کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

نیسان
کیان برنا
نگین خودرو
ibshop
نیسان
عظیم خودرو
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، ۱۳:۴۶:۵۵

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 397,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 484,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 577,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 702,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 877,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,000,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,172,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,394,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 1,720,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30
آرین موتور

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 3,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 2,830 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 2,730 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 2,730 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 2,790 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 2,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32
DS Auto

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 3,180 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 3,280 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 3,310 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 3,280 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 3,210 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 3,210 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 3,200 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 3,180 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 3,180 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 3,180 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 3,180 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 3,230 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 3,220 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 3,180 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40
پت شاپ شاپرک

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 2,830 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 2,870 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 2,880 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 3,090 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 3,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20
کانال تلگرام ایران جیب

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 2,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 2,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 2,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 2,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 2,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 2,900 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 2,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 3,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 2,970 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 2,950 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 2,910 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 2,930 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 2,910 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 2,910 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 2,910 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 2,910 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 3,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 3,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 3,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 2,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 2,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 2,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 2,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 2,700 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 4,270 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 4,070 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,970 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,850 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,800 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,840 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,840 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,950 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,990 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2
توضيحات

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات

قیمت روز آهن آلات در ایران قیمت روزتورآنتالیا
سکه ثامن