کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

83 درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند

کدخبر:۱۰۴۸۰جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۴:۳۴۲۲۵۹ بازدید

مرکز آمار ایران تازه‌ترین یافته‌های خود را در موضوعات مختلف، از جمله آمار جمعیت کشور،میزان تحصیلات، مهاجرت، وضع فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی ...

مرکز آمار ایران تازه‌ترین یافته‌های خود را در موضوعات مختلف، از جمله آمار جمعیت کشور،میزان تحصیلات، مهاجرت، وضع فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی به شرح زیر اعلام کرد:

 
جمعیت

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، جمعیت کشور 75 میلیون و 706 هزار و 898 نفر برآورد شده است که 12 میلیون و 351 هزار و 12 نفر از آنها 9 سال و کمتر و 63 میلیون و 355 هزار و 885 نفر 10 سال و بیشتر سن داشته‌اند.

به عبارتی 83.7 درصد از جمعیت کل کشور در سن کار (10 ساله و بیشتر) می‌باشند. به لحاظ جنس 50.1 درصد مرد و 49.9 درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر 1.1 به دست می‌آید. به عبارت دیگر در مقابل هر 100 نفر زن 101 نفر مرد وجود داشته است.

نتایج نشان می‌دهد 72.1 درصد آنها در نقاط شهری و 27.9 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. همچنین در سال 1392 تعداد 22 میلیون و 518 هزار و 34 خانوار معمولی ساکن و گروهی در کشور برآورد شده است که 19 میلیون و 777 هزار و 681 دارای سرپرست مرد و 2 میلیون و 740 هزار و 352 خانوار دارای سرپرست زن بوده‌اند.

تابعیت

همانطور که مشاهده می‌شود، 98.3 درصد جمعیت کشور دارای تابعیت ایرانی می‌باشند، این در حالی است که 1.6 درصد جمعیت افغانی است و فقط 0.1 درصد جمعیت کشور سایر تابعیت‌ها را دارند. بررسی این جدول نشان می‌دهد که اغلب افراد با تابعیت غیرایرانی در نقاط شهری زندگی می‌کنند.

مهاجرت

براساس نتایج جدول 3 عمده‌ترین دلیل مهاجرت، «پیروی از خانوار» با 54.4 درصد بوده است. همچنین 7.6 درصد مهاجرت‌ها به دلیل «جست‌وجوی کار» و 6.7 درصد مهاجرت‌ها به دلیل «جست‌وجوی کار بهتر» صورت گرفته است. عامل «پیروی از خانوار» در نقاط شهری 55.3 درصد و در نقاط روستایی 49.8 درصد نیز عمده‌ترین دلیل مهاجرت بوده است.

سواد

در سال 1392 از 68 میلیون و 351 هزار و 587 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر، 86.6 درصد باسواد و 13.4 درصد بی‌سواد بوده‌اند. نسبت باسوادی در نقاط شهری 90.2 و در نقاط روستایی 77.2 بوده است. در بین افراد «6 تا 9 ساله» نسبت باسوادی 96.2 درصد و در بین افراد «15 تا 24 ساله» 97.8 درصد بوده است. همچنین نسبت باسوادی در بین مردان 6 ساله و بیشتر 90.8 و در بین زنان این گروه 82.4 درصد بوده است.

سطح تحصیلات

در سال 1392، در بین جمعیت 6 ساله و بیشتر، 59 میلیون و 216 هزار و 683 نفر باسواد بوده‌اند. از این تعداد 32.8 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 20.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 5.1 درصد دارای تحصیلات متوسطه، 20.6 درصد دارای تحصیلات دیپلم و پیش‌دانشگاهی و 4.5 درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، 12.1 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 2.2 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده‌اند. همچنین 2.2 درصد باسوادان از طریق مراکز سوادآموزی یا به صورت غیررسمی آموزش دیده‌اند.

وضع زناشویی

در سال 1392 حدود  63 میلیون و 355 هزار و 885 نفر در گروه‌های سنی 10 ساله و بیشتر قرار داشته‌اند. از این تعداد 66.8 درصد «حداقل یک‌بار ازدواج کرده» و 33.2 درصد «هرگز ازدواج نکرده» بوده‌اند. این نسبت‌ها در بین مردان به ترتیب 62.6 درصد و 37.4 درصد و در بین زنان 70.9 درصد و 29.1 درصد بوده است.

وضع فعالیت

در سال 1392، افراد شاغل و بیکار در مجموع، 37.6 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر را تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 63.0 درصد و برای زنان 12.4 درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری 36.9 درصد و در نقاط روستایی 39.7 درصد است.

جمعیت فعال و وضع سواد

در سال 1392 از کل شاغلان 10 ساله و بیشتر 90.3 درصد باسواد و 9.7 درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 91.3 درصد و 8.7 درصد و برای زنان 84.5 درصد و 15.5 درصد بوده است.

همچنین از کل جمعیت بیکار 10 ساله و بیشتر 97.5 درصد باسواد و 2.5 درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 96.6 درصد و 3.4 درصد و برای زنان 99.3 و 0.7 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در سال 1392، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 37.6 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 63.0 درصد و در بین زنان 12.4 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.7 درصد و در نقاط شهری 36.9 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 41.1 درصد به دست می‌آیدد. این شاخص در بین مردان 69.0 درصد و در بین زنان 13.4 درصد، در نقاط شهری 40.1 درصد و در نقاط روستایی 43.8 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (55.9 درصد) در گروه سنی 34ـ30 ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است، به نحوی که مردان گروه سنی 39ـ35 ساله با 94.4 درصد و زنان گروه سنی 29ـ25 ساله 20.1 درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

جمعیت شاغل

در سال 1392، از مجموع 23 میلیون و 196 هزار و 772 نفر جمعیت فعال 64ـ15 ساله، 89.3 درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان، 12.2 درصد مربوط به گروه سنی 24ـ15 ساله، 62.1 درصد مربوط به گروه سنی 44ـ25 ساله و 25.5 درصد مربوط به گروه سنی 64ـ45 ساله بوده است.

این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب 12.5 درصد، 61.5 درصد و 26.0 درصد و برای زنان 11.6 درصد، 65.8 درصد و 22.6 درصد بوده است.

جمعیت بیکار

در سال 1392، 10.7 درصد از جمعیت فعال 64ـ15 ساله را بیکاران تشکیل می‌داده‌اند. از مجموع تعداد این بیکاران، 32.7 درصد مربوط به گروه سنی 24ـ15 ساله، 60.1 درصد مربوط به گروه سنی 44ـ25 ساله و 7.2 درصد مربوط به گروه سنی 64ـ45 ساله بوده است. این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب 32.4 درصد، 57.9 درصد و 9.8 درصد و برای زنان 33.3 درصد، 65.0 درصد و 1.7 درصد بوده است.

نرخ بیکاری

در سال 1392، از 23 میلیون و 834 هزار و 552 نفر جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر 10.4 درصد بیکار بوده‌اند. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 24ـ20 ساله با 25.4 درصد و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65 ساله و بیشتر با 1.2 درصد بوده است. نرخ بیکاری در بین مردان 8.6 درصد و در بین زنان 19.8 درصد بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری 11.8 درصد و در نقاط روستایی 7.0 درصد به دست آمده است.

مدت بیکاری

در سال 1392

در سال 1392، از بیکاران 10 ساله و بیشتر، 39.3 درصد 19 ماه و بیشتر و 0.1 درصد کمتر از یک ماه بیکار بوده‌اند.

اقدامات انجام‌شده برای جست‌وجوی کار

در سال 1392، 35.9 درصد از اقدامات انجام‌شده برای جست‌وجوی کار به پرس‌وجو از دوستان و آشنایان، 19.4 درصد به درج آگهی در روزنامه‌ها یا مطالعه آگهی‌های استخدام، 12.6 درصد به ثبت‌نام یا پیگیری در مراکز کاریابی غیردولتی، 11.5 درصد به تماس با کارفرما (صاحب کار) و 9.8 درصد به ثبت‌نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.

بیمه بیکاری

در سال 1392، 96.5 درصد بیکاران قبلاً شاغل از بیمه بیکاری نمی‌کرده‌اند و تنها 3.5 درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

از بیکاران قبلاً شاغل در بخش کشاورزی 1.3 درصد، در بخش صنعت 5.3 درصد و در بخش خدمات 2.2 درصد از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

گروه‌های عمده شغلی

در سال 1392، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر، 20.1 درصد را «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط»، 15.9 درصد را «کارگران ساده» و 15.2 درصد را «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» تشکیل می‌داده‌اند.

این نسبت‌ها در جامعه مزبور برای مردان به ترتیب 20.1 درصد، 17.5 درصد، 14.5 درصد و برای زنان 19.9 درصد، 6.4 درصد و 19.7 درصد بوده است.

وضع شغلی

در سال 1392، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر 82.9 درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و 17.1 درصد را مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت‌ها در جامعه مردان به ترتیب 84.5 درصد و 15.5 درصد و در جامعه زنان، 73.6 درصد و 26.4 درصد بوده است.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

سیامک: 1393/12/1517:50:29،
71
29
همین اعداد باعث شده که جایی مثل پالایشگاه اصفهان اگهی استخدام زده که با آزمون و مصاحبه و .... جوانان تحصیل کرده را استخدام کنه اونم به صورت پیمانکاری !! با حداقل حقوق برای سختترین مشاغل .مشاغلی که با خطرات اتش سوزی شب کاری انفجار قطع عضو سرطان مواد شیمیایی و ..... واقعا متاسفیم....یعنی استثمار و سو استفاده از شرایط.یه سری به سایت این شرکت بزنید خودتان قضاوت کنید
اکبر: 1393/12/1519:43:02،
30
57
آقای سیامک شما بارها در نظرات خودتان از پالایشگاه اصفهان انتقاد کرده اید اگر واقعا ناراضی هستید و می ترسید به سرطان و قطع عضو گرفتار شید و یا حقوق کم می دهند و ... استعفاء بدهید و خیال خودتان را راحت کنید!
سراتو 2015 سفید: 1393/12/1522:31:26،
21
40
به همه ی کسانی که از کارو زندگی و مملکت مینالن پیشنهاد میکنم بهترین و جدیدترین کتاب موفقیت رو بخونن و بهش عمل کنن و در آخر هم منو دعا کنن!! کتاب (اثر مرکب نوشته دارن هاردی)
سراتو 2015 سفید: 1393/12/1612:25:42،
11
12
دقیقا راه آدمای موفق از همینجا از هم جدا میشه!!!
نا موفقا میگن برو بابا مگه میشه آدم با یک کتاب زندگیش عوض شه مملکت ما فلانه.
ولی آدمای موفق و هدف دار هر راهیو امتحان میکنن.
البته خوب قرار نیس همه موفق باشن !!
حالا انتخاب با شماس که جز کدوم دسته باشین!!!
حسام: 1393/12/1518:14:20،
22
89
طرف خودش و رفیقای بی سواد خودش بیکارن فکر کرده همه بیکارن نه عزیزان اتفاقا وضعیت اشتغال همچین هم بحرانی نیست. من هر کسی رو که میشناسم چیزی حالیشه و سواد داره سر کاره. بیکار هایی که حتی سعیشون رو هم نمیکنن کار پیدا کنن فقط منتقد هستن همین.
علی: 1393/12/1518:32:37،
44
27
تا حدودی موافقم، اما ورود به بازار کار بدون معرف خیلی دشوار است.
poya: 1393/12/1520:02:01،
46
27
احتمالا شما ازین عزیزانه دست فروش داخل مترو هستید که به نبوغو خود اشتغالیتون میبالید.......! و خودتونو تافته جدا بافته ازین نسل زغال شده میدونید.
جواب آقا حسام: 1393/12/1608:46:25،
23
13
عزیز این را فقط برای این نوشتم که بدونی وضع چطوره خود من الان بیکارم سن 50 تخصص: فنی رده بالا با تجربه و توانا تحصیلات مهندسی در دو رشته علت بیکاری: نبود فعالیتهای ارزشمند صنعتی
البته با پایه ماهی 2 تومن کار هست ولی حتی هزینه ایاب ذهاب منم نمیشه حداقل دستمزد امثال ما 10 تومنه حالا کار سراغ داری email بزارم؟ در ضمن به علت نبود درآمد برای کارفرمایان رفتارشان هم .....!!
عادل: 1393/12/1518:21:01،
36
27
اصلا بشه 100درصد اخه کوووووووووووووووو کار
007: 1393/12/1520:08:36،
30
24
داداش وقتی اون 83 % فوت کنن مشکل کار این مملکت هم حل میشه
اینا میگن کار زیاد تولید نکنیم که بعد مشکل نیروی کار داشته باشیم
رضا: 1393/12/1518:30:10،
36
27
واقعیت اینکه به خاطر کیفیت پایین اموزش، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، توانایی های کافی برای اشتعال را ندارند.
البته حلقه ای مفقوده بین دانشگاه و کار وجود دارد، این روزها به هر کدام شرکت های خصوصی که برای کار مراجعه کنید، حداقل صحبت از 3 تا 5 سال سابقه کار می کنند.
ا
محمدازکاشمر: 1393/12/1518:35:13،
33
27
بااین اعدادوارقام مشخص شد نیروی بیکار خیلی کم داریم باید نیروی کار واردکنیم
غلامرضا: 1393/12/1521:41:41،
26
12
در دولت قبل برای برخی از پروژه های مسکن مهر از ترکیه نیرو وارد می شد که در واقع به نوعی تصفیه حساب نفتی بعلت تحریم بانک مرکزی بود.
007: 1393/12/1520:09:04،
27
25
داداش وقتی اون 83 % فوت کنن مشکل کار این مملکت هم حل میشه
اینا میگن کار زیاد تولید نکنیم که بعد مشکل نیروی کار داشته باشیم
علیرضا ف: 1393/12/1521:00:39،
26
32
هرکی تخصص داشته باشه کار براش زیاده. مشکل اینه که بیشتر فارغ التحصیلای ما آموزش کافی و متناسب با تخصصشون رو ندیدن. مضافا اینکه هیچگونه تناسبی بین مدارک دانشگاهی و بازار کار وجود نداره.
پاسخ اکبر: 1393/12/1521:20:57،
29
25
آقای محترم این طرز تفکر شما تاسف آوره.
یعنی هر کس نسبت به ظلمی که بهش میشه اعتراض کنه و انتقاد داشته باشه باید سرش بره زیر آب ؟!!
همین طرز تفکر متحجرانه و قرون وسطایی یکی از علل اصلی عقب ماندگي یک کشوره...
صحیح اینه که به صحبت من پاسخ قانع کننده بدهید.البته اگر پاسخی داشته باشید. ...
قضاوت با دوستان...
اکبر: 1393/12/1521:44:12،
22
32
شما که از خطرات کار در پالایشگاه می ترسید اگر بصورت رسمی استخدام شوید این خطرات از بین می رود آیا این خطرات مخصوص نیروهای پیمانی است!!! آقای عصر جدید و امروزی!!!
پاسخ اکبر: 1393/12/1522:46:59،
30
25
آیا اینکه تو این شرکت سه نفر یک کار یکسان رو انجام میدهند اما از سه نوع حقوق و مزایا بهره مند هستن میشه عدالت؟!!
اینکه جوان غرور داری و که تحصیلات عالیه داره بخاطر شرایط بیکاری به سخت ترین کارهای یدی وا داری میشه انسانیت؟
اینکه به هر عنوانی دنبال کاهش حقوق و مزایای کارکنان باشی میشه مدیریت؟!
اینکه به یه جوان لیسانس و فوق لیسانس که داره تو بدترین شرایط شیفت کاری و سر و صدا و خطر جانی و بی خوابی عرق میریزد ماهی یک میلیون حقوق بدی میشه انصاف؟!
اینکه اونو مجبور کنی تو شیفت هفده ساعته کار کنه اونم واسه سی و پنج هزار تومن حقوق اضافه کاری میشه شرف؟!
علی: 1393/12/1523:05:50،
21
24
یا مدرک لیسانس مهندسی راضیم برم جای شما سر کار در پالیشگاه و 10 درصد حقوق رو به شما بدم
فکر کردی اینجا کجاس ؟؟ برو خداتو شکر کن
اگه دو روز تو شرکت خصوصی کار کنی اون موقع قدر میدونی
پالایشگاه یا پتروشیمی که کویته
دانشمند: 1393/12/1600:35:25،
14
21
تیتر اشتباه بود باید مینوشت:
83درصد جمعیت کشور در سن بیکاری قرار دارند
abdi: 1393/12/1608:24:11،
16
14
عجب شاهکاری!
چه آماری گرفتن، هیچ کجای دنیا به اندازه شماها آمار دقیق نمیگیره!
بجای اینکه دنبال آمار گرفتن باشید برید به فکر راه چاره باشید.
عاقل: 1393/12/1610:05:50،
17
15
تمام دنیا در حال گران کردن ارزهای خارجی برای جلوگیری از واردات بی رویه و افزایش تولید داخلی به منظور بالا بردن ضریب اشتغال هستند اینجا یه لشکر آدم بیکار کامنت میزارن چرا دلار داره گران میشه!! ملت میدونید چرا باقی دنیا پیشرفت میکنند؟ برای اینکه همیشه فکر چند وقت بعدش را میکنند ما در ایران فقط روزمره فکر میکنیم میدونید حتی کشاورزی و چوپانی هم دیگه توی ایران صرف نمیکنه؟اگه یه سرچ بزنی متوجه میشید گوشت کیلویی 3 دلاره !مرغ غیر سبز(مثل ما)60 سنت میوه غیر ارگانیک کیلویی25 سنت چه جوری با ارز2650 تومنی میشه کشاورزی و دامداری کرد؟ صنعت هم که وضعش معلومه! دلار بالا10000 تنها راهشه تا جایی که اشتغال کامل بشه قانون کار را هم باید معلق کنند والا توی باقی کشورها کسی که نمیخواد درست کار کنه را یه ساعت هم نگه نمیدارن!
عاقل 2: 1393/12/1610:33:32،
12
14
البته باید تصحیح کنم دلار بالای 10000 تومن به شرطی که بعدش دوباره نقدینگی را با چاپ اسکناس نبرند بالا ! والسلام
عاقل: 1393/12/1616:52:20،
12
11
samعزیز با کامنت شما موافق هستم ولی سخنان شما نقیض اظهارات من نیست بلکه مکمل آن است ودر عین الحال شما باید توجه داشته باشید سیاست کاهش نرخ ریال اجرایی نشده بلکه اصرار به عکس آن میباشد و کاهش ریال به دلیل افزایش حجم نقدینگی (به علت عدم توانایی جمع آوری مالیات )یا رو راست اقدام به چاپ اسکناس برای انجام امور جاری کشور میباشد.
amin: 1393/12/1619:14:13،
20
20
خوب کو کار؟
رضایی: 1393/12/1714:21:12،
11
11
نمیدونم این آمارا از کجا میاد چطور حساب میکنن خانواده ماپدرم باز نشسته ناجا سال 78 هست 5 برادریم مهندسی کامپیوتر 30 ساله-ارشد شیمی عالی روزانه -مهندسی صنایع شیمیایی -فوق دیپلم آمار - دیپلم مکانیک دارای کارت پایان خدمت- خودم چنتا مدرک فنی و حرفه ای گرفتم -همه بین 22 تا 31 سال سن داریم -------------همه بیکار------ هرجا هم میریم چون شهرستانه یا فامیل بازیه یا پول --رفتم فنی و حرفه ای کارت مربیگری گرفتم به جای من یکی از آشناهای موسس آموزشگاه تدریس میکنه پولشم برا اون و منم الکی مثلا مربیم شهرم هم اسلام آباد غرب استان کرمانشاه -یعنی صد درصد خانواده ده تا شصت سال با داشتن مدرک تحصیلی و فنی و توانایی کار اینجا بیکاریم مسئولین بداد ما نه ملت برسین ازدواج و رفاه و ... را فدای روابط اداریتون شده راز بقا حداقل زنده بمونیم زندگی پیشکش

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
رزرو هتل
آژانش مسافرتی سارویه تور

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

شرایط جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - مهر 96
شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو منتشر شد - مهر 96
در محدوده 190 میلیون تومان در بازار ایران; کیا کانزا یا هیوندای گرنجور؟
پیش‌فروش ویژه هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک برای اولین بار در ایران/ شهریور و مهر 96
ارزانترین شاسی‌بلند ولوو با نام Xc40 به ایران خواهد آمد + قیمت
استقبال از ساندرو استپ‌وی بسیار کم نظیر بود
قیمت جدید مزدا3 تیپ 4 از سوی گروه بهمن اعلام شد/ مهر 96
قیمت جدید محصولات هیوندای شرکت کرمان موتور اعلام گردید - مهر 96
واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی آزاد شد؟
شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی خودروهای شاسی‌بلند شرکت ایران خودرو – مهر 96
رونمایی از کراس‌اوور جدید ایران‌خودرو با قیمت 75 میلیون تومان/ تصاویر
اولین دستگاه از پژو 3008 وارد ایران شد + تصاویر
تصاویری از خودروی جدید هایما S5 توربو; آغاز فروش از 2 مهرماه
خودروی جدید پژو 2008 با چه قیمتی در بازار به فروش می‌رسد؟
جزئیات پیش نویس دستورالعمل جدید واردات خودرو/ افزایش 30 تا 100 درصدی تعرفه واردات خودرو
آسایشگاه خیریه
40 نما
تورآنتالیا
قاصدک
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار