کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
فروشگاه اینترنتی مدیسه
نیسان
تاپیک شاپ

شركت‌های بيمه امسال 22 درصد بيشتر خسارت پرداخت كردند

کدخبر:۱۸۱۷۴چهارشنبه، ۲ دی ۱۳۹۴ - ۰۳:۱۸:۴۷۱۷۰۲ بازدید

بررسي آمارها نشان مي‌دهد صنعت بيمه كشور در 8 ماهه اول 1394 حدود 14هزار و 900 ميليارد تومان حق بيمه توليد و حدود 8 هزار و 80 ميليارد ...
شركت‌های بيمه امسال 22 درصد بيشتر خسارت پرداخت كردند

بررسي آمارها نشان مي‌دهد صنعت بيمه كشور در 8 ماهه اول 1394 حدود 14هزار و 900 ميليارد تومان حق بيمه توليد و حدود 8 هزار و 80 ميليارد تومان خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد.

به گزارش تعادل، نسبت خسارت به حق بيمه بدون در نظر گرفتن انواع هزينه‌هاي اداري و عمومي، عوارض وزارت بهداشت و درمان و نيروي انتظامي و برداشت‌هاي سازمان‌هاي مختلف معادل 54.3 درصد بوده است. يعني در مدت 8 ماه از سال بيش از 54 درصد كل حق بيمه‌ها هزينه شده است.

رشد خسارت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.7 درصد رشد نشان مي‌دهد كه با در نظر گرفتن تورم 14 درصدي به معناي رشد واقعي 8.7 درصدي خسارت‌هاست و نشان مي‌دهد كه فشار براي پرداخت خسارت در صنعت بيمه همچنان روبه افزايش است.نسبت خسارت به حق بيمه در كل بازار بيمه نيز كه عدد 54.3 درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4.5 واحد افزايش نشان مي‌دهد واين موضوع نشان مي‌دهد كه عدم تعادل در بازار بيمه و فشار براي پرداخت خسارت نسبت به سال قبل نيز افزايش يافته است.

در صورتي كه اين آمارها به هزينه‌هاي اداري و عمومي، عوارض‌هاي مختلف و ذخيره‌هاي بيمه اضافه شود، به معناي آن است كه بخش عمده‌يي از درآمدهاي حق بيمه عملا در  8ماه اول سال هزينه شده است.در بسياري از رشته‌هاي بيمه، از جمله بيمه درمان و شخص ثالث، خسارت‌ها به اضافه عوارض نهادهاي مختلف و هزينه‌هاي عمومي و اداري ازكل حق بيمه و درآمدهاي شركت‌ها بالاتر بوده است.


 سهم 74 درصدي درمان و شخص ثالث از كل خسارت‌هاي بازار بيمه

سهم بالاي 35 درصدي بيمه شخص ثالث از حق بيمه و سهم 40 درصدي آن از هزينه‌هاي پرداخت شده بازار بيمه نشان مي‌دهد كه شخص ثالث به عنوان يك بيمه اجباري همچنان بالاترين سهم را در بازار بيمه دارد و بعد از شخص ثالث، بيمه درمان به عنوان نياز و مراجعات مردم به مراكز خدمات درماني در رتبه دوم اهميت دارد و بيمه درمان با سهم 29 درصدي از حق بيمه‌ها و 34 درصدي از خسارت‌ها، فشار سنگيني به شركت‌هاي بيمه وارد كرده‌اند.

به عبارت ديگر، دو رشته شخص ثالث و درمان هر يك به ميزان 5 درصد بالاتر از سهم خود از حق بيمه‌ها، در پرداخت خسارت‌ها سهم داشته‌اند و اين دو رشته بيمه‌يي با وجود سهم 64 درصدي از پرداخت حق بيمه‌هاي بازار بيمه، معادل 74 درصد از كل خسارت‌ها و هزينه‌هاي بازار بيمه را به خود اختصاص داده‌اند و شركت‌هاي بيمه عملا براي پرداخت خسارت و هزينه‌هاي دو رشته شخص ثالث و درمان، مجبور هستند كه از ساير بيمه‌ها منابع را براي پرداخت خسارت به رشته‌هاي شخص ثالث و درمان در نظر بگيرند.در اكثر سال‌هاي 10سال گذشته، نسبت خسارت به حق بيمه در بيمه درمان بالاتر از 100درصد بوده است و نسبت خسارت به حق بيمه در شخص ثالث نيز نزديك يا بالاتر از 100درصد بوده است.


 سهم بالاي بيمه ايران از بازار

سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود 57.4 درصد رسيد و 42.6 درصد ديگر توسط بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.

9شركت بزرگ بيمه‌يي شامل شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين هر يك با سهم بالاتر از سه درصد كل بازار بيمه در مجموع ۸۵ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند.


 رشد 9 درصدي تعداد بيمه‌نامه‌ها

بر اساس اين گزارش، تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 31.2 ميليون فقره بود.


 سهم 40 درصدي بيمه شخص ثالث

 ۳۵ درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت و 40 درصد خسارت‌هاي بازار بيمه مربوط به شخص ثالث ومازاد بوده است. نسبت خسارت به حق بيمه در شخص ثالث و مازاد 61.9 درصد بوده كه رقم قابل توجهي را شامل مي‌شود.


 نسبت خسارت 62 درصدي در بيمه درمان

29.4درصد از حق بيمه‌هاي توليدي به بيمه درمان اختصاص داشت و 33.7درصد از خسارت‌ها مربوط به بيمه درمان بوده است. نسبت خسارت بيمه درمان به حق بيمه نيز 62.2 درصد بوده كه نسبت بسيار بالايي محسوب مي‌شود. سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان 10.7 و 5.4 درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيده و سهم بيمه‌هاي بدنه اتومبيل و زندگي از خسارت‌هاي پرداختي هركدام حدود 6.6 درصد بوده است.


 رشد 6/34 درصدي تعداد خسارت

براساس اين گزارش، شركت‌هاي بيمه بيش از 15.7ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با ۸ ماهه سال قبل 34.6درصد رشد داشته است. ۴۰درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۳۳/۷درصد از خسارت‌ها در بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه‌هاي بدنه اتومبيل و زندگي هر كدام حدود 6.6درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.


 نسبت خسارت به حق بيمه 3/54 درصدي

نسبت خسارت كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي‌شود در اين مدت نزديك به 54.3درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4.5واحد افزايش نشان مي‌دهد.  بر اين اساس درصورتي كه عوارض وزارت بهداشت و درمان، نيروي انتظامي، صندوق خسارت‌هاي بدني، خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق ‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي نيز به اين خسارت‌ها اضافه شود، رقم بالايي از حق بيمه‌ها عملا از دسترس شركت‌هاي بيمه خارج شده و مبالغ اندكي براي سرمايه‌گذاري، رشد امكانات و تجهيزات باقي مانده است و شركت‌هاي بيمه همچنان با پايين بودن حق بيمه‌ها و رشد بالاي خسارت‌ها و هزينه‌هاي جانبي مواجه هستند.

نسبت خسارت ۹ شركت بيمه متقابل كيش، نوين، ملت، سينا، دانا، ميهن، آسيا، ايران و پارسيان بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده به ترتيب با : 1002.6، 89.1، 83.7، 74.5، 67.5، 63.5، 57.7، 57.2 و 55.6 درصد است و برخي شركت‌ها خسارت‌هاي سنگيني را متحمل شده‌اند.


 بيمه اعتبار با بالاترين نسبت خسارت

چهار رشته بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، درمان و شخص ثالث و مازاد به ترتيب با حدود 439.7، 66.9، 62.2 و 61.9 درصد نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.  پس از اين رشته، نسبت خسارت رشته‌هاي بيمه مسووليت و حوادث راننده با 50.5 و 47.2درصد بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

0vnv740bq30ch799yl.jpg
دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
آژانس مسافرتی بهار پرستوها
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
دلینو
گیوه زنجان
تورآنتالیا