کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

بخشنامه جدید مالیات صاحبان خودرو منتشر شد

کدخبر:۲۱۸۹۱چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰:۰۳۵۷۷۲ بازدید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه جدید تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان وسايط نقليه مسافري ...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه جدید تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان وسايط نقليه مسافري، باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي را ابلاغ کرد.

مهدی تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه جدید تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان وسايط نقليه مسافري، باري، ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم را به کلیه اداره مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بنابه اختيارحاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن  و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي، به آن امور مالياتي/ اداره کل اجازه داده مي شود تا درآمد مشمول ماليات و ماليات  عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان وسايط نقليه عمومي موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق. م. م را   با رعايت توصيه هاي زير و با نظر اتحاديه هاي مربوط تعيين  و ماليات متعلقه را  که قطعي خواهد بود وصول نمايد.


گروه بندي استان‌ها

استان‌هاي کشور با توجه به امکانات و شاخص هاي موثر و به لحاظ وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز شرايط جوي به گروه هاي زير تقسيم مي گردند :

گروه  (۱) : استان تهران.

 گروه (۲) : استان هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز،  خراسان رضوي،   فارس، قزوين، گيلان، هرمزگان و مازندران.

 گروه (۳) : استان هاي آذربايجان غربي،   کرمان، گلستان،  سمنان،  زنجان، قم،  همدان، مرکزي، يزد،   بوشهر و خوزستان.

گروه (۴) :  استان هاي چهارمحال و بختياري، کرمانشاه، لرستان،   ‌خراسان شمالي،   کهگيلويه و بويراحمد  و اردبيل.

 گروه (۵) : استان هاي  سيستان و بلوچستان ، خراسان جنوبي  ، کردستان و  ايلام.


مقررات عمومي

۱- ادارات کل امور مالياتي در توافقات ترتيبي اتخاذ نمايند تا  اتحاديه هاي مربوط، حداکثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۵ فهرست مشخصات اعضاي خود را به ادارات امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.

۲- شهر يا شهرستان هاي تابعه غير از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص هاي مذکور به دو طبقه شامل :
شهرستان هاي طبقه (الف) و شهرستان هاي طبقه (ب)، توسط مديران کل امور مالياتي استان ها  تقسيم مي گردند.

۳-استان هايي که به لحاظ شرايط آب و هوايي داراي  وضعيت خاص از قبيل  زمستان هاي بسيار سرد و طولاني و يخ بندان مي باشند، ادارات کل امور مالياتي  مربوط مجاز هستند  در مورد ماشين آلات  موضوع جداول ۱۱ الي ۱۶ پيوست، متناسب با مدت فعاليت آنان  (که کمتر از ۹ ماه در سال نباشد)   با نظر اتحاديه هاي ذيربط  در خصوص  تعيين درآمد مشمول ماليات

قبل از کسر معافيت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت مندرج در جداول مذکور پيوست اقدام نمايند.

۴- درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت صاحبان وسايط نقليه عمومي موضوع جداول ۱ الي ۴ و نيز وسايط نقليه عمومي تا ظرفيت ۷ تن موضوع جداول ۶  الي ۱۰ پيوست، با اعمال ضرايب جدول زير تعيين گردد.

جدول الگوي درصدهاي موضوع تعيين درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت  عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان وسايط نقليه عمومي گروه هاي استاني، نسبت به ارقام مندرج در جداول پيوست
 

e4jlccqzs4zoq792jaej.png

 

۵-  اتوبوس هاي برون شهري موضوع جدول ۵ و انواع وسايط نقليه عمومي باري و تريلي کش با ظرفيت بالاي ۷ تن موضوع

جداول ۶ الي ۱۰ و کليه وسايط نقليه عمومي موضوع جداول ۱۱ الي ۱۶ پيوست، مشمول ضرايب جدول الگوي فوق نبوده و درآمد مشمول ماليات آنها بر اساس مبالغ تعيين شده در جداول پيوست محاسبه و تعيين گردد.

۶- ماليات هاي مکسوره موديان در اجراي ماده ۱۰۴ ق. م. م، با احتساب درآمد مشمول ماليات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعايت مقررات از ماليات تعيين شده قابل کسر مي باشد.

۷- در مواردي که مشخص گردد مودي تمام يا قسمتي از سال مالياتي ترک کسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار آنان (از قبيل: اسقاط وسيله نقليه و از رده خارج کردن، تصادف وسيله نقليه، توقيف، فوت مالک و غيره)، قادر به انجام فعاليت نبوده است و اين امر مورد تائيد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد، درآمد مشمول ماليات آنها به نسبت مدت فعاليت محاسبه و ماليات متعلقه وصول گردد.

 ۸-درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي صفر کيلومتر که وسيله نقليه خود را در ضمن سال (۱۳۹۴) شماره گذاري و تحويل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر ۳۰ روز بعد از تاريخ تحويل وسيله نقليه (بر مبناي تاريخ مندرج در نامه تحويلي آن توسط نمايندگي مربوط) تعيين گردد.

۹- در مواردي که خودرو بيش از يک مالک داشته باشد، در آمد مشمول ماليات شرکاء با رعايت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق. م. م محاسبه و ماليات متعلق نسبت به سهم هر يک از شرکاء وصول گردد.    

۱۰- در مواردي که وسيله نقليه بيش از يک مالک داشته باشد و مالکين هر کدام ساکن شهرستان هاي مختلف باشند، اداره امور مالياتي محل استقرار اتحاديه ذيربط، ذيصلاح براي توافق مي باشد.

۱۱- درآمد مشمول ماليات صاحبان مؤسسات حمل و نقل مسافري يا باربري (مشمولين بند الف ماده ۹۵ ق. م. م) و آژانس هاي کرايه اتومبيل (مشمولين بند ب ماده ۹۵ ق. م. م) وصاحبان موسسات ساختماني، راهسازي، عمراني و معدني و... مشمول اين دستورالعمل نبوده و ماليات آنان توسط اداره امور مالياتي ذيربط مورد رسيدگي قرار خوهد گرفت.

  ضمناً درآمد مشمول ماليات مالکان خودرو ها و ماشين آلاتي که صاحبان آنها، وسيله مذکور را صرفاً در ديگر مشاغل خود از جمله فعاليت هاي کشاورزي يا کارگاهي(ساختماني، راهسازي، عمراني، معدني و...)  به کارگرفته و درآمد جداگانه اي از  بابت آن کسب نمي نمايند، درصورتي که درگزارش رسيدگي به ماليات عملکرد اينگونه اشخاص و موسسات، تعداد و مشخصات اين خودروها و ماشين آلات تصريح  و مراتب به  اداره امورمالياتي ذيربط مشاغل خودرو يا ماشين آلات مزبور اعلام و درسامانه مشاغل خودرو ثبت شود، مالکان اين خودروها و ماشين آلات، مشمول مقررات اين دستورالعمل نخواهند بود.

۱۲- وسايط نقليه عمومي که بموجب قرارداد اجاره بشرط تمليک به اشخاص حقيقي واگذار مي گردد  يا به نحوي از انحاء از بانکها، موسسات اعتباري مجاز غير بانکي، شرکتهاي خودرو سازي، ليزينگ و مشابه آن تسهيلات دريافت مي نمايند، از تاريخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده  و درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت اين دسته از صاحبان وسايط نقليه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبني بر پرداخت اقساط، ‌% کمتر از درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت جداول پيوست با رعايت ساير ضوابط تعيين گردد. دراينصورت درصورت درخواست مودي ادارات امور مالياتي مکلف به استعلام از مراجع ذيربط مي باشند.

تبصره : کسر ميزان ۳۰% درآمد مشمول فوق درخصوص خودروهاي با ظرفيت بالاتر از ۷ تن منوط به تاييد اداره امور مالياتي ذيربط مي باشد.

۱۳- اشخاص موضوع اين دستورالعمل که فاقد اتحاديه بوده  و يا با اتحاديه آن ها در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس مفاد اين دستورالعمل تسليم نمايند و در رسيدگي ادارات امور مالياتي با رعايت بند ۱۹ اين دستورالعمل، اظهارنامه مالياتي آن ها مورد قبول واقع گردد، در اجراي تبصره ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به صدور برگ ماليات قطعي آنها اقدام خواهدشد.

۱۴- درآمد مشمول ماليات خودروهاي با مدل هاي پايين تر از مدل هاي مذکور در جداول پيوست، به ازاي هر مدل/سال کمتر، معادل پنج درصد ( ۵%) کمتر از پايين ترين مدل جدول محاسبه مي گردد.

۱۵- طبق مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ ق. م. م (هزينه هاي درماني، خسارات وارده، وجوه پرداختي و يا کمک هاي بلاعوض) در صورتي که مستند به مدارک از مراجع ذيربط باشد، با رعايت مقررات قانوني و آيين نامه هاي مربوط و تاييد اداره امور مالياتي حسب مورد، از درآمد مشمول ماليات مودي قابل کسر مي باشد.  

۱۶- درآمد مشمول ماليات صاحبان انواع وسايط نقليه سواري پلاک سفيد و همچنين سواري هاي کرايه آژانس ها يا  موسسات تحت نظارت تاکسيراني و يا مراجع ذيربط اعم از دولتي، خصوصي، نهادها و شهرداري ها و... و. برابر جدول ماليات انواع تاکسي ها  محاسبه و وصول گردد.

۱۷- درآمد مشمول ماليات صاحبان انواع وسايط نقليه وانت بار پلاک سفيد و همچنين وانت بارهاي کرايه آژانس ها يا موسسات تحت نظارت مراجع ذيربط اعم از دولتي، خصوصي، نهادها و شهرداري ها و... و. برابر جدول ماليات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

۱۸- درآمد مشمول ماليات تعيين شده در جداول پيوست، براي يک سال مالياتي (عملکرد سال ۱۳۹۴) بوده و در صورت انتقال وسيله نقليه عمومي در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خريدار، نسبت به مدتي که آن وسيله نقليه را در اختيار دارند مودي مالياتي شناخته شده و ماليات آنها نسبت به مدت و همچنين قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافيت موضوع ماده ۱۰۱ق. م. م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

۱۹- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده براي هر يک از موديان مشمول اين دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول ماليات حاصل از آن، بيش از درآمد مشمول ماليات مورد توافق يا ابرازي حسب مورد باشد، در اين صورت با رعايت مقررات، ماليات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۲۰- اتحاديه هاي مربوط مکلف گردند ضمن رعايت ماده ۱۸۶ ق. م. م از ارائه هر گونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد پروانه مربوط، کارنامه تاکسيراني و مجوز تردد و يا ساير تسهيلات، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالياتي خودداري و اعضاي خود را جهت پرداخت ماليات متعلقه به ادارات امور مالياتي مربوط راهنمائي نمايند.

۲۱- در صورتي که ظرفيت بار و همچنين نوع و مدل ساخت خودروهاي عمومي مانند: انواع کاميون و تريلي، ماشين آلات راهسازي و صنعتي و غيره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل يا اداره امور مالياتي مربوط با استعلام از مراجع ذيصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسايط نقليه و ظرفيت خالص بار خودروي مورد نظر را شناسايي  و طبق جداول
پيوست نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

۲۲- درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده، مطابق شرايط و مقررات اين دستورالعمل، قطعي مي باشد.

۲۳- نحوه و چگونگي تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان ساير وسايط نقليه عمومي که در جداول پيوست قيد نگرديده است، با اتحاديه ها و امور مالياتي/ ادارات کل امور مالياتي ذيربط خواهد بود.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

ارا: 1395/2/810:06:16،
181
38
دولت اقای روحانی از هیچ كوششی برای خالی كردن جیب مردم دریغ نمیكند
محمد: 1395/2/810:45:04،
70
34
دوست عزیز
وسایل نقلیه که باهاشون کار تجاری میشه مثل اتوبوسها و کامیونها از قدیم مشمول مالیات بودن و این فقط ابلاغیه جدیده
بی نام: 1395/2/813:36:25،
33
39
دوستان عزیز مالیات همیشه بوده و باید باشد اما باید مدیریت درست داشته باشد... اگر کمی اطلاعات عمومی خودتون را زیاد کنید هم باعث ترقی جامعه خواهید شد و هم کسی نخواهد توانست از عدم اطلاع من و توی شهروند سو استفاده کنه... نه مثل دوستانی که از ماهیت ماجرا بی خبرند و فقط منفی میدهند...درد ما ندانستن است...
علیرضا: 1395/2/813:59:43،
50
19
جناب بی نام خیلی دانا! مردم خوب هم مفهمند از شما هم بهتر میفهمند خرد جمعی خوب میفهمد و اشتباه هم نمیکند.
ملت میفهمند که فرق مالیات دادن برای پیشرفت و رفا و تعامل با دنیا و مالیات دادن برای دخالتهای بی فایده و تنش زا (در فلسطین و لبنان و سوریه وعراق و یمن و .....) و مخاصمه با دنیا یعنی چه!
مردم دیگر مالیات نه دارند و خواهند داد
سامان: 1395/2/810:18:28،
82
25
چه خبره
اين دولت از هر چيزي ماليات ميگيره
پس امكانات كو ؟
يه كمي هم به فكر درآمد مردم باشيد
اصلا ميدونيد درآمد سرانه هر نفر چقدره ؟
فقط مونده دولت بياد همه چيز رو بگيره و ما هم الفرار !!!!
شهاب: 1395/2/811:31:04،
100
20
دیگه مووندن توو این مملکت حماقته!!

اگر قرار باشه به سبک غربی مالیات بدیم باید به سبک غربی هم زندگی کنیم و آزادی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم داشته باشیم!

+ موافق
- مخالف
فره وهر: 1395/2/810:43:12،
53
16
آقای دولت فقط تعداد ایستگاهها رو بیشتر کنید وقت مردم گرفته نشه!!!!!!!!
محمد: 1395/2/810:58:59،
51
24
از هر راهی دارن مردم رو سرکیسه میکنن
منصور: 1395/2/811:20:56،
42
18
گرفتن مالیات البته بایستی با ارایه امکانات رفاهی به مردم رابطه مستقیم داشته باشد ولی به نظر میرسد بیش از سی سال است که گرفتن مالیا ت رابطه مستقیم با دزدیها و حیف و میلها و پرداخت ناکارامدی مدیران ارشد پیدا کرده و نه خدمت به خلق
گاری سوار: 1395/2/811:34:20،
22
38
این مالیات ها از قبل هم بوده ، ربطی به دولت نداره ، از کسایی که تاکسی ، وانت و... دارن بپرسین بهتون میگن که هم مالیات میدن هم رو سند خودرو کد اقتصادی خورده جهت دریافت مالیات
شادی: 1395/2/812:27:15،
25
29
دولت مجریه قانونه از طرف جایی دیگه قانون ابلاغ میشه
کارشناس مالیاتی: 1395/2/813:39:48،
27
21
مالیات برمشاغل خودرویی رو هرساله دارن میگرن .از کسایی که باماشین دارن پول در میارن مس راننده ماشینهای راهسازی.چرا کسی که ساعتی چند میلیون از یک جرثقیل پول درمیاره نباید مالیات بده؟؟؟یاکسی که داره با اجاره چهارتا لودر و کامیون و .. دراه ماهی دهها میلیون درمیاره مالیات نده.دوستان منطقی باشین.
البته اینکه این پولا کجا خرج میشه ؟؟؟!!!!!حرف کاملا درستیه...
po: 1395/2/813:41:02،
25
18
این همه نوشتی که چی؟ خوب بگو پول میخوایم. پول وووده پول زور ووده
غات: 1395/2/815:55:52،
21
14
منفی بخاطراینکه حضرات نظارت درستی که ندارند وبه فکرجیب خودشان هستند وگرفتن ازاینها مساوی افزایش چندبرابری درآمدهیشان میشودوضررآن متوجه قشر پایین خواهدشد.
محمد: 1395/2/814:49:32،
22
15
تو کشور اسلامی نباید هیچ مالیاتی باشه حالا که هست هر روز نرخش جندین برابر میشه
غ: 1395/2/822:24:20،
20
11
مردم دیگه از درست شدن کشور ناامید شده اند هرکسی می آید فقط وعده وعید میدهد و بعد شروع به خالی کردن جیب مردم میکند هر کسی دستش به دهانش می رسد با ید پولهایش را بردارد و برود اینجا دیگر جای زندگی نیست
بی نام: 1395/2/823:36:35،
12
23
پاسخ به آقای علیرضا
متاسفانه شما معنای خرد جمعی را هم نمیدانید برادر من... چه بگویم که از ماست که بر ماست....

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

قیمت خودروی جدید پژو 301 از سوی ایران خودرو مشخص شد + شرایط فروش مرداد 96
آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا اعلام گردید - مرداد 96 / محصولات سایپا گران شد
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
اعلام شرايط پيش‌فروش خودروهای رنو تندر90 و رنو ساندرو
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار تهران
شرایط جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - شهریور 96
درآمد متوسط یک نانوایی چقدر است؟
مردم فریب فروش خودروهای زیر قیمت را نخورند + جدول
جزئیات قیمت پرطرفدارترین خودروهای تولید داخل در بازار تهران + جدول
فروش خودروی ساینا اتوماتیک برای اولین‌بار تا چند روز دیگر - شهریور 96
تولید چند خودرو سواری در کشور متوقف شد
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما