم یه یر برو پیش مکانیکها و قطعه فروشا تا ببینی اونی که هدنی و چینی شده 206 هست !
مهندس: 1393/4/2520:25:50،
57
29
بابا تیپ 5 خراب کردین . جانه مادرتون تیپ 2 رو به زوال نکشونید .
مازیار: 1393/4/2523:18:20،
105
24
نمیخریم تا این مادر صنعت به قول شما بیوه بشه
علی: 1393/4/2511:09:38،
70
56
صلوات
ننه: 1393/4/2511:10:29،
59
28
دست ننم درد نکه کشور های دیگه مدلهای به روز تر تولید وبا شرایط عالی به مردمشون میدن ولی ما ابتکار پراید را میکنیم وانت ماشینی که دیگه تولید نمیشده دوباره تولید میکنیم به این خودرو سازان غیور وطن میییییییبالم خسته نباشید
من: 1393/4/2511:11:45،
65
32
دست برادران چینی در نکنه که دوباره 206 اومد . از حالا به بعد دیگه قیمت گذاری رو هم برادران چینی انجام میدن!
pepan: 1393/4/2511:13:53،
51
34
آخه این همه خودرو تولید میکنی خب...اینا رو کی میخره که هی دم از افزایش تولید میزنی!بچه ها بگین ببینم این تولیدات رو کی میخره..به ازای هر ایرانی یه خودرو هست خب بعد این میخواد به کی بفروشه..جواب بدین
گاگول: 1393/4/2511:15:29،
48
26
کجای این متن گفته تیپ2 برمیگردد.
مقایسه: 1393/4/2511:16:56،
46
35
مطمئنا ماشین های وارداتی مثل ام جی توربو شارژ ساخت انگلیس قابل مقایسه با 206 و ال نود چینی نیستن
lwxtd: 1393/4/2511:18:06،
88
43
موتور آشغالش : هندی یا چینی
گیربوکس = چینی
آپشن ها = چینی
کیفیت افتضاح.....
قیمت سرسام آور....
دوستان به این میگن در راه خدا کار کردن...
جالبیش اینجاست که ایران خودرو اسم خودش رو گذاشته تولید کننده .
تولید کننده ای که با مقداری بالا پایین شدن قیمت ارز ، در قیمت هاش تجدید نظر میکنه .
خسته شدیم از بس از این اخبار بیخود مطالعه کردیم...
ایران جیب از تکنولوژی های ماشین های جهان بزار مردم چیزی یاد بگیرن .
مهندس: 1393/4/2516:32:03،
45
39
تیپ 2 و V 9 اتوماتیک تا مدل تولید خرداد 91 بیشتر قطعاتشان اصلی و سي‌کي‌دي‌ بودن که با رفتن فرانسوی ها آخر خرداد 91 تولید تبپ 2 و اتوماتیک قطع شد .برا همینه تیپ 2 هنوز کمترین اصطحلاک و بین تیپهای دیگه 206 داره..
ملا لغتی: 1393/4/2616:50:28،
33
31
وای به حال مهندس این مملکت
استهلاک درسته نه اصطحلاک
حسام: 1393/4/2511:20:30،
57
25
آشغاله. مردم هم که عین چی میریزن میخرن معلومه دوباره تولید این فرغون رو از سر می گیرن
repsol: 1393/4/2511:26:19،
60
23
تیتر بزرگ تولید تیپ2 زده ولی اصلا از تیپ 2 چیزی نگفته....
حمید: 1393/4/2511:32:19،
49
26
کلا چیزی نگیم بهتره بچه ها.کو گوش شنوا.
علیرضا: 1393/4/2511:32:42،
82
23
خوش اومدی عزییییییییییییییییییزم
بی زحمت اگه پیکان 47 روهم بازگردنید به آغوشمون دیگه نور علا نوره بخدا
ممد باقر جون قول میدی؟؟؟؟؟
صفدر: 1393/4/2513:33:52،
53
25
منم پیکان جوانان دو کاربرات گوجه ای 56 صفرمیخام.برمیگردونن ان شاا....؟
mohandes: 1393/4/2512:03:04،
52
24
نمیدونم اما احساس میکنم که باید برم به دوران کریم خان زند !!!!!!!!
یه درشکه بخرم و بزنم به کوه و دریا از دست این خودرو سازان محترم که هر روز بدتر از دیروز هستن!!!!!
فاضل: 1393/4/2512:21:45،
74
24
مرگ بر خودرو سازه ایرانی!
هاهاها: 1393/4/2512:45:33،
44
35
این آقای شعشعانی مدرک تحصیلی رو از چین گرفته...آقای محترم پژوی تولیدی شما 100 درصد با تیپ 2 فرانسه فرق میکنه شما حتمی نمیتونی یک قطعه کوچیک اون رو تولید کنی...انگار یک آیفون خریدی که چین تولید کرده ...
به نظرم سیاست باید این جوری باشه
تیپ 2 فرانسه : 60 میلیون
تیپ 2 چینی : 15 میلیون
آیفون آمرکایی : 2 میلیون
آیفون چینی 150 هزار تومان
زرشک: 1393/4/2515:34:15،
81
32
در جریان نیستی حرف تو هوایی نزن.
ایفون کلا تو چین ساخته میشه عقل کل .اگ نمیدونی بدون.
نون: 1393/4/2517:02:56،
47
26
ها ها ها جان ، مگه آیفون کجا تولید میشه ؟
آیفون : Design in California , assembled in china
همه تولیدات اپل تو چین تولید میشند و این یکی از مواردی هست که نشون میده چین قدرت تولید هر نوع جنس با هر کیفیتی را دارد . تاجرها و دلالهای خدا نشناس ما میرند نازل ترین کیفیت رو میارن به خورد مردم میدن.
در ضمن 206 تیپ 2 با دو ایربگ ، ترمز ABS و EBD فرقی روی کاعذ با فرانسوی نمیکنه ، ولی در عمل داشبورد از دمپایی آبشده و دیگر مواد بی کیفیت هندی و چینی هست.
چواب به همه شما نویسنده ها: 1393/4/2513:31:04،
50
27
هرچی که لیاقتتون سرتون میاد
نقی معمولی: 1393/4/2513:33:25،
34
26
با اون پاراگراف آخر باید بگم: دیگه حقشه بزنم این دهن خودمو جر بدم
بیگناه: 1393/4/2513:57:20،
53
46
زنده باد الاغ
همایون: 1393/4/2514:03:16،
46
31
به درک که بر میگرده.
علی: 1393/4/2515:02:56،
50
26
نه بابا. گوسفند بکشیم . بلعخره صنعتگران ما موفق شدن ماشین عهد عتیق رو دوباره سازی کنند. هالیوود هم اگه فیلمشو بسازه خوب فروش می کنه ها..
ساسي: 1393/4/2515:51:33،
37
27
من الان رسيدم. چه خبر؟ كي اومده كي رفته؟ راسته پيكان جوانان باز ميخواد توليد بشه؟!
محسن: 1393/4/2516:37:24،
67
40
خدایی 206 هم شد ماشین!

نه ترمز درست حسابی داره نه داخله خوبی داره نه آبشنی رو سرعت گیرها هم مثل اسب میپره
ایمان: 1393/4/2522:45:24،
34
51
اسب را خوب اومدی منم موافقم
البته اینم را بگم که مدلهای ۸۱ به پایینش خیلی نرم بودند ولی جدیداش واقعا مثل اسب بالا پایین می پرند
پیام: 1393/4/2517:27:14،
46
28
می خوام صد سال سیاه تولید نشه
نامردای کلاه بردار
بابک: 1393/4/2520:59:10،
55
33
البته تیپ 2 شرف داره به ال لگن معروف به تابوت متحرک...نه خدا وکیلی ال لگن چیش خوبه نسبت به 206 افتضاحه...دیگه تیپ 5 که اصلا قابل مقایسه با ال لگن نیست
دوستانه: 1393/4/2522:19:32،
57
25
دوباره تبادلات تجاری با چین و هند بیشتر شده که آشغالی بنام 206 میخواد زیاد بشه .
عباسقلی: 1393/4/2522:20:36،
41
20
آخه206هندی و چینی چی هست که بخواد تولید بشه . بابا از چین وارد کنیم بهتره
حرف حساب: 1393/4/2522:25:06،
35
28
خب اگه منتظرید تا 40 یا 50 درصد قیمت خودرو بیاد پایین باید بتونید بگید بر چه مبنایی این کاهش قیمت باید اتفاق بیوفته!!
محال است قیمت از اینی که هست پایین بیاد...دلایل:
1-افزایش 20% حداقل دستمزد کارگران در کشور از ابتدای سال
2-افزایش هزینه های کارخانه:آب ،برق،گاز و هزاران هزینه جاری دیگر
3-باز پرداخت وامهای ریالی که خودرو سازان با نرخ 28 درصد گرفته اند
4-بازپرداخت وامهای ارزی که خودرو سازان با نرخ دلار 1000 تومانی گرفته اند و اکنون باید با دلار آزاد به بانک مرکزی پس بدهند!
4.......
ارزان نمی شود مطمئن باشید!!!
206بز: 1393/4/2522:25:20،
41
36
داشت ایران خودرو ، خودرویی
خودرو زشت و بی ترمزی
اسم اون بود تخم مرغی
اهل خانواده از دستش بی امان
همه در جنگش بودن جز بی عقلان
چونکه زشت و کریه و گران
آخر از چین و ماچین می آمد
با راج کاپور و وی جی می آمد
همتراز با تعمیرگاه و مکانیک آید
نه کلاس داشت و نه جا
کوچک مثل سه پاچه با غار غار می آمد .
مهدی: 1393/4/2522:55:47،
41
26
مسىولین محترم ایران خودرو به جای چونه زنی واسه کاهش ندادن قیمت محصولاتشون بهتره یک درصد هم فکر کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش هم باشن .یه 206 گرفتم محرک در سمت راست خرابه 10تا نمایندگی بردم هیچ کدوم نداشتن ماشین صفره موندم اگه یه عیب اساسی برداشت چه خاکی به سرم بریزم.لطفا رسیدگی کنید.
عمو شهرام: 1393/4/2609:17:48،
43
26
ماشین عهد شاه ویز ویزک همون بهتر که برنگرده
، هرکسی ترقی میکنه ما ترقی مون معکوسه
گل آقا: 1393/4/2612:39:32،
28
32
به نظرمن اگه ایران خودنرو به جای این محصول بی کیفیت همان پیکان راتولیدمی کردخیلی بهتربود.
پویا: 1393/4/2616:48:57،
28
26
یارو به محبوبیت 206 در بازار ایران هم اشاره کرده. انگار مردم از بین شونصد مدل مختلف در بازار, عاشق این یکی هستند.
سینا: 1393/7/1112:19:25،
30
17
سلام من یک ۲۰۶ دارم اشغال وقط روشن میشود نه ظور دارد نه. شتاب از سربالا یی اشغال

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانش مسافرتی سارویه تور

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
40 نما
تورآنتالیا
قاصدک
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار