کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
اُپارک
تاپیک شاپ

كدام شهردار باغ‌های تهران را تخريب كرد

کدخبر:۲۳۱۶۰چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۳:۵۶۳۹۷ بازدید

بگو مگوهاي هميشگي اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته نيز برگ ديگري از دفتر تخلفات در پايتخت را رو كرد. اين ‌بار تخلف 46هزار متري يك تعاوني ...

بگو مگوهاي هميشگي اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته نيز برگ ديگري از دفتر تخلفات در پايتخت را رو كرد. اين ‌بار تخلف 46هزار متري يك تعاوني مسكن در تهران از سوي رييس كميسيون معماري شورا در ميان بگو مگو با معاون برنامه‌ريزي شورا مطرح شد تا گزارش كميسيون برنامه و بودجه شورا از انحراف، عقب‌ماندگي يا به قول آقاي چمران تفاوت! در اجراي برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران در سايه آن قرار گيرد.

اسماعيل دوستي، عضو اصلاح‌طلب شورا يكي از نخستين افرادي بود كه در دويست و شصت و يكمين جلسه پارلمان شهري پايتخت آن سخنان جنجالي را خطاب به محمد حقاني، عضو اصلاح‌طلب ديگر شورا آغاز كرد. او از اعلام نامش در ميان افرادي كه هفته گذشته مخالف تصويب لايحه حفاظت و صيانت از باغات بودند، انتقاد كرد و گفت: درحالي كه پيشنهاد دهندگان طرح خودشان به بازگشت آن راي دادند عوامفريبي راه انداختند و گفت‌وگو كردند كه دوستي رأي به اين لايحه نداده است.

 دوستي با بيان اينكه كارشناساني كه به محيط زيست خط مي‌دهند كارشناسان مريضي هستند، افزود: من روي كاغذ سيگار دستور جلوگيري از قطع درخت را مي‌دادم. حقاني در پاسخ به دوستي گفت: پيشنهاد مي‌كنم پاكت‌هاي سيگار گذشته و فعلي را رو كنيد. كميسيون محيط زيست بهترين كارشناسان را دارد و اين درست نيست كه بگوييم آنها مريض هستند.

 اما درگيري لفظي ديگري نيز در دقايق پاياني جلسه شورا ميان رييس كميسيون معماري و اماني، معاون برنامه‌ريزي شهرداري شكل گرفت كه در نهايت منجر شد تا سالاري از ديگر تخلفات شوراهاي معماري مناطق پرده‌برداري كند. او ابتدا با استناد به آمار پرونده‌هايي كه شوراهاي مناطق در سال 94 بررسي كردند، گفت: تعداد اين پرونده‌ها 17هزار و 139مورد است كه تنها در منطقه 4 رقم آن به 2هزار و 300مورد مي‌رسد. اين آمار بسيار خطرناك است و نشان مي‌دهد كه يا طرح تفصيلي اشكال دارد يا به آن عمل نمي‌شود. تعداد زيادي از تصميمات شوراهاي معماري مناطق مغاير مفاد طرح تفصيلي است.

معاون قاليباف در پاسخ به اين انتقاد لحظاتي پشت تريبون قرار گرفت و همزمان با توضيح درباره چاپ كتاب گزارش برنامه 5 ساله دوم شهرداري از عملكرد شوراهاي معماري مناطق دفاع كرد و گفت كه اين شوراها براساس طرح تفصيلي حركت مي‌كنند. سالاري هم خطاب به او پرده از تخلف 46هزار متري در يكي از ساختمان‌هاي تهران برداشت و با ارائه اطلاعاتي مبهم و پراكنده گفت: 46هزار متر تخلف توسط يك تعاوني در پهنه «جي» (G) ثبت شده كه اين يعني 3طبقه بارگذاري خلاف طبقات. گويا پرونده اين تخلف در شوراي شهر سوم باز بوده و حتي راي كميسيون ماده 100 را نيز دارد. متاسفانه شوراهاي معماري مناطق يك درصد هم براساس طرح تفصيلي حركت نكرده‌اند. او خطاب به اماني گفت: به شما پيشنهاد مي‌دهم كه همه‌ چيز را نبايد الزاما جواب بدهيد، چون اگر جواب بدهيد برخي از بحث‌هاي اينچنيني مطرح مي‌شود.

البته چمران، رييس شورا هم با حضور در جمع خبرنگاران به توجيه اين تخلف پرداخت و گفت: مشاور طرح تفصيلي اين پهنه را «جي» (G) يا فضاي سبز محسوب نكرده و تعاوني مربوطه نيز براساس پهنه «آر» (R) ساخت و سازهاي خود را آغاز كرده است.

 به دنبال اعتراض مردم منطقه در پي ساخت و ساز گسترده اين تعاوني از اين منطقه بازديد كردم. مشاور در اثر اتفاقاتي كه شايد بتوان آن را اشتباه عنوان كرد، اين پهنه را «آر» (R) تشخيص داده بود كه نهايتا اين مساله براي بررسي به كميسيون ماده 5 ارجاع داده و پهنه اين منطقه اصلاح شد. قرار شد شهرداري نسبت به تبديل اين زمين به فضاي سبز اقدام كند. گويا پرونده تخلفاتي نيز براي اين تعاوني ثبت شده كه پرونده در كميسيون ماده 100 درحال پيگيري است.

 انحراف از برنامه 5 ساله شهرداري

مهم‌ترين دستور جلسه روز گذشته شورا جز تذكرات و بگو مگوها به گزارش رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران درباره روند اجراي برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران اختصاص داشت. عليرضا دبير در جريان قرائت اين گزارش گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شهرداري تهران بدون توجه به برنامه ٥ ساله دوم در مسير خود حركت كرده و ريل‌گذاري برنامه تاثير زيادي نداشته است.

 عليرضا دبير ادامه داد: يك واقعيت را بايد قبول كنيم كه هم شورا و هم شهرداري تهران پيگير برنامه 5 ساله نيست. برنامه 5 ساله حتما ايراد دارد و هدف از پايش برنامه اين بوده كه ايرادات را بگيرد اما اين مهم رخ نداده است. او افزود: در مصوبات نخستين جلسه شوراي راهبري پايش برنامه مورخ 4خرداد 1394 قرار شد با توجه به نبود هيچ ضمانت اجرايي مشخص در قبال اجرايي نشدن برنامه و نبود جايگاه مناسب معاونت برنامه‌ريزي و دبيرخانه پايش برنامه در شهرداري، جلسه بعدي شوراي راهبري پايش با حضور شهردار و معاونان برگزار شود كه اين جلسه هرگز برگزار نشد و انگار اهميت برنامه 5 ساله براي خود شهردار هم جا نيفتاده است. دبير با اشاره به بررسي تطبيقي مصارف برنامه يا مصارف پيشنهادي در بودجه 95 در عدم اعمال جهت‌گيري برنامه بودجه سنواتي توضيح داد: در حوزه مديريت اجتماعي و فرهنگي 36درصد انحراف، حوزه مديريت و حمل و نقل ترافيك 28درصد انحراف، حوزه مديريت خدمات شهري 23درصد انحراف، حوزه ماموريتي ايمني و مديريت بحران، حوزه ماموريتي شهرسازي و معماري 30درصد انحراف و حوزه ماموريتي مديريت و هوشمندسازي 15درصد انحراف داشته است. اين نتايج نشان‌دهنده انحراف از بودجه در تمام حوزه‌هاست.

رييس كميسيون برنامه و بودجه درباره گزارش‌هاي ارائه شده توسط شهرداري گفت: نخستين گزارش شهرداري براي سال اول همزمان با تقديم لايحه بودجه 1394به شورا ارائه شد كه به علت نقص در كيفيت گزارش و عدم ارائه گزارش عملكرد مورد بررسي قرار نگرفت. دومين گزارش دبيرخانه پايش شهرداري تا سال دوم همزمان با تقديم لايحه بودجه 1395به شورا ارائه شد و كميته پايش شورا نيز مطابق تقسيم‌بندي نظامنامه پايش شورا از كميسيون‌ها درخواست كرد ارزيابي خود را قبل از تصويب بودجه ارائه كند. تاكنون فقط كميته عمران كميسيون حمل و نقل جوابيه مربوط را ارسال كرده‌اند.

 دبير درباره پاسخ كميته عمران توضيح داد: خلاصه نتايج بررسي كميته عمران از 14موردي كه بررسي شده است، نشان مي‌دهد پيشرفت در احكام مرتبط در 3 مورد خيلي ضعيف، 7 مورد ضعيف و 4 مورد مطابق برنامه بوده است. ارزيابي كميسيون برنامه و بودجه از 80 مورد بررسي شده، نشان مي‌دهد 15مورد مطابق برنامه، 23مورد بسيار ضعيف و 11مورد هم اصلا گزارشي ارائه نشده است. البته كلمه انحراف از برنامه درحالي چندين بار از سوي رييس كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد كه مهدي چمران آن را رد كرد و گفت كه بهتر است بگوييم تفاوت در اجراي برنامه و اين به معناي انحراف نيست!
اخبار مرتبط

X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
خانه آی تی
بیمه بازار
زریک
تورآنتالیا