کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
کیان برنا
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

گزارش جدید مرکز آمار از بیکاری 2.4 میلیون نفری

کدخبر:۴۰۸۷یکشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۰:۳۶۳۵۸۹ بازدید

مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته را ارائه کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در این فصل معادل 10.3 درصد و تعداد بیکاران ...

مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته را ارائه کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در این فصل معادل 10.3 درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از 2 میلیون و 401 هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی 20 تا 24 سال با 46.8 درصد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال 92، گزارش جدیدی را ارائه کرد. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز 92، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 36.7 درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان 62.1 درصد و در بین زنان 11.3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38.6 درصد و در نقاط شهری 36.0 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.1 درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان 68.1 درصد و در بین زنان 12.3 درصد، در نقاط شهری 39.1 درصد و در نقاط روستایی 42.7 درصد خواهد بود.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.0 درصد) در گروه سنی 34-30 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.2 درصد و زنان گروه سنی 34-30 ساله با 19.5 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 0.6 کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 0.5 درصد و در نقاط روستایی 0.8 درصد کاهش داشته است، این شاخص در بین مردان 1.1 درصد افزایش و در بین زنان 2.2 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 2.4 درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 2.2 درصد و در نقاط روستایی 3.0 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در بین مردان 2.6 درصد و در بین زنان نیز 2.3 درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز است.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 92، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 8.5 درصد و در بین زنان 20.3 درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج آن بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7 درصد و در نقاط روستایی 6.9 درصد است. چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود نرخ بیکاری همان جمعیت 10.3 درصد به دست می آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 25.8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 21.8 درصد و در بین زنان با 46.8 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، 0.8 درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 0.8 درصد و در نقاط روستایی 1.1 درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان 1.2 درصد کاهش و در بین زنان نیز 2.8 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 0.1 درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 0.3 درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.7 درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان 0.4 درصد افزایش و در بین زنان نیز 0.7 درصد کاهش یافته است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 32.9 درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 56.8 درصد و در بین زنان 9.0 درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی 36.0 درصد و در نقاط شهری 31.7 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند به طوری که سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات 48.0 درصد، در بخش صنعت 34.5 درصد و در بخش کشاورزی 17.5 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکان فامیلی بدون مزد) بیشتر از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در بخش خصوصی 83.1 درصد و در بخش عمومی 16.9 درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 8.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 6.9 درصد و در نقاط روستایی 11.8 درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، 9.2 درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 9.9 درصد و در بین زنان 4.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.8 درصد و در نقاط روستایی 12.6 درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 3.7 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 3.8 درصد و در بین زنان 2.8 درصد و همچنین در نقاط شهری 3.0 درصد و در نقاط روستایی 5.4 درصد بوده است.

شاخص عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان های کشور نشان می دهد  نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان های اردبیل با 43.1 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان های آذربایجان غربی با 41.5 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 28.7 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 36.7 درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان ها نشان می دهد استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان کردستان با 16.1 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با 4.0 درصد مربوط به استان گلستان است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان های کشور نشان می دهد استان اردبیل با 37.6 درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با 24.7 در صد پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده اند. نسبت اشتغال در کل کشور 32.9 در صد بوده است.

مقایسه استان ها به لحاظ بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در استان خراسان جنوبی، بیشترین شاغلان (39.2 درصد) در بخش کشاورزی مشغول کار بوده اند و در مقابل استان تهران با 1.4 درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور 17.5 درصد بوده است.

در بخش صنعت، استان یزد با 46.8 درصد بیشترین و استان بوشهر با 24.2 درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 34.5 در صد بوده است.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 63.1 درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با 34.7 درصد پایین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 48.0 درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان ها نشان می دهد، استان ایلام با 20.5 درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیشتر با خود اختصاص داده است. این رقم در استان یزد با 2.0 درصد کمتر از استان های دیگر است. این شخص برای کل کشور 9.2 درصد بوده است.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

سعید: 1393/1/1013:39:31،
111
23
آمار بیکاری بسیار بیشتر ازین حرفاست حداقل 10 میلیون
قادر: 1393/1/1118:10:34،
30
12
بابا این ارقام و آمار همگی ساختگی من نمیدونم مردم ایران را چی فرض کردند وشایدم فرض نکردندو یقین دارن که ... .
توما: 1393/1/1210:31:53،
19
19
اگر می خواین نرخ بیکاری رو به دست بیارید یک سامانه معرفی کنین بیکارا اس ام اس بدن اگر کمتر از 10 میلیون نفر بود من اسممو عوض می کنم تازه بعضی ها هم مثل من با مدرک فوق لیسانس روزی چند ساعت مسافرکشی می کنم من اینا رو شاغل فرض می کنم
تو خونه ما که 4 نفر با مدرک لیسانس و فوق و مدرک فنی بیکاریم تنها از طریق مغازه پدر روزگار می گذرونیم
امید: 1393/1/1013:42:00،
84
102
این امار کاملا کذب محض است و به هیچ عنوان صحت ندارد امار دقیق بیکاری بین اقشار تحصیل کرده حداقل ده میلیون نفر است متاسفم واقعا متاسفم .
یزدی: 1393/1/1013:49:09،
17
60
استان یزد چهارمین استان صنعتی با رتبه 1 در پرداخت بیشترین مالیات به دولت میباشد در حالی که رتبه 28 در بین استانها در تخصیص بودجه کشوری میباشد.
مسعود موسوی: 1393/1/1015:52:44،
38
17
تقصیر خودتونه دیگه! چون مالیات زیاد میدین فکر میکنن وضعتون خوبه بهتون بودجه نمیدن :)
ahmad: 1393/1/1113:33:51،
14
16
چی گفت!!!! :D
علی: 1393/1/1013:51:16،
37
33
من یک فرد بیکار هستم میخواهم ببینم این دولت تدبیر و امید چه تاج گلی بر سر خیل عظیم بیکاران زده به بهانه مبارزه با تورم رکود اورده همه کارها را خوابانده اگر زمان احمدی نژاد تورم بود که الان هم هست این همه جاده ومسکن وکارهای عمرانی انجام شد گرد مرگ اوردن به بهانه تورم هنر نیست.
؟: 1393/1/1016:14:10،
24
24
خلایق هر چه لایق
hamid: 1393/1/1102:28:36،
29
27
پسرم علی جان ، مشکل بیکاری مربوط به امروز نیست ، مگر شما امروز بیکار شده اید. این مشکل در زمان جناب احمدی نژاد کلید خورده و به این زمان رسیده . ضمنا اگر کمی تحقیق کنی میبینی احمدی نژاد پولی برای انجام پروژه ها نداشت چون بیشترش را نقدا به مردم میداد که باعث ایجاد گرانی ها و تورم میشد و اگر تورم را به گاری تشبیه کنیم آنرا با چنان سرعتی راند که اکنون ابتدا باید ترمز آنرا کشید و سرعت آنرا کم کرد تا انشااله متوقف شود. پیروز باشی عزیزم.
فرزاد: 1393/1/1014:03:43،
63
16
نرخ بیکاری در ایران 10 درصد ؟؟!! یعنی این سیل بیکاری فیلم تخیلیه که مامیبینیم ؟
واقع بین: 1393/1/1014:11:36،
44
26
ما رکورد زدیم :|
مردم: 1393/1/1014:38:10،
45
40
امسال حداقل 30 درصد بیشتر هم میشن...!!!
arash: 1393/1/1014:52:39،
23
30
چرا 2 سال پیش آزمون استخدامی تحت نام استخدامی استانداری برگزار کردند و بالغ بر 30 هزار نفر قبول شده اند و در دولت قبل کارهای گزینش هم انجام شده ولی این دولت آنها را جذب نمیکند تا یه خورده آمار بیکاری کمتر شود؟
حسام: 1393/1/1015:32:59،
27
26
عزیزم مگه هدف فقط کم کردن آمار بیکاری؟ خب باید بودجه و شغل وجود داشته باشه؟ دولت جذب کنه که مثل اون دولت فقط امار بده؟
arash: 1393/1/1018:21:58،
17
20
نخیر هدف سر کار گذاشتن یه سری جوون بدبخت این مملکت هست. 2 سال از عمرشون بخاطر یه ازمون استخدامی هدر رفته. باز هم نمیگن لغو هست یا نیست. فقط میگن صبر کنید
سینا: 1393/1/1018:25:09،
26
15
آقا حسام بودجه هست ولی فعلا خودشون باید سیر بشن
فرزاد: 1393/1/1020:49:45،
17
24
دوست عزیز اون طرح فقط بهانه بود که واسه جذب باند خودشون با حقوق های نجومی یه تبصره ماده درست کنن و جذب هم کردن ولی نه از بین بیکاران و مستحقان . خودم شاهدش بودم که با چه سرعتی تا آخرین روزهای دولت دهم این کار انجام شد .
غلامحسن: 1393/1/1015:30:08،
21
44
باسلام از دولت محترم تقاضا دارم اشتباه دولت قبل را ادامه ندهد و به جای یارانه نقدی که خود عامل بیکاری می باشد ادامه ندهد و کار ایجاد کند . و اما اگر قرار بر یارانه است یارانه حق همه است نه فقط عده ای که ثروت خود را به عیاشی از دست داده اند.
حامد: 1393/1/1016:24:38،
28
18
این آمار بیشتر به جک شباهت دارد. جالب توجه اینه که اینا از رو نرفتن و نرخ بیکاری مردان رو 8.3 درصد اعلام کردن که کاملا توهین به افکار عمومی ایرانه. پس با این حساب وضع بیکاری ما از خیلی کشورهای پیشرفته جهان بهتره و این همه مهاجرت از ایران به کشورهای دیگه کاملا بدون دلیل است =)))
حامد: 1393/1/1016:28:48،
27
21
نرخ بیکاری حوزه یورو بدین صورت حساب میشه که افرادی که زیر 2500 یورو در ماه حقوق دریافت میکنن بیکار محسوب میشن اگه نصف معیارهای اونا رو تو ایران پیاده کنیم و مثلا مبنای اشتغال رو حقوق 1 میلیون درماه حساب کنیم نرخ بیکاری ایران در بهترین شرایط بالای 50 درصده
بیکار: 1393/1/1016:52:21،
69
25
چرا دروغ امار میدین بیش از نصف جوانای کشورمون بیکار هست
مجید: 1393/1/1017:16:13،
31
21
من یه جوون 30 ساله هستم با مدرک لیسانس مدیریت دربدر دنبال کار هستم ولی تو این مملکت اگه پارتی نداشتی مگه از بیکاری و گرسنگی بمیری .منم دیگه خسته شدم میخوام برم از ایران
حامد: 1393/1/1018:40:59،
59
17
اینام نرخ بیکاری فصلی اعلام میکنن همجین که درحال اشتغال زایی هستن بابا این تنگ بازیا مال آمریکاست که آمار ماهانه و فصلی و.. اینجا حداقل نرخ 35ساله باید اعلام کنید
بهمن: 1393/1/1019:38:28،
26
22
این آمار چرت و پرته! مثل اینکه تفکر احمق نژادی هنوز در مرکز آمار حاکم است ! آقایان دولت تدبیر اگر همان طرز تفکر 8 سال پیش ملاک شما باشد ، مردم تکلیف خودشان را با شما در
آینده ای نزدیک یکسره میکنند.
مقاومت ملي با عزم جهادي: 1393/1/1100:01:50،
30
14
راه حل فوري بيكاري عبارت است از
1-افزايش مدت سربازي
2-افزايش دوران تحصلي دانشگاه ها
3-افزايش تعداد زندانيان
4-افزايش تعداد دفعات سبد كالا
اردبیلی: 1393/1/1101:18:18،
21
16
من متوجه نشدم یعنی الان تو اردبیل بیکارا کم ترن؟
اگه من اردبیلی ام که میگم درست نیست اگر هم هست وای به حال کشور که اردبیل رتبه اول اشتغال رو داره!
اینو تعداد قهوه خانه ها و سفره خانه هایی که تعدادشون برای شهر کوچیکی مثل اردبیل خیلی زیاده نشون میده! چون پاتوق جوون های بیکاره!
آقا محمد: 1393/1/1107:21:56،
21
26
خیلی معذرت میخواما..وقتی میخوان به تمام ملت شغل بدن با ماهی 500 هزار تومن همون بهتر که ندن..فقط مردم رو تحقیر میکنن
گالیور: 1393/1/1108:53:43،
18
13
تازه امار بیکاری دولت براساس هفته ای2ساعت کار است والا امارواقعی بیکاری بالای60درصده
واقعه بین: 1393/1/1109:38:29،
21
11
اسم ایم مرکز بهتره بشه (((مرکز دروغ و کلک))) چرا که تو این یکسال اخیر و تا همین دیروز من خودم شاهد بیکار شدن خیلیها بودم و آمار چندین برابر این حرفهاست ////البته این مرکز دروغ پردازی سرباز و دانشجو رو هم جز افراد شاغل حساب میکنه که واقعا" مزحکه
bikar: 1393/1/1114:22:22،
17
17
تو هر خانواده یکی دوتا بیکار هست مطمئن باشید
لواشک فروش : 1393/1/1114:25:53،
26
14
آهان لواشک فروشهای مترو هم شاغل به حساب میان احتمالاً
امین: 1393/1/1120:41:32،
15
24
یارانه ها رو هم قطع کنند ببینیم چه گلی به سر ما میزنند، ببینیم این وعدها عملیاتی می شه یا نه. فعلا که برایند تمامی کارهای دولت تدبیر و امید در جهت گرانی ست.
ناظر: 1393/1/1120:44:07،
21
17
دولت قبلی که نتونست مشکل بیکاری رو حل کنه رفت تعریف کار رو عوض کرد
ایرانی: 1393/1/1223:08:05،
14
36
دولتمردان ما در قبال مردم صداقت ندارند. متاسفانه دولت فعلی هی در کرنا می زد که دولت آقای احمدی نژاد آمار دروغ اعلام می کند. حالا کسی نیست که بگه آیا آمار شما درسته؟ از خدا بترسید.
mohammad: 1393/1/1223:37:36،
17
19
فعلا این دولت ازدولت قبلی داره خرابترم میکنه تازه ازراه رسیده گرون کرده بعدشم باید اون موقع باگرونی بمیریم به خدا...!
فرشاد: 1393/1/1310:12:43،
42
22
خیلی از افرادی هم که مثلا شاغل هستند (و از نظر دولت شاغل محسوب می شوند) خودشان برای خودشان شغل های کذایی و ساختگی (و عملا با درامد بسیار ناچیز) بوجود آورده اند که متهم به بیکاری نشوند.
boxer: 1393/1/1402:48:50،
40
24
سلام من فقط توی قامیلامون بالای 100 بیکار هست حداقل توی محله مون بالای 100 بیکار هست این امار را که هر کسی داده کاملا اشتباه هست
من مطمئن هستم امار بیکاری توی کشور بالای 15میلیون هست

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
نگین خودرو
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
پانی پی
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط قطار