کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
ibshop
قیمت ضبط ماشین
نیسان
تاپیک شاپ

تقاضای سرمايه‌گذاری صنعتی كاهش يافت

کدخبر:۹۷۱۲جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۷:۱۹۱۵۴۴ بازدید

وزارت صنعت، معدن و تجارت تازه‌ترين آمار تحولات مرتبط با وظايف اين نهاد در سه حوزه صنايع، معادن و تجارت را براي 9ماهه منتهي به پايان آذر ...

وزارت صنعت، معدن و تجارت تازه‌ترين آمار تحولات مرتبط با وظايف اين نهاد در سه حوزه صنايع، معادن و تجارت را براي 9ماهه منتهي به پايان آذر امسال منتشر كرد. براساس آمار انتشار يافته اين وزارتخانه تمايل به سرمايه‌گذاري صنعتي كه با شاخص «مجوزهاي صادر شده» مشخص مي‌شود در 9ماهه امسال نسبت به 9ماهه منتهي به پايان پاييز1392 كاهشي معادل 10درصد را تجربه كرده است. آمارهاي منتشرشده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد در 9ماهه امسال 14039«جواز تاسيس» صادر شده است. در اين مدت اما پروانه بهره‌برداري صنعتي با رشد 20درصدي به 2230فقره رسيده است. سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده براي مجوزهاي صادر شده صنعتي در 9ماهه منتهي به آذر1393 نيز با كاهش 7درصدي مواجه شده است. سرمايه‌گذاري در كارخانه‌هايي كه پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده است نيز با كاهش يك‌درصدي مواجه

شده است.

 

  طرح‌هاي ناتمام

آمار 9ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد به تعداد 86‌ هزار و 266 طرح در دست اجرا در اين وزارتخانه وجود دارد. همچنين سرمايه‌گذاري به ارزش 5‌ميليون و 399‌هزار و 250‌ميليارد ريال براي به اجرا رساندن اين طرح‌ها پيش‌بيني شده است. براساس اين آمار تا پايان آذر سال جاري، تعداد 4‌هزار و 697 طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد وجود دارد كه براي اين ميزان طرح پيش‌بيني سرمايه 196‌هزار و 918‌ميليارد ريالي صورت گرفته است. همچنين در مدت يادشده، تعداد 3‌هزار و 576طرح با پيشرفت فيزيكي 60 تا 80درصد وجود داشته است كه براي اين تعداد طرح سرمايه‌يي معادل 239‌هزار و 89‌ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.

براساس اين گزارش، طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 40 تا 60 درصد، به تعداد 5‌هزار و 515 فقره عنوان شده است كه براي اين ميزان طرح پيش‌بيني سرمايه‌ معادل 335‌هزار و 397‌ ميليارد ريالي صورت گرفته است. همچنين تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 20 تا 40 درصد، 6‌ هزار و 479 طرح عنوان شده است كه براي اين ميزان طرح رقم 461‌هزار و 382‌ ميليارد ريال سرمايه پيش‌بيني شده است.

تعداد طرح‌هاي دردست‌اجرا با پيشرفت فيزيكي كمتر از 20درصد نيز 65‌هزار و 999فقره اعلام شده است كه سرمايه‌ معادل 4‌ميليون و 166‌هزار و 464‌ميليارد ريال براي اين تعداد طرح پيش‌بيني شده است. در 9ماهه ابتداي امسال بيشترين تعداد جواز تاسيس صادرشده متعلق به گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي است. بيشترين رشد پيش‌بيني سرمايه‌گذاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته را گروه محصولات از توتون و تنباكو به خود اختصاص داده است. ميزان كل پيش‌بيني اشتغال 304‌هزار نفر است كه در مقايسه با مدت مشابه كاهش 15.7‌درصدي را نشان مي‌دهد. بيشترين پيش‌بيني اشتغال در 9ماهه سال93 در رشته فعاليت محصولات غذايي و آشاميدني‌هاست كه متوسط اشتغال اين گروه در هر واحد 32.6 نفر است.

در همين راستا محصولات كاني‌غيرفلزي از بيشترين تعداد جواز تاسيس صادره به تعداد 2055 فقره برخوردارست و بيشترين پيش‌بيني سرمايه‌گذاري نيز به ارزش 154828‌ميليارد ريال در گروه ساخت مواد و محصولات شيميايي است؛ در همين بين گروه محصولات غذايي و آشاميدني از بيشترين پيش‌بيني اشتغال به ميزان 55556 برخوردارست. گفتني است كه در ميان 53كالاي منتخب صنعتي، معدني و پتروشيمي، 19كالا بيشترين رشد مثبت را در 9ماهه امسال به ثبت رسانده‌اند و 11كالا نيز بيشترين روند نزولي را در اين ماه طي كرده‌اند.

 

  اصفهان؛ بيشترين طرح با پيشرفت بالاي 80 درصد

براساس اين گزارش، اصفهان با 582طرح، بيشترين تعداد طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 80درصد را در اختيار دارد كه 14‌هزار و 545‌هزار‌ميليارد ريال سرمايه براي اين تعداد طرح پيش‌بيني شده است. همچنين تعداد 605طرح با پيشرفت فيزيكي بين 60تا 80درصد در اين استان وجود دارد كه پيش‌بيني سرمايه صورت‌گرفته براي اين تعداد طرح معادل 21‌هزار و 35‌ميليارد ريال است. پس از اصفهان، استان آذربايجان‌شرقي با 357طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد در رده دوم قرار دارد كه براي اين تعداد طرح پيش‌بيني سرمايه معادل 14‌هزار و 849‌ميليارد ريال صورت گرفته است. همچنين تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60تا 80درصد در اين استان 212فقره عنوان شده كه براي اين تعداد طرح سرمايه معادل 8‌هزار و 144‌ميليارد اعلام شده است. آمار 9ماهه منتهي به آذر سال جاري نشان مي‌دهد، استان مركزي از نظر تعداد طرح‌هاي در دست اجراي با پيشرفت بالاي 80درصد، در رده سوم قرار دارد. براين‌اساس تعداد 354طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 80درصد در اين استان وجود دارد كه براي اين تعداد طرح سرمايه معادل 24‌هزار و 641‌ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60تا 80درصد در اين استان نيز 89فقره عنوان شده است كه پيش‌بيني سرمايه معادل 7‌هزار و 310‌ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است.

براساس اين گزارش، در مدت يادشده تعداد 244طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 80درصد در استان گيلان وجود دارد كه براي اين تعداد طرح، پيش‌بيني سرمايه 3‌هزار و 668‌ميليارد ريالي صورت گرفته است. تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60تا 80درصد در اين استان 187طرح و پيش‌بيني سرمايه اين طرح‌ها 4‌هزار و 682‌ميليارد ريال عنوان شده است. پس از گيلان، استان مازندران با تعداد 242طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد در رده پنجم جاي دارد كه براي اين ميزان طرح، سرمايه‌يي معادل 6‌هزار و 646‌ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. همچنين تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60تا 80درصد اين استان در 9ماهه نخست سال جاري 243طرح عنوان شده كه براي اين تعداد طرح 8‌هزار و 690‌ميليارد ريال سرمايه پيش‌بيني شده است.

براساس اين گزارش، در 9ماهه نخست سال جاري در مجموع 223طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 80درصد در استان سمنان وجود دارد. همچنين تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي بين 60تا 80درصد در اين استان 80فقره عنوان شده است. پيش‌بيني سرمايه اين طرح‌ها به ترتيب 5هزار و 765‌ميليارد ريال و 4‌هزار و 31‌ميليارد ريال عنوان شده است. براساس آمار مربوط به 9ماهه نخست سال جاري، در استان فارس تعداد 216طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 80درصد وجود دارد كه براي اين تعداد طرح سرمايه‌گذاري معادل 4‌هزار و 218‌ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. همچنين تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60تا 80درصد در اين استان، 168فقره عنوان شده است كه براي به ثمر رسيدن اين تعداد طرح سرمايه‌يي معادل 7‌هزار و 54‌ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.

آمار وزارت صنعت در مدت يادشده نشان مي‌دهد تعداد 201طرح با پيشرفت فيزيكي بيش از 80درصد در استان البرز وجود دارد كه براي اين تعداد طرح سرمايه‌گذاري معادل 4هزار و 682‌ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. همچنين تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60تا 80درصد در اين استان 119فقره عنوان شده است كه اين تعداد طرح به سرمايه‌يي معادل 4‌هزار و 690‌ميليارد ريال نياز دارد.
اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
تورآنتالیا