برای مشاهده تابلو آنلاین معاملات بورس کالای تهران کلیک کنید.
تابلو آنلاین معاملات بورس آتی سکه

بعد از چند لحظه به صفحه جدید تابلو معاملات بورس منتقل می شوید.

شاخص بورس
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص50شركت فعالتر ۱۰۷۰ ۱۰۷۰.۸ ۱۰۶۹.۸ ۰.۲ -
شاخص كل ۲۴۱۲۵.۳ ۲۴۱۲۵.۳ ۲۴۱۰۵.۹ ۲۳.۲
شاخص قيمت 50 شركت ۳۱۱۳۲.۵ ۳۱۱۷۹.۷ ۳۱۱۲۹.۹ ۶۲.۹ -
شاخص صنعت ۱۹۱۴۸.۸ ۱۹۱۴۸.۹ ۱۹۱۳۲.۲ ۲۰.۷
شاخص بازده نقدي قيمت ۹۸۱۵۵ ۹۸۱۵۵ ۹۸۱۵۵ ۹۴
شاخص بازار دوم ۳۳۸۴۳.۵ ۳۳۸۵۲ ۳۳۸۲۱.۹ ۱۰
شاخص بازار اول ۱۹۹۰۳.۳ ۱۹۹۰۳.۳ ۱۹۸۸۵.۴ ۲۲.۴
شاخص آزاد شناور ۲۹۹۲۱.۲ ۲۹۹۲۱.۲ ۲۹۸۹۱.۲ ۳۴.۹
شاخص 30 شركت بزرگ ۱۳۴۸.۵ ۱۳۴۸.۵ ۱۳۴۶ ۲.۸
بيمه و بازنشسته66 ۱۴۹۵.۹ ۱۵۰۲.۲ ۱۴۹۵.۹ ۶.۶ -
استخراج نفت جز کشف 11 ۱۹۵.۷ ۱۹۵.۸ ۱۹۱.۸ ۴.۳
فني مهندسي ۱۲۶.۷ ۱۲۶.۸ ۱۲۶.۷ ۰.۱ -
رايانه ۱۶۱۸.۸ ۱۶۲۱.۸ ۱۶۱۸.۸ ۰.۶ -
انبوه سازي ۴۷۹.۷ ۴۸۵.۵ ۴۷۹.۷ ۵.۹ -
مالي ۵۷۴۹۶.۷ ۵۷۴۹۶.۷ ۵۷۴۷۱.۴ ۲۹.۵
راديويي ۲۶۶.۱ ۲۶۶.۵ ۲۶۶.۱ ۰.۴ -
حمل و نقل ۶۵۶.۱ ۶۵۷.۳ ۶۵۶.۱ ۱.۳ -
سايرمالي ۸۰۱.۲ ۸۰۱.۶ ۸۰۰.۹ ۰.۱ -
بانكها ۲۸۵.۶ ۲۸۵.۷ ۲۸۵.۶ ۰
سرمايه گذاريها ۵۵۲.۹ ۵۵۲.۹ ۵۴۹.۹ ۳.۲
كاني غيرفلزي ۲۹۸.۹ ۲۹۸.۹ ۲۹۸.۶ ۰.۲
سيمان ۲۵۰.۸ ۲۵۱.۱ ۲۵۰.۷ ۰.۳ -
کاشي و سراميك ۶۴۸ ۶۵۰.۶ ۶۴۸ ۳.۷ -
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰
شيميايي ۱۳۴۶.۵ ۱۳۴۷.۹ ۱۳۴۶.۳ ۰.۳
مواد دارويي ۱۳۶۲.۱ ۱۳۶۲.۱ ۱۳۶۱.۵ ۱.۵
غذايي بجز قند ۷۷۴.۴ ۷۷۵ ۷۷۴.۴ ۰.۵ -
چند رشته اي ص ۲۱۹۰.۷ ۲۱۹۰.۷ ۲۱۸۹ ۱.۷
قند و شكر ۲۹۹۷.۵ ۲۹۹۷.۵ ۲۹۸۲.۸ ۳۶.۱ -
مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰
خودرو ۵۰۵۸.۳ ۵۰۸۱.۳ ۵۰۵۸.۳ ۲۳.۵ -
ابزار پزشكي ۱۱۶۹ ۱۱۶۹ ۱۱۶۹ ۰.۳ -
وسايل ارتباطي ۳۸۱.۱ ۳۸۱.۱ ۳۸۱.۱ ۰
دستگاههاي برقي ۶۸۴۴۹ ۶۸۵۲۳.۹ ۶۸۴۴۹ ۴۱.۱
ماشين آلات ۲۸۲۴.۳ ۲۸۲۴.۳ ۲۸۲۳.۱ ۲.۶
محصولات فلزي ۳۷۲۳.۷ ۳۷۲۳.۷ ۳۶۹۲.۲ ۴۱.۱
فلزات اساسي ۱۴۸۸۷.۷ ۱۴۸۹۳.۱ ۱۴۸۷۵.۴ ۲۱.۸
لاستيك ۳۲۳۵.۵ ۳۲۴۷.۹ ۳۲۳۵.۵ ۱۳.۸ -
فراورده نفتي ۴۹۷۱۳ ۴۹۷۳۵.۹ ۴۹۷۱۳ ۲۳.۲ -
انتشار و چاپ ۱۰۸۰۶.۶ ۱۰۸۰۶.۶ ۱۰۸۰۶.۶ ۰
محصولات كاغذ ۱۷۲۴.۷ ۱۷۲۴.۹ ۱۷۲۴.۷ ۳.۷ -
محصولات چوبي ۹۴۲۹.۳ ۹۴۲۹.۳ ۹۴۲۹.۳ ۴.۹ -
محصولات چرمي ۸۴۱.۱ ۸۴۱.۱ ۸۴۱.۱ ۰
منسوجات ۲۳۴.۳ ۲۳۴.۳ ۲۳۴.۳ ۰
ساير معادن ۱۳۳۹.۷ ۱۳۳۹.۷ ۱۳۳۹.۷ ۰
كانه فلزي ۵۷۸۱.۵ ۵۷۸۱.۵ ۵۷۱۷.۷ ۷۲.۲
ذغال سنگ ۳۶۴ ۳۶۶.۹ ۳۶۴ ۱۰.۹ -
زراعت ۱۵۷۰.۸ ۱۵۷۰.۸ ۱۵۴۳.۳ ۴۲.۷

ایران جیب را محبوب کنید.