کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

بهبود 2 ميليارد دلاری تراز تجاری بخش كشاورزی + جدول

کدخبر:۱۶۹۰۸چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۸:۳۳۱۳۳۰ بازدید

جايگاه بخش كشاورزي در بازرگاني خارجي كشور چه از نظر صادرات و چه از نظر واردات هميشه مورد توجه و حايز اهميت بوده است. طبق آمارهای ...

جايگاه بخش كشاورزي در بازرگاني خارجي كشور چه از نظر صادرات و چه از نظر واردات هميشه مورد توجه و حايز اهميت بوده است. طبق آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك طي سال‌هاي اخير حدود 15درصد صادرات غيرنفتي كشور (بدون احتساب ميعانات گازي) را صادرات كشاورزي تشكيل داده است و از سوي ديگر برخي از محصولات اساسي كشاورزي مانند گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌هاي روغني و... جزو اقلام عمده وارداتي كشور بوده‌اند.  معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي كه منتشر كرده است به بررسي عملكرد بازرگاني خارجي بخش كشاورزي در6 ماهه اول سال 1394 پرداخته است. در اين گزارش وضعيت بازرگاني خارجي به تفكيك صادرات و واردات و تراز تجاري در 6 ماهه منتهي به شهريور 94 مورد بررسي قرار گرفته و با دوره مشابه سال قبل مقايسه شده است.

به گزارش تعادل، بررسي تجارت خارجي بخش كشاورزي در 6 ماهه اول سال 94 نشان مي‌دهد كه حدود 2295هزار تن محصول كشاورزي به ارزش حدود 2352ميليون دلار صادر شده است كه در مقايسه با 6 ماهه مشابه سال قبل با 2درصد افزايش در وزن و ارزش روبه‌رو بوده است. طي همين دوره حدود 8649 هزارتن انواع محصولات كشاورزي به ارزش حدود 4411ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزني 20درصد و به لحاظ ارزش 29درصد كاهش داشته است.  براساس اين گزارش در اين مدت سهم بخش كشاورزي از ارزش كل صادرات كشور (بدون احتساب ميعانات گازي) حدود 14درصد بوده است. اين درحالي است كه سهم واردات محصولات كشاورزي از ارزش كل واردات كشور 21درصد بوده است.

 

 سبد اصلي اقلام صادراتي

براساس اين گزارش در 6 ماهه اول سال حدود 2294.8 هزار تن انواع محصول كشاورزي به ارزش حدود 2352.1 ميليون دلار صادر شده كه در مقايسه با 6 ماهه اول سال 93 به لحاظ وزن و ارزش 2درصد كاهش داشته است. متوسط ارزش هر كيلوگرم صادرات محصولات كشاورزي در6 ماهه مورد بررسي حدود يك درصد و سهم محصولات كشاورزي در ارزش صادرات غيرنفتي كشور 14.3درصد بوده است.  انواع پسته و مغز پسته، هندوانه، انواع خرما، سيب‌زميني تازه يا سردكرده، انواع زعفران، گوجه فرنگي، انگور خشك كرده، پياز و موسير، روده، بادكنك و شكمبه حيوانات، گوشت مرغ و خروس، تخم خوراكي انواع ماكيان، ساير ماهي‌ها به غير از جگر و تخم ماهي، انواع بادام، پوست خام حيوانات، انواع نخود، انواع كلم، خربزه و همانند آن و سيب تازه به ترتيب مهم‌ترين اقلام صادراتي بخش كشاورزي در 6 ماهه اول سال 94 بوده‌اند. اين اقلام 51درصد ارزش صادرات بخش كشاورزي و حدود 7.2درصد ارزش صادرات غيرنفتي را تشكيل مي‌دهند. مجموع صادرات اين اقلام در دوره مورد بررسي حدود 1450 هزار تن به ارزش 1189 ميليون دلار بوده كه به لحاظ وزن و ارزش در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب 11درصد و 5 درصد كاهش داشته است. بيشترين ارزآوري حاصل از صادرات هر كيلوگرم اين اقلام مربوط به زعفران (1588دلار) و پس از آن روده حيوانات (25دلار) و انواع پسته (10دلار) بوده است.

 

 پسته و هندوانه دوست داشتني‌هاي صادراتي

5 قلم عمده صادرات محصولات كشاورزي كشور در 6 ماهه اول 94 به ترتيب انواع پسته و مغز پسته، هندوانه، انواع خرما، سيب زميني تازه يا سردكرده و انواع زعفران بوده است كه حدود 30درصد از ارزش صادرات محصولات كشاورزي و 4.2 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. انواع پسته و مغز پسته به عنوان مهم‌ترين محصول صادراتي بخش كشاورزي با 33هزار تن صادرات به ارزش 319ميليون دلار بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش 26درصد كاهش داشته است. سهم ارزش صادرات اين محصول از ارزش صادرات و محصولات كشاورزي و صادرات غيرنفتي به ترتيب 14 و 2درصد بوده است. متوسط قيمت هر كيلوگرم انواع پسته و مغز پسته صادراتي 10دلار بوده است.

 

 كل واردات بخش كشاورزي

طي شش ماهه اول سال 93 مجموعا حدود 8649هزار تن انواع محصولات كشاورزي به ارزش حدود 4411 ميليون دلار وراد كشور شد. مقايسه واردات محصولات مورد نظر طي اين دوره با دوره مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه ميزان واردات اين محصولات به لحاظ وزني 20 درصد و به لحاظ ارزشي 29 درصد كاهش داشته است. متوسط قيمت هر كيلوگرم محصول كشاورزي وارداتي در دوره مذكور حدود 50 سنت بود كه در مقايسه با سال قبل حدود 17 درصد كاهش نشان مي‌دهد. سهم واردات محصولات كشاورزي از ارزش كل واردات كشور طي دوره مورد بررسي حدود 21 درصد بوده است.

 

 وارداتي‌هاي محبوب كدامند؟

براساس اسن گزارش طي شش ماهه اول 94، دانه ذرت دامي، انواع لوبياي سويا، گندم، برنج، كنجاله سويا، موز، گوشت قرمز، جو، روغن دانه آفتابگردان، چاي‌سياه، دانه آفتابگردان، تخم سبزيجات براي كشت، عدس، پنبه تار بلند حلاجي نشده، دانه كنجد و شكر تصفيه نشده به ترتيب ارزش 17 محصول عمده كشاورزي وارداتي بوده‌اند. ميزان واردات اين اقلام جمعا 8090 هزارتن به ارزش 3659 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از نظر وزني و ارزش به ترتيب 22 درصد و 33 درصد كاهش داشته است. حدود 18 درصد از ارزش كل واردات كشور و 83 درصد ارزش واردات بخش كشاورزي ناشي از واردات اين اقلام بوده است.پنج قلم عمده وارداتي بخحش كشاورزي در شش ماهه اول 94 شامل دانه ذرت دامي؛ انواع لوبياي سويا، گندم، برنج و كنجاله سويا بوده‌اند. مجموع واردات اين اقلام حدود 6431 ميليون تن به ارزش 2333 ميليون دلار بوده است. البته اين اقلام جز پنج قلم واردات كشور به لحاظ ارزش بوده‌اند بطوري كه 11 درصد از ارزش كل واردات كشور و 53 درصد ارزش واردات بخش كشاورزي به اين اقلام اختصاص داشته است.


 ذرت دامي در صدر جدول اقلام وارداتي

طبق اين گزارش ذرت دامي در رتبه اول كالاهاي وارداتي كشور قرار داشته و بالغ بر 2.7 ميليون تن ذرت به ارزش تقريبي 650 ميليون دلار وارد كشور شده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب 3 درصد افزايش و 24درصد كاهش نشان مي‌دهد. سهم اين محصول از مجموع ارزش واردات محصولات كشاورزي 15درصد و از ارزش كل واردات كشور 3 درصد بوده است. به علاوه متوسط قيمت وارداتي هر كيلوگرم دانه سويا در اين دوره حدود 45 سنت بوده است.

 كسري تراز تجاري بهبود يافت

با توجه به 2352 ميليون دلار صادرات و 4411 ميليون دلار واردات محصولات كشاورزي در شش ماهه اول 94، تراز تجاري بخش كشاورزي در اين دوره با حدود 2059 ميليون دلار كسري مواجه بوده است.اين ميزان كسري حدود 1876 ميليون دلار نسبت به دوره مشابه سال قبل كمتر است. به عبارت ديگر در شش ماهه اول سال 94 كسري تجاري اين بخش معادل 1876 ميليون دلار بهبود يافته است.براساس اين گزارش كسري تجاري كل كشور در اين دوره با 4669 ميليون دلار بهبود از حدود 9053 ميليون دلار در شش ماهه اول سال 93 به 4384 ميليون دلار در شش ماهه اول سال 94 رسيده است.

nxx5jsalkxwbi0c3zori.png
اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا