کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

آمار چك برگشتی دی ماه اعلام نشد

کدخبر:۱۰۵۱۴یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۳:۴۶۱۸۴۵ بازدید

بانك مركزي، شاخص‌هاي اقتصادي در دي 93 و تحولات مربوط به شاخص‌هاي قيمت و تورم، شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مناطق ...

بانك مركزي، شاخص‌هاي اقتصادي در دي 93 و تحولات مربوط به شاخص‌هاي قيمت و تورم، شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مناطق شهري، آمار فروش و واخواست سفته و برات در شهر تهران، تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار، متوسط قيمت فروش يك سكه تمام‌بهار آزادي و متوسط قيمت فروش يك‌دلار امريكا و يك‌يورو را اعلام كرد. به گزارش «تعادل»، در انتشار شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي دي93، آمار مبادله و برگشتي چك و اسناد بانكي منتشر نشده است و بانك مركزي، علت عدم انتشار آمار مبادله اسناد و چك برگشتي را اجراي طرح چكاوك در بانك‌هاي كشور و عدم دسترسي و امكان تهيه اين آمار عنوان كرده است.

در آذر سال93، آمارهاي ماهانه نشان مي‌داد كه تعداد چك‌هاي برگشتي به‌شدت رشد كرده و به بيش از 546هزار چك برگشتي در آذر رسيده و نسبت چك و اسناد برگشتي به مبادله‌شده نيز از نظر تعداد به بيش از 13درصد و از نظر مبلغ به بيش از 7درصد رسيده است.

احتمالا از ماه‌هاي آينده و اجراي طرح چكاوك، انتظار مي‌رود كه آمار چك‌هاي برگشتي كاهش يابد و با نظارت بيشتر بانك مركزي و بانك‌هاي كشور و بهبود عملكرد مبادله اسناد و چك و كاهش نسبت برگشتي‌ها مواجه شويم.


 قيمت فروش دلار و يورو در بازار آزاد

در دي ماه 1393 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتيب 35194ريال و 42356ريال بود كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 9/3 درصد و 5/0درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتيب 3/18 درصد و 2/4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در 10ماهه اول سال 1393 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتيب 32510 ريال و 42637 ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار امريكا 9/0 درصد افزايش و يورو 8/0 درصد كاهش داشته است. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي ماه 1393 به عدد 3/212 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1392 به‌ترتيب 3/0درصد و 7/15 درصد افزايش يافته است.

شاخص بهاي توليدكننده در ايران در دي ماه 1393 به عدد 2/209 رسيد كه نسبت به ماه قبل ثابت و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 7/12 درصد افزايش يافته است. شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در دي ماه 1393 به عدد 0/274 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل 4/1درصد كاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 0/6درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي براي شهر تهران در دي ماه 1393 به عدد 3/199 رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 1/0درصد و 5/15 درصد افزايش يافته است. متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در10 ماهه اول سال 1393 به عدد 8/200 رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1392 معادل 4/15درصد افزايش نشان مي‌دهد. متوسط شاخص بهاي توليدكننده در ايران در 10 ماهه اول سال 1393 به عدد 7/203 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/15درصد افزايش نشان مي‌دهد. متوسط شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 0/275 رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1392 معادل 1/0درصد كاهش داشته است.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي براي شهر تهران در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 4/189 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/15درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 شاخص دستمزد كارگران

شاخص دستمزد كارگران ساختماني در دي ماه 1393 به عدد 4/228 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 8/0درصد و 1/18درصد افزايش داشته است. در اين ماه شاخص‌هاي دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني به‌ترتيب به اعداد 6/211 و 3/230 رسيد كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 2/0درصد و 3/0درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال 1392 به‌ترتيب 8/14درصد و 2/15درصد افزايش داشته است. متوسط شاخص دستمزد كارگران ساختماني در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 8/216 رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 4/20درصد افزايش نشان مي‌دهد. در 10ماهه اول سال 1393 متوسط شاخص‌هاي دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني به‌ترتيب به اعداد 3/203 و 4/223 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتيب 0/19درصد و 5/18درصد افزايش داشته است.


 سهام معامله شده

در دي ماه 1393 بالغ بر 9/12 ميليارد سهم به ارزش 7/30هزار ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتيب به اعداد 7/211 و 6/162 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 1/22درصد و 8/26درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به ترتيب 8/39درصد و 9/63درصد كاهش داشته است. در 10ماهه اول سال 1393 بالغ بر 2/134ميليارد سهم به ارزش 6/475هزار ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين دوره متوسط شاخص‌هاي تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتيب به اعداد 0/220 و 0/252 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتيب 1/18درصد و 6/42درصد كاهش نشان مي‌دهد.


 متوسط قيمت فروش سكه بهار آزادي در بازار آزاد

در دي ماه 1393 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم به 9950528ريال و با طرح جديد به 9967768ريال رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 8/3درصد و 9/3درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به‌ترتيب 4/14درصد و 3/14درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در 10ماهه اول سال 1393 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 9578018ريال و با طرح جديد 9597255ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1392 به‌ترتيب 5/10درصد و 7/11درصد كاهش يافته است.

 

 سفته و برات واخواست شده

طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در دي ماه 1393 بالغ بر 8/0هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل 8/155ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتيب به اعداد 8/54 و 3/44 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 3/28درصد و 1/75درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال 1392 از نظر تعداد 1/39درصد كاهش و از لحاظ مبلغ 1/20درصد افزايش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در دي ماه 1393 به عدد 0/81 رسيد. عدد شاخص مذكور در دي ماه 1392 معادل 0/41 بوده است. در 10ماهه اول سال 1393 حدود 5/15هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل 0/2818ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين دوره متوسط شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتيب به اعداد 0/101 و 2/80 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 1/11درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 5/15درصد كاهش نشان مي‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 2/76رسيد. عدد شاخص مذكور در 10ماهه اول سال 1392 معادل 2/103 بوده است.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

زال: 1393/12/1707:31:16،
49
40
اگه فكرى برا رفع ركود نشه ورشكستگى هـمه جا را ميگيره
صابر: 1393/12/1707:48:29،
46
36
این قبلا گفته بودم سال آینده روکود همه جا رو می گیره
کوکی: 1393/12/1708:15:57،
29
40

آمارش رو من میگم.
n به توان n که در این فرمول n به سمت بی نهایت میل میکنه
حسین: 1393/12/1708:51:51،
32
42
به هر کی از جلوی بانک رد میشه یه دسته چک میدن !
نتیجش بهتر از این نمیشه !
اینهمه چک برگشتی !
مملکت بی قانون ...
متنفرم از آدمای درغگو و بد حق حساب ....
ارش: 1393/12/1708:45:14،
44
37
من یک کاسب هستم 1 ساله بازار در رکود سنگین بسر میبرد الان کلی چک از مردم دارم که جنس فروختم پاس نشده . اگراز رکود خارج نشویم خیلی از کاسبهای بازار و تولید کنندگان ور شکست خواهند شد این یک هشدار بزرگ برای دولت تدبیر و امید در بخش اقتصادی است .خدارا شکر دارایی هم از حالا عزم را جزم نموده برای دریافت مالیات سنگین ولی بازاریها پولی ندارند در این بازار رکود بدهند بجز ورشکستگی وزندان /
ليسانس بيكار : 1393/12/1710:07:21،
33
38
بهتر بزار زودتر همه ورشكست بشن تا تكليف همه معلوم بشه
يا اينطرف يا اونطرف

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانش مسافرتی سارویه تور

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
40 نما
تورآنتالیا
قاصدک
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار