کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران درباره یک مقاله

کدخبر:۲۳۷۸۱دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۳:۴۷۶۵۱۹ بازدید

کانون سردفتران و دفتریاران درباره مقاله منتشره با عنوان "برگ سبز سند مالكيت خودرو است" توضیحاتی را ارسال کرده است که ...
توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران درباره یک مقاله

احتراماً در تاريخ 5 خردادماه با درج مطلبي تحت عنوان "برگ سبز سند مالكيت خودرو است" توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك درآن سايت محترم نشر گرديد كه با توجه به اينكه برخلاف صريح قوانين ومقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابيه زير در آن سايت محترم اقدام شود.

در مقاله مذكور با طرح مشكلي كه مدتهاست توسط نيروي انتظامي در خصوص نقل وانتقال رسمي خودرو به آن دامن زده مي‌شود مبني برعدم نياز به تنظيم سندرسمي در دفاتراسناد رسمي به بهانه تحميل هزينه‌هاي سنگين به ماده 1287 قانون مدني اشاره شده مبني بر اينكه "اسنادي كه در اداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتراسناد رسمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است" سپس چنين نتيجه‌گيري نموده كه سند مالكيت سبز رنگ كه در مراكز پليس صادر مي‌گردد جهت مالكيت كافي است چون در حدود صلاحيت آنها صادر شده و تنها مرجع كنترل خودرو در كشور از هر نظر پليس راهنمايي ورانندگي است و در انتها درخواست شده كه با اطلاع رساني گسترده از پرداخت هزينه‌هاي زياد و كمر‌شكن توسط مردم جلوگيري گردد فلذا مردم را به عدم ثبت رسمي معاملات ترغيب و تشويق نموده است.

لذا اشعار مي‌دارد:

۱- درخصوص اعتبار و سند‌يت شناسنامه خودرو كه توسط نگارنده به عنوان سند مالكيت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پليس صادر مي‌گردد نظر نگارنده و مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند (۱۱) نظريه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده ۲۹ فعلي گرديد جلب مي‌نمايد:

"با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد ۳۴و۳۵ و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده ۲۹ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هايي نظير حق‌الثبت، ماليات، عوارض، حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش ‌بيني و مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

لذا با توجه به ايراد مذكورنهايتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمي وسائل نقليه موتوري به موجب سند رسمي تنظيمي دردفاتراسنادرسمي پس از اخذ حق الثبت و ماليات نقل و‌انتقال و غيره كه توسط فروشنده پرداخت مي‌گردد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پرواضح است علير‌‌غم ادعاي نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شوراي محترم نگهبان، برگ تعويض پلاك به عنوان سند رسمي و سند نقل وانتقال تلقي مي‌گرديد دليل و نيازي به ايراد شوراي مذكور نبود لذا شناسنامه خودرو برگه تعويض پلاك وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدني، سند رسمي نيست.

۲- برخلاف ادعاي نگارنده مقاله، مبني براينكه چون تنها مرجع كنترل خودرو در كشور ازهر نظر پليس راهنمايي و رانندگي است لذا صلاحيت نقل و‌انتقال خودرو را نيز دارا بوده و برگ تعويض پلاك را سند مالكيت خودرو تلقي نموده اشعار مي‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعويض پلاك فقط وفقط اقدامات اداري است و هيچ فرايندي مبني بر وقوع عقود بيع و ايجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمي ‌پذيرد كما اينكه تصور كنيم چون سازمان امور مالياتي قبل از نقل وانتقال املاك، مفاصا حساب صادر مي‌كند و يا سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ استعلام مبني بر اعلام نام و مشخصات مالك و مورد معامله را صادر مي‌كند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذكور جهت وقوع عقد بيع كافي بوده و به معناي سند نقل و‌‌‌انتقال است. آيا مراجع قضايي در احكام صادره كه حكم بر حقانيت خواهان و الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي‌نمايد رأي مذكور از نظر مالكيت تكافو ‌مي‌نمايد؟ حال آنكه حتي آراء محاكم قضايي همانگونه كه اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمي است و در صورت عدم حضور خوانده، نماينده دادگاه به قائم مقامي مبادرت به امضاي سند از طرف وي مي‌نمايد.

۳- اقدام به تعويض پلاك برخلاف نظر نگارنده توسط نيروي انتظامي صورت نمي‌گيرد، بلكه وفق بند ۹ نامه شماره ۳۱۶-۱/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا: "در مراكز تعويض پلاك نقل وانتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرايند توسط افسران و ماموران صلاحيت دار راهنمايي و رانندگي در اين مراكز صورت مي‌گيرد."

۴- آن چه كه نگارنده تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم تلقي نموده به موجب لوايح تقديمي دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده و سردفتررا مكلف به وصول آن نموده اند. براي مثال خودروي سمند LX مدل ۱۳۹۵ كه جمعا ۵۹۳ هزار تومان توسط فروشنده بابت هزينه تنظيم سند نقل و انتقال پرداخت مي‌شود حدود ۱۴ درصد متعلق به سردفتر بوده و بقيه به عنوان ماليات نقل و انتقال، حق الثبت،‌ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق دولتي و غيردولتي است كه سردفتر مكلف به وصول آن است و ايراد نگارنده به قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي است. هرچند كه كانون سردفتران و دفترياران به كرات درخصوص اين ارقام ماليات و حقوق دولتي جهت نقل و انتقال خودرو كه وضع آن در ساير كشورها بي‌سابقه است اعتراض نموده و هشدار داده لكن متاسفانه تاكنون به آن توجهي نشده است.

۵- نظر به اينكه بيش از ۴۵ درصد معاملات خودرو توسط واسطه‌ها انجام مي‌پذيرد، لذا عدم دريافت ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي و بسنده كردن به برگه شناسنامه خودرو به نفع دلالان و واسطه ها و موجب تحميل هزينه‌هاي مذكور به خريدار خواهد شد زيرا در جايي كه فروشنده تمامي مبلغ معامله را دريافت نموده است لذا خريدار فقط از طريق تقديم دادخواست به مراجع ذيصلاح قضايي شايد بتواند مبالغ مذكور را از فروشنده دريافت نمايد. لازم به ذكر است كه طرح تعويض پلاك در بسياري از كشورهاي دنيا خصوصا آلمان كه از كشور مذكور اقتباس شده است منسوخ شده و اين طرح داراي ضريب امنيتي بسيار پاييني است كه حذف آن شايد به نفع شركت‌هاي خصوصي انحصاري نباشد.

در خاتمه نظر نگارنده را به بند ۶۷ منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه جلب مي‌نمايد:

" توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم ..."
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد كه از پولشويي و معامله افراد ممنوع المعامله و غيره جلوگيري مي‌نمايد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد.

* الف

بلیط هواپیمادیدگاه ها

محسن: 1395/3/1719:29:21،
45
506
آقا سند بزنید . خودتونا راحت کنید
فافا: 1395/3/1721:34:43،
374
40
چرا در ممالک دشمن و کفار از این پولها از مردمشون نمیگیرن
سیامک: 1395/3/1721:53:01،
367
37
وقتی زمان خرید خودرو مالیات ارزش افزوده از خریدار اخذ میشود چرا مجددا باید هنگام تنظیم سند دوباره مالیات ارزش افزوده پرداخت شود آنهم به میزان 9 درصد.این مالیات های زور و ناروا و غیر شرعی رو خاتمه بدید.کدوم قانون اسلام اجازه سرکیسه کردن ملت اسلامی رو به حکومت داده ؟!!!
مهدی: 1395/3/1722:03:50،
245
42
دولت باید حجالت بکشه
به هزار نوع داره از مردم مالیات می گیره
مگه درآمد مردم چنده که اینقدر مالیات و عوارض میگیرد
اینجا دیگه کجای دنیاست
مثلا فک می کنید از یک خودرو چقدر مالیات میگیرن ؟
ارزش افزوده را سه بار از خودرو میگیرن : وقتی که قطعات خودرو را به خودرو ساز میدن ارزش افزوده داره ، وقتی که تبدیل میشه به ماشین از خودرو ساز ارزش افزوده میگیرن که صد البته هزینه رو دوش مصرف کننده است وقتی ماشین به مردم بدبخت میفروشن هم ارزش افزوده داره ؛
یعنی فقط ارزش افزوده 27 درصد قیمت خودروست
مالیات 5 درصد و عوارض 5 درصد و صد تا هزینه دیگه
بیشتر گرونی ها بخاطر همین مالیات و عوارض و ... هستش
حقیقت: 1395/3/1722:10:22،
38
352
اونایی که مخالف سند زدن تو دفتر خونه ها هستند همشون از دم دلال هستن که میخوان قانون رو دور بزنن و خریدار رو اذیت کنن .
مهدی: 1395/3/1722:49:27،
227
43
مردم نیز اشعار می دارند
1. چرا کمپانی در ابتدا برای خودرو سند محضری صادر نمی کنند .
2. سند خودرو برای اموال غیر منقول ، کاری تشریفاتی و لوکس است و اگر خریدار سند رسمی بخواهد ! خرج سند با خریدار است .
همانگونه که می توان برای اموال لوکس و با ارزش و آنتیک ، سند رسمی صادر کرد ، مانند موبایل و فرش و ... که با حضور طرفین و فاکتور این کار امکان پذیر است ، برای خودرو نیز این امر صادق است .
3. طبق قانون سندی که ارگان دولتی صادر می کند در حکم سند رسمی است .
وحید ر: 1395/3/1722:51:30،
220
35
سردفتر جان کاملا واضحه این تفسیر شورای نگهبان از قانون با لابی و اعمال فشار کانون، قوه قضاییه و دارایی که از این کار نفع میبرند، ارائه شده و لا غیر
Rabolf: 1395/3/1800:29:54،
96
49
تنها راه حلش اینه که این فرهنگ جا بیافته که هزینه سند محضری با خریدار باشه.
ايراني: 1395/3/1806:36:04،
94
34
توضيح سر دفتران نياز نيست بگيد مي خواهيد ملت بيچاره رو تيغ بزنيد صد رحمت به كشور هاي غير مسلمان و يهودي و مسيحي آخه مي مردنشو اينقد مي تيغه
خالی ...: 1395/3/1808:26:24،
63
31
من سال 93 واسه رانا 92، 860 هزار تومن دادم.

این قیمت مال پرایدم نیست که زده 593 هزار تومن.

داش از کجا آوردی قیمتو اخه

چطوریه یعنی دو سال پیش گرون تر بوده
کوکی: 1395/3/1808:35:29،
63
35
دقیقا مهدی داره حرف درستی میزنه.بزرگترین عامل گرونی خود دولته.من نمیگم ایران خودرو و سایپا ماشین هاشون آس و درجه 1 هستش.ولی به جرات میگم اگر این پول هایی که به خیک ماشین میبندن حذف بشه با همین شرایط فعلی یه 206 حداکثر صفرش 24 تا 25 تومن به دست مصرف کننده میرسه.
حق هلال احر،آموزش پرورش،مالیات،عوارض،سهم.... .شماره گذاری،مالیات بر ارزش افزوده...........و هزار تا چیز بی دلیل دیگه.من نمیدونم چرا مردم باید واسه همه ارگان ها و کارهای دولت پول بدن.مگه چه خیری از دولت دیدن که از آموزش پرورشش تا هلال احمرش باید پولش رو مردم بدن.
طالب: 1395/3/1808:39:20،
73
28
پول زور بدید
دفترخانه دیگه چیه ؛ این دفتردارها بجای این کارها و زیان رساندن به مردم برن کار کنن
امیر: 1395/3/1809:02:03،
34
35
دوست عزیز حتما اصفهانی هستی آقا من همیشه با این موضوع مشکل داشتم یه سری کلمات رو این دوستان اصفهانی همونجوری که میگن همونطور هم مینوسن مثلا خودتونا یا مثلا ببین اینارا آقااااااااااااااااااا
کا: 1395/3/1809:39:40،
64
32
پس زمانی که ماشین صفر می خرید از خودروسازها چی فقط یه برگ سبز بعنوان مالکیت دارید، چرا خودرو سازها که فروشنده هستن تودفتر خونه نمیارین فقط زروتون به ملت می رسه.
مهران: 1395/3/1811:08:31،
45
33
كانون سردفترداران پليس مملكت رو متهم ميكنند به ايجاد مشكل (( در مقاله مذكور با طرح مشكلي كه مدتهاست توسط نيروي انتظامي در خصوص نقل وانتقال رسمي خودرو به آن دامن زده مي‌شود )) !!!!!!!
يعني كانون سردفترداران كاسه داغ تر از آش شده و پليس رو متهم به ايجاد شبهه و مشكل در جامعه ميكنه !!!!!!
حسين : 1395/3/1811:18:25،
56
34
محضر مجوز سند زدن ندارد :
محضر بدون داشتن برگه تاييديه نقل و انتقال خودرو كه در شماره گذاري توسط ناجا صادر ميشه حق و اجازه صدور سند انتقال محضري را نداره و معني اين موضوع اينه كه محضر دوباره داره انتقال سند ناجا رو در برگه ديگه اي تاييد ميكنه و خودش به تنهايي اجازه نداره اين تاييديه رو صادر كنه و كار بيهوده و غير ضروري را انجام ميده .
امير : 1395/3/1811:21:10،
41
38
محضر با سيستم تعويض پلاك كه از سال 1383 توسط ناجا اجباري شده ديگه ضروري نيست .
قبلا پلاك تعويض نميشده محضر اجباري بود چون جايي اين انتقال ثبت نميشد و بايد محضر اين كار رو ميكرد ولي حالا از زمان پلاك ايران كه انتقال مالكيت اجبارا در شماره گذاري ثبت ميشه ديگه محضر ضروري نيست
Shahram: 1395/3/1901:43:00،
30
38
سند بزنيم كه يه پول الكي بره توي جيب شما سردفترها؟؟؟؟ من چندساله كه سند نميزنم!!!! فقط تعويض پلاك.
امیر: 1395/3/1719:30:48،
317
45
همش جنگ پوله. کی به فکر مردمه!! معلومه که نیازی به دفتر خونه رفتن نیست و همون برگ سبز کافیه ولی مگه طمع اقایون دفتر دار میزاره؟؟!!
میکرو جنیوس: 1395/3/1809:16:53،
51
39
به هر حال 14 درصد هزینه نقل و انتقال هم رقم کمی برای محضر خانه نیست.
به قول خودشان 14 درصد 593 هزارتومان هزینه سمند LX میشود 83 هزار تومان.
83 هزار تومان بابت 10 دقیقه نوشتن و پرینت چند برگ کاغذ مبلغ کمی نیست.
حال اگر خودرو خارجی باشد این 83 هزار تومان به 200 یا سیصد هزار تومان هم خواهد رسید.
ثبت روزی متوسط 12تا سند 83 هزار تومانی میشود روزی یک میلیون تومان درآمد مفت و ماهی 24 میلیون سود خالص!
بهادر: 1395/3/1809:50:49،
50
33
یه جا گفته که: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعويض پلاك فقط وفقط اقدامات اداري است و هيچ فرايندي مبني بر وقوع عقود بيع و ايجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمي ‌پذيرد... ینی به تعویض پلاک اتهام زده که داره معامله ای که دو طرف قبولش ندارن رو در ازاش تعویض پلاک میکنه و یعنی داره خلاف میکنه. وقتی مالک و خریدار میرن تعویض پلاک یعنی معامله رو قبول دارن. کسی رو با اسلحه نمیبرن زورکی. کی به اینا مدرک حقوق داده؟ والا ملت حقوق نخونده هم میدونن
حمید: 1395/3/1719:31:32،
327
42
برگ سبز سند خودرو هست


دفتر دارا فقط میخان پول زور بگیرن

متاسفم برای این قانون که همش فکر خالی کردن جیب مردمه
مرتضی: 1395/3/1719:33:55،
171
39
خداییش جواب منو یکی از همین اعضای کانون بدن
بنده طی وکالت نامه یا اصطلاح شما سند رسمی به فردی وکالت افتتاح حساب دادم ولی ایشان پول از حساب بنده خارج کرده
در جلسات دادگاه شاهد اورده که بنده بهش گفتم پول از حسابم خارج کن وقاضی محترم هم میفرمایندچون بهش اجازه دادی پس حقی نداری ،حالا بیا ثابت کن برادر من اگر قرار به اجازه بود تو سند رسمی قید میکردم نه اینکه 2 تا شاهد با پول اورده که بیان شهادت بدن
نتیجه اینکه این سندا فقط برای پرکردن جیب دیگران ،وقتی ادم گیر بیفته قانون برای دزدا هزار تا راه گذاشته
الان یکی از همین اعضا قانون نشون بنده بده که شاهدش قبول نباشه وفقط سند مورد نظر قرار بگیره
ببخشید وقت همگی رو گرفتم
رسول: 1395/3/1719:34:54،
160
36
اگر حتی ۱۴ درصد باشه که مطمئنا خیلی بیشتر از این حرفهاست اینقدر باداورده و راحت الحلقومه که براش حاضر هستند به کلام حضرت اقا قسم بخورند....
شما شخصا خود واسطه هستید و دلال اصلی شمایید
نه مردمی که قصد خرید و فروش مستقیم خودرو رو بهم دارند
کوکی: 1395/3/1719:37:18،
166
34
چند خط اول رو خوندم.فقط یه سوالی.مگه سند یک مال منقول باید چجوری باشه؟من الان اگه بخوام واسه یخچال خونه سند بگیرم دفتر اسناد اینکار رو انجام میده؟بنده میگم حرف نگارنده اون سایت کاملا درست و شفاف بوده.و اگر حتی از نظر قانونی برگ سبز سند حساب نمیشه.
این قانون هستش که باید عوض بشه.نه اینکه جیب مردم‌ خالی بشه.بخدا چه رویی دارید.اگه تو کشورهای خارجی و کافر ۱سنت از مردم پول اضافه بگیرند.ضمن عذر خواهی با دست ادب اون پول رو با سودش پس میدن.حالا شما سال هاست که دارید پول اضافه از مردم میگیرید.حالا که با دلیل و سند و مدرک میگن دادن این پول اشتباه بوده بجای عذر خواهی میگید نه درست بوده و باید ادامه پیدا کنه؟ یک برگه و چند خط نوشته رو بعضا تا ۵یا۶ میلیون تومن بسته به ماشین از مردم پول میگیرید.خجالت بکشید.
فرزاد : 1395/3/1721:15:36،
93
36
ایول کوکی حتی اگه قانون اینجور گفته باشه وحی منزل که نیست قانون رو یه ادم نوشته اونم چند ده سال پیش الان قانون باید عوض بشه،ولشون کنی دفتردارا میگن کفش نو خریدی باید یه سند بزنی پول بدی،اخه وقتی موقع تعوبض پلاک فروشنده حاضر میشه و با اثر انگشت برگ سبز را به نام خریدار میزنه دیگه این امضا و اثر انگشت چه فرقی با امضا و اثرانگشت دفترخانه داره،مگه نظارت پلیس مهمه یا دفترخانه موقع امضا
hossein: 1395/3/1719:41:23،
138
42
بنده های خدا گشنشون شده
شهرام: 1395/3/1719:49:23،
112
35
من به شخصه از این بحث تکراری و عدم تعین تکلیف نهایی مردم توسط مسولین خسته شده ام ،پیشنهاد میکنم این موضوع را توسط رفراندوم که تجربه‌ای والای در این مورد داریم !!!!تعین تکلیف کنند.
ولی نظر من باز آینه که نیازی نیست برای سند زدن به دفتر خانه مراجعه کرد ،و آون سند هیچ جا و هیچ کجا به درد شما نمی خوره و فقط باید قاب کرد و زد به دیوار.
وکیل دادگستری وکارشناس: 1395/3/1719:56:52،
143
34
سندی که پلیس این مملکت دست شماداده کاملا قانونی است ونیاز به هیچ سند دیگری نیست اگر خریدار دوتا سند دوست داره خودش باید بپردازه نه فروشنده .
استاد دانشگاه: 1395/3/1723:48:49،
28
39
منم با تو موافقم ولی خودت میدونی اگه ماشینتو بخوابونه دادگاه،با سند در میاد،ریشه ای کار خرابه
mmb: 1395/3/1810:52:37،
37
28
نیاز به سند محضری نیست فقط برگ سبزرو بعنوان سند مالکیت از شما میخواد
علی: 1395/3/1719:57:27،
150
34
پس چرا ماشین رو از کارخونه می خری سند نمیخواد اما میخوای بفروشی باید هزینه جدا بدی
دوست : 1395/3/1719:59:25،
109
34
چیه تو هم میخوای از جیب مردم کاسب بشی .وقتی رو برگه سبز مینویسه سند مالکیت تو دیگه چی میگی راست میگی بر جلو نیروانتظامی رو بگیر .یا دلت پول مفت میخواد.
امیر: 1395/3/1720:03:52،
36
91
بالاخره تکلیف ملت چیه باید بریم محضر یا نه؟
Ashkan: 1395/3/1720:06:31،
109
42
کاش دست دفتر خونه از انتقال سند بصورت قانونی قطع بشه چون واقعا پول زور مردم از این بابت می دن، گرچه مقداریش هم سهم دولته واسه همین تعلل میکنه.
من من : 1395/3/1720:21:58،
115
29
عجب!

نیروی انتظامی میگه کارت ماشین سند رسمیه و فقط اون رو به عنوان سند مالکیت قبول داره ....
اونقت اینا برای اینکه پول بگیرن میگن نه ما می دونیم!!!!

یعنی الان همه افرادی که بصورت نقدی ماشینشون رو از خودروسازا خریدن و فقط کارت ماشین دارن مالک ماشینشون نیستن چون به دفتر دارا پول ندادن!!!

یعنی دروغ به این بزرگی ... اگه به حرف این دفتردارا بود الان یک سوم افرادی که می شناسید مالک ماشینشون نیستن چون یه راست ماشین نو خریدن :)))))))))

حتی تو خودرو چند دست فروخته شده هم دادگاه و نیروی انتظامی کارت ماشین رو سند میدونن!
شما الان یه سطل ماست هم بخری می تونی بری سند محضری بزنی و اونا پول می گیرن و می نویسن که شما ماست رو خریدی...
سند دفتری وقتی به درد می خوره که می خوای ماشینیو بخری که مشکل داره و مالکش چند نفرن یا معلوم نیست یا وکالت داره... و می دونی مالک در تعویض پلاک نیست
امیر: 1395/3/1720:40:52،
83
35
با سلام؛ دوستانی که بیرون از کشور زندگی کردن حتما میدونند که در کشورهای غیر اسلامی و کافر مذهب جهت خودرو هیچ گونه نقل و انتقال سندی در دفاتر ثبت اسناد وجود نداره؛ حتی فک پلاک هم بعضادر برخی از کشورها توافق خریدار و فروشنده است و شما میتوانید خودرو را با پلاک خودتون در دفاتر پلیس به خریدار منتقل کنید و پلاک به نام خریدار میشه
وی: 1395/3/1720:47:40،
95
33
در عجم چرا این ادارات ثبت به زبان آدمی زاد حرف نمی زدندی و متن ها را اینگونه عجیب و غریب درج کردندی!!
حسن زاده: 1395/3/1721:07:51،
59
40
حال برید شکر کنید که حضرات نمی گن ماشین صفر کیلومتر هم بیارید ما سند بزنیم فاکتور فروش کارخانه و برگ سبز ارزش نداره.
کارشناس دادگستری: 1395/3/1721:19:54،
69
29
برگ سبز صادر شده همان سند تلقی میشه و پولی که دفتر خانه میگیره فقط و فقط پول زور و ترسو بودن ماست
حقوقدان : 1395/3/1723:46:29،
29
60
کارشناس بودن از ادبیات شما می باره .
ارش: 1395/3/1721:20:09،
52
37
مردم اگاه شده و ماده 1287 قانون مدنی واضح و روشن است تکلیف مشخص شده، حالا جلو مفتخوری شما گرفته شده زورتون گرفته، براذیک گواهی امضا 60 هزار تومان مردم سرکیسه می کنید، چاپیدن دیگه بسه
حقوقدان : 1395/3/1723:48:08،
30
56
شما دارید اذهان عمومی رو با دروغ به این بزرگی مشوش می کنید .
هموطن: 1395/3/1721:30:57،
57
33
اقا مخلص کلام ،چون دفتر داران محترم خرجشون زیاد شده خب باید یک قانون در بیارن که بتنونن حرف وسند درست پلیس را نادرست نشون بدن وواسه دو خط نوشته در دفاتر خودشون جیب مردم بد بخت رو با مته الماسه سوراخ کنن
جهان: 1395/3/1721:39:30،
26
70
آخه پلیس هم دو پهلو حرف میزنه... از این طرف میگه نیازی به سند محضری نیست.. اونوقت شما برو برای فک پلاک .. یکی از مدارک رو برای ماشینی که برای بار دوم فک پلاک میشه زده بنچاق یا سند محضری!!!! اگه شک دارید برید و توی مراکز تعویض پلاک و مدارک لازم رو جویا بشید...
فرزاد: 1395/3/1723:29:43،
54
32
پنج بار تعویض پلاک کردم هیچوقت ازم سند نخواستن فقط برگ سبز و کارت ماشین و کارت ملی و...
سعید : 1395/3/1800:05:04،
49
32
خیر اصلا این جوری که شما میگید نیست دو طرف معامله که برن سریع کار انجام میشه
سينا: 1395/3/1721:43:15،
47
39
روي اون برگ سبزنوشته شناسنامه مالكيت اونوقت اينا تو جوابيه دارن ميگن شناسنامه خودرو فقط براي اينكه يه چيزي گفته باشن. به نظر من تو هيچ بندي از جوابيه دليل منطقي براي اقدام به نقل وانتقال خودرو در دفتر خونه نياورده و حتي در اشاره به سخنان رهبري هم يه جمله نيمه تمام بدون فعل زده. فقط يه دفاعيه براي خالي نبودن عريضه ارايه كردن. تو همه كشورها آدمهاي باهوش جامعه ميرن رشته حقوق ولي متاسفانه تو كشور ما اينطور نيست و تقريبا ٩٩ درصد افرادي كه درس نسبتا ضعيفي داشتن مجبور به رفتن به سمت رشته هاي حقوقي ميشن. البته نه لزوما همشون و يه درصد هم ممكن با هوش زياد به اين سمت برن
کریم: 1395/3/1723:14:42،
34
37
برای اولین بار نظر من درج نشد چرا؟ ادیتش کنید بعد منتشر کنین کلی زحمت کشیدم تا نوشتم
حسین: 1395/3/1723:15:52،
43
33
سند محضری (دفترخانه ای )مربوط به زمانی بود که ماشین یک کالای سرمایه ای حساب می شد و شما اگر یک ماشین اوراق هم خریداری می کردبد، بعداز خیر اقدام به تعمیر و بازسازی او می کردی و بعد از مدتی به قیمت بالاتر می فروختی .ولی حالا یک ماشین نو که از کارخانه تحویل بگیری اگه بخواهی بفروشی نمی تونی زیاد روش قیمت بزاری وبعد مدت زمان کمی مبلغ زیادی افت قیمت داره .در واقع ماشین دیگر کالای سرمایه ای به حساب نمی آید. و لزومی نداره شما مبلغی که نسبت به کار انجام شده زیاد می باشد را بپردازید . و این دعوا تو مجلس هم به رای گذاشته شده و رای آورده که محضر داران مردم را سر کیسه بکنند. بزرگترین مشکل این قوانین بشری همین در نظر نگرفتن عامه مردم می باشد .
فرزانه : 1395/3/1723:49:44،
35
36
چگونه است كه بكبار براي هميشه مراجع ذيربط وارد عمل نمي شوند و به اين اختلاف نظر خاتمه نمي دهند ، تا حد امكان بايد به اين كاغذ بازي ها كه تنها به ضرر مردم و سود دفترداران است خاتمه داد ،اين ايام دست مردم تنگ است و دوشيدن بيشتر حد از انان به صلاح ملك و ملت نيست ،ما گفته باشيم ،
سعید : 1395/3/1800:03:14،
37
35
خوب ایرادی نداره نرخشو بیارن پایین در حد همون تعویض پلاک همه میرن محضر سند میزنند من حتی کفشم خریدم میرم محضر سندشو بنام میکنم اتفاقا دارم خونه میسازم احتیاج به چند تا فرغون دارم اونا را هم تو محضر سند میزنم تا ما لکیتم ثابت بشه
صمد: 1395/3/1800:35:20،
39
29
اگه اینطوریه چرا ماشین از کمپانی تحویل میشه سند محضری نداره و فقط برگ فروش کارخونه داره و خلاف مقررات نیست ولی وقتی میخای بفروشی غیر قانونی میشه و باید چند میلیون پول بی زبون رو بریزی به حساب دولت
حمید: 1395/3/1800:59:45،
42
32
سند زدن وقتی پلیس با برگ سبز مالک رو تایید میکنه کاملااحمقانه است سالها دفتر خونه ها پول یا مفت از این طریق گرفتن
رنجور: 1395/3/1801:58:38،
32
25
در این ماه پر از خیر و برکت رمضان همه سرگردنه گيرها رو که به زور از مردم پول ميگيرن به خدا واگذار میکنم.امیدوارم اینها به سرنوشت شوم قارون مبتلا بشن.
علی: 1395/3/1803:20:21،
24
30
جالبه بدونید خرید و فروش ماشین تو هر شهری عرفی داره مثلا بعضی از شهرها به عهده خریداره یا بعضی شهرها حق الثبت به عهده فروشنده و حق التحریر به عهده خریدار یا برعکس
علی: 1395/3/1803:25:19،
33
39
باید این موضوع یکبار برای همیشه حل بشه،لازم هست مجلس طرح مناسبی ارائه بده تا مشکل وتفسیر های مختلف بر طرف بشه اگر قراره پولی هم گیر دولت بیاد از طریق پلیس باشه،با این شرایط فعلی هم مردم سردرگم هستن هم پول و وقتشون به هدر میره
ناجی: 1395/3/1803:55:27،
39
37
ادامه پیدا کردن این موضوع تقصیر فروشندگانیه که زیر بار این انتقال بی معنی در محضر میروند. اگر همه باهم یکی شویم و زیر بار سند محضری نرویم ، قول میدم کمتر از اون که فکرشو بکنید آنچنان برگ سبز خودرو سند واحد وسیلیه نقلیه بشه که انگار نه انگار یه زمانی در دفترخانه ها به خاطر همین سند ، چپاول ها میشده.
قاسم : 1395/3/1809:15:43،
25
38
اقاجان سیاست انگلیسی تفرقه بندازحکومت کن کی به کیه همه جوره ازمردم پول مفت میگیرند .
ali: 1395/3/1809:25:01،
33
29
با سلام
چرا در کشور قوانین را هرشخصی به نفع خودش تفسیر میکنه وحکایت یک بام ودوهوا شده
مگر جزیره کیش جزو مملکت نیست
در صورت خرید وفروش خودرو در جزیره کیش خریدار وفروشنده با مراجعه به شماره گذاری فقط با امضا دفتر نقل وانتقال خودرو کار نقل وانتقال انجام میشه بدون پرداخت هزینه گزاف به دفتر خانه
مصطفی: 1395/3/1809:29:11،
36
24
دفترخونه اگه دلش واسه مردم می سوخت هزینه وکالت و حق التحریر رو صد در صد گرون نمیکرد.وکالت تعویض پلاک تا چند ماه 34 تومان بوده الان شده 65 تومان.هزینه وکالت فروش مساوی هزینه انتقال قطعی سنده ولی اگه وکالت فروش گرفتیم و خواستیم ماشین به نام کسی دیگه بزنیم واسه یک ماشین دفترخونه دوبار هزینه کامل انتقال سند میگیره.آخه تا کی میخایین اینقدر پول زور از مردم بگیرین.شما که ادعای مسلمونیتون میشه حداقل کمی انسانیت از کافرها یاد بگیرین.ببینین اونها واسه انتقال خودرو چه کار می کنند
مهدی: 1395/3/1809:48:57،
37
31
سلام.
چطور میشه اگه شما یک جنس گرانقیمت (مثل تلویزیون 5 یا 10 میلیونی) بخری همون فاکتور سند به حساب میاد و نیازی به ثبت دفتری ندارد ولی اگه یک ماشین (مثل آردی 5 میلیونی) بخری برگ سبز نیروی انتظامی سند به حساب نمیاد و نیاز به ثبت دفتری دارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aria: 1395/3/1810:10:25،
35
27
دولتهاي ما عادت كرده اند به پول زور گرفتن و از آب كره گرفتن. طوريكه فروشنده يك خودرو واقعا متضرر ميشه اين روزها با اين هزينه هاي نقل و انتقال سند.
علی: 1395/3/1810:34:05،
38
34
شما سردفتران فقط به فکر جیب خودتون هستین وگرنه اینقدر سریع جواب نمیدادین منکه هر چه ماشین معامله بکنم سند نمیزنم همون تعویض پلاک کافیه گردن شما رو هم کلفت تر نمی کنیم
ناشناس: 1395/3/1810:50:35،
29
26
اینها فقط به فکر خودشون هستند.چند بار چند بار پول نقل انتقال میگیرید.چند بار چندبار مالیات میگرند.مردم نپردازید
فره وهر: 1395/3/1812:54:16،
29
35
همین مبالغ اعلام شده از طرف سر دفتران که تازه به نظر اونها کم هم هست شاید حقوق یک ماه خیلیا باشه واقعا باید خجالت بکشن.
سعید: 1395/3/1813:46:41،
33
30
باید کمپین نزدن سند در دفترخونه ها را راه بندازیم .
وقتی هیچ کس نره دفترخونه میخوان چکار کنن ؟ هر کسی هم خواست خودش هزینه شو بده
عبدالله: 1395/3/1814:25:06،
26
33
انصافا نباید ما رو با مردم سویس یا مردم هر کشور متمدن دیگه ای مقایسه کرد ،سویسی هایی که همین دیروز یارانه هشت و نیم میلیونی رو نخواستن و گفتن چیز مضریه،دوستایی که تا چند لحظه دیگه شروع میکنید به فحش دادن تو رو خدا یه ذره توجه کنید و فکر،تما مساله اینکه یه شرکت خصوصیمربوط به بازنشسته های نیروی انتظامی میخواد برای سود شخصیش درامد دیگری رو قاپ بزنه،توجه کنید اگه موفق شد ،خودش هم واسه سمند پانصد و پنجاه هزار خواهد گرفت چون مصوب مجلسه،گول یه عده بازنشسته رو نخورید،فقط یه جابجایه،دولت وقتی مردم عادی مقابلش باشن از یه ریال نمیگذره،پول خزانه اش رو چه از طریق محضر و چه از طریق راهگشا میگیره.
رنجور: 1395/3/1814:26:33،
30
38
چند وقت پیش یکی از اقوام ماشین خارجی خرید، همینکه ماشینو فک پلاک کرد و پلاک خودشو چسبونده، یارانه خونوادشو قطع کردن و گفتن که شما مالک ماشین خارجی هستید، در صورتی که ايشون انتقال سندی انجام نداد.
يه بام و دو هوا به این میگن
نیش: 1395/3/1815:01:02،
21
32
سردفتردار جان لطفا برای به کرسی نشوندن حرفت از رهبری هزینه نکنید.
مجيد: 1395/3/1815:56:41،
28
37
به نظرمن مردم همه متحد ديگه دفتر خونه نرن با همون برگ سبز نقل وانتقال رو انجام بدن
البته اون اتحاد يه كمي نشدني
رضا: 1395/3/1818:21:29،
21
33
شما حتی اگه روی پاکت سیگار هم بنویسید که ماشینو معامله کردین اون بعنوان سند است و میتوانید مطالبات خود را وصول کنید در صورت به مشکل خوردن
علی ح: 1395/3/2212:48:52،
25
30
ببین یک شرکت خصوصی چطور مردم رو گول زده
به نظر من کلاً تعویض پلاک رو باید حذف کنن چون کار بیهوده ای است و نیازی به تعویض پلاک نیست .
و فقط در ایران انجام میشه


من الان 3 تا پلاک دارم روی سه تا ماشین مختلف که فروختم به نظرتون مالک 3 تا ماشین من هستم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد: 1395/3/2221:09:26،
22
30
تنظیم سند رسمی فی نفسه بد نیست اما باید تشریفات وهزینه های گوناگون تنظیم سندرسمی راکم کرد مثلا چه ضرورتی دارد که برای هر نقل وانتقال ،پلاک خودرو عوض شود قبلا بعد از نقل وانتقال خود دفتر خانه برگ سبز را به راهنمایی ارسال میکرد ودر سابقه راهنمایی هم درج می شد 2_ حکومت اگر مایل است که مردم اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند از وصول انواع واقسام مالیات ، عوارض و حقوق ثبتی خودداری کند وباتوجه به اینکه کمیت وکیفیت تنظیم سند انواع خودرو یکسان می باشد دفترخانه ها را موظف بکنند برای انواع خودرو مثلا پنجاه هزارتومان بگییرند ولاغیر . آنگاه چه کسی باتنظیم سند در دفترخانه ها مخالفت میکند ؟یقیین دارم مردم از این روال استقبال می کنند ومشکلات زیادی حل می شود .پس دوستان عزیز :باتنظیم سند مخالفت نکنید بلکه به دولت ومجلس فشار بیاوریم که درکار مردم سنگ اندازی نکند وبا ایجاد گرفتاری برای مردم کاسبی نکند .
مولا: 1395/3/2222:13:06،
26
28
من با نظر اقای محمد کاملا موافقم مردم باهزینه های رنگارنگ وتشریفات اضافی مخالفند نه با سند رسمی دفترخانه .دفترخانه حق الزجمه خودش رابگیرد ولی اداره ثبت ودارایی و شهرداری و........که هیچ خدماتی جهت تنظیم سند ارایه نمی دهند پول بیخود نگیرند مگر گرفتاری مردم مشمول مالیات وعوارض می شود ؟
جعفر: 1395/3/2320:00:05،
22
34
واقعیت این است که طبق قانون موجود( ماده 29 جرائم رانندگی ) سند نقل وانتقال خود رو باید در دفتر خانه تنظیم شود چون تمامی مواد این قانون لازم الاجراست وازعبارات قانونی به هیچ عنوان استنباط نمی شود که اجرا یا عدم اجرای قانون اختیاری ودلبخواهی می باشد اگر این جوری باشد فکر نمی کنم کسی قبض جریمه را بپذیرد وهمه آنرا نمی پذیرند .اما باید هزینه تنظیم سنددر محضر کم شود .

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

قیمت خودروی جدید پژو 301 از سوی ایران خودرو مشخص شد + شرایط فروش مرداد 96
آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا اعلام گردید - مرداد 96 / محصولات سایپا گران شد
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
مردم فریب فروش خودروهای زیر قیمت را نخورند + جدول
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار ایران
جزئیات قیمت پرطرفدارترین خودروهای تولید داخل در بازار تهران + جدول
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
معرفی سریع‌ترین خودروی موجود در ایران
اولين نمونه از خودروی JAC J4 وارد ایران شد
سورن توربو را انتخاب کنیم یا دنا؟
ملاقات ایرانی با هیوندای سوناتا 2018
در هنگام عبور از دست‌انداز، پدال ترمز را نگه ندارید
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما