کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
ibshop
قیمت ضبط ماشین
نیسان
تاپیک شاپ

جداول مالیات پرداختی 8 صنف مهم و کارمندان دولت

کدخبر:۱۴۵۳۳جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۶:۳۲۳۶۵۱ بازدید

جداول مالیات پرداختی صنوف آهن فروشان، طلافروشان، صرافان، لوازم خانگی الکتريک، کيف و کفش، وسائط نقليه و لوازم يدکی آنها در یک ...

جداول مالیات پرداختی صنوف آهن فروشان، طلافروشان، صرافان، لوازم خانگی الکتريک، کيف و کفش، وسائط نقليه و لوازم يدکی آنها در یک دوره ۴ ساله در مقایسه با وضعیت مالیات پرداختی کارمندان دولت منتشر شد.

آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف آهن فروشان در دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۴ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۱۷ ریال (حدود ۴۸۸ هزار تومان) بوده است، همچنین متوسط رشد این شاخص در این صنف (۵.۷ درصد) کمتر از کل اصناف(۲۲.۶ درصد) بوده است.

از سوی دیگر، متوسط رشد سرانه مالیات تشخیصی کل اصناف (۲۴.۹ درصد) نیز بیشتر از رقم مزبور برای آهن‌فروشان(۱۳.۶ درصد) است.

در حالی که متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف در سال‌های ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است، سرانه مالیات قطعی آهن‌فروشان در دوره مذکور به طور متوسط تنها ۶.۹ درصد افزایش یافته است. این رشد نسبت به متوسط رشد سرانه مالیات حقوق کارکنان دولتی (۱۸.۳ درصد) نیز پایین‌تر است.

وضعیت مالیاتی صنف آهن­ فروشان

 (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه

مالیات ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه

مالیات تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۴,۵۹۹,۳۶۲

-

۱۹,۶۴۶,۲۵۹

-

۱۳,۲۴۱,۵۱۱

-

۱۳۸۹

۵,۹۵۱,۲۴۱

۲۹.۴

۲۱,۱۰۱,۴۸۵

۷.۴

۱۳,۹۶۸,۵۵۲

۵.۵

۱۳۹۰

۳,۵۹۲,۴۰۵

۳۹.۶-

۲۱,۴۱۰,۳۵۸

۱.۵

۱۵,۳۲۱,۷۸۳

۹.۷

۱۳۹۱

۵,۴۲۵,۹۴۴

۵۱.۰

۲۸,۸۲۶,۹۲۰

۳۴.۶

۱۶,۱۹۴,۳۹۲

۵.۷

میانگین

۴,۸۸۲,۷۱۷

۵.۷

۲۲,۷۴۹,۹۰۶

۱۳.۶

۱۴,۶۵۲,۶۱۵

۶.۹

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

الکتریک و لوازم مربوطه و مخابرات

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف الکتريک و لوازم مربوطه و مخابرات و متوسط رشد آن طی دوره ۹۱-۱۳۸۸ به ترتیب برابر با یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۳۸۳ ریال (حدود ۱۷۳ هزار تومان) و ۱۵.۲ درصد بوده که کمتر از میانگین کل اصناف (۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال و ۲۲.۶ درصد) است، همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی صنف الکتريک با رقم ۷,۸۸۸,۴۸۵ ریال از متوسط کل اصناف کشور (۹,۸۸۹,۲۰۰ ریال) کمتر است.

هر چند متوسط رشد سرانه مالیات قطعی این صنف (۱۵.۹ درصد) بیشتر از متوسط کل اصناف (۱۲.۲ درصد) بوده است اما میانگین مالیات قطعی آن (۶,۲۲۰,۶۴۵ ریال) کمتر از متوسط کل اصناف(۶,۸۰۳,۱۰۶ ریال) است، همچنین متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف و نیز رشد آن طی دوره مذکور، کمتر از ارقام مشابه برای مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی (به ترتیب ۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال و ۱۸.۳ درصد) است.

وضعیت مالیاتی صنف الکتريک و لوازم مربوطه و مخابرات

(ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه

مالیات ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه

مالیات تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۱,۳۷۲,۰۴۳

-

۵,۱۲۱,۸۹۳

-

۴,۶۸۵,۴۲۸

-

۱۳۸۹

۱,۹۰۴,۰۱۶

۳۸.۸

۶,۹۸۳,۱۴۶

۳۶.۳

۶,۶۷۸,۶۳۶

۴۲.۵

۱۳۹۰

۱,۵۲۱,۱۷۷

۲۰.۱-

۸,۰۶۱,۷۵۲

۱۵.۴

۵,۹۲۹,۴۲۸

۱۱.۲-

۱۳۹۱

۲,۰۹۵,۳۰۱

۳۷.۷

۱۰,۹۳۸,۰۸۶

۳۵.۷

۷,۲۹۵,۱۵۷

۲۳.۰

میانگین

۱,۷۳۱,۳۸۳

۱۵.۲

۷,۸۸۸,۴۸۵

۲۸.۸

۶,۲۲۰,۶۴۵

۱۵.۹

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور
 

طلا فروشان و جواهر و سازندگان ساعت و نقره

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف طلا فروشان و جواهر و سازندگان ساعت و نقره طی دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۸ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۲۲ ریال (حدود ۸۷۴ هزار تومان) بوده که از میانگین کل اصناف کشور(۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال) بیشتر است.

سرانه مالیات قطعی طلا فروشان در دوره مذکور به طور متوسط ۲۶.۵ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف در سال‌های ۹۱-۱۳۸۸ (۱۲.۲ درصد) از رشد نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است.

وضعیت مالیاتی صنف طلا فروشان و جواهر و سازندگان ساعت و نقره

   (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه

مالیات ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه

مالیات تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۴,۳۵۰,۱۸۹

-

۷,۱۹۲,۵۰۱

-

۷,۴۹۵,۶۲۰

-

۱۳۸۹

۶,۱۹۲,۱۲۳

۴۲.۳

۱۱,۷۹۱,۶۸۱

۶۳.۹

۱۰,۲۳۹,۷۲۸

۳۶.۶

۱۳۹۰

۳,۹۱۱,۵۳۵

۳۶.۸-

۱۶,۴۶۱,۶۸۴

۳۹.۶

۱۲,۴۷۱,۵۸۸

۲۱.۸

۱۳۹۱

۲۰,۱۴۷,۰۸۵

۴۱۵.۱

۲۵,۲۴۹,۲۹۴

۵۳.۴

۱۵,۱۸۸,۵۰۹

۲۱.۸

میانگین

۸,۷۴۸,۵۲۲

۶۶.۷

۱۵,۸۶۰,۷۸۱

۵۲.۰

۱۱,۴۰۲,۴۴۱

۲۶.۵

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

صرافان

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف صرافان در دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۷ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ ریال (حدود ۷۳۵ هزار تومان) بوده که از میانگین کل اصناف کشور بیشتر است، همچنین متوسط رشد سرانه مالیات تشخیصی صنف صرافان برابر با منفی ۱۱.۸ درصد است.

سرانه مالیات قطعی صرافان در سال‌های ۹۱-۱۳۸۸ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وضعیت مالیاتی صنف صرافان

 (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه مالیات

ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه مالیات

تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۳,۷۶۷,۵۰۶

-

۱۰۸,۹۱۶,۸۵۲

-

۲۲,۰۷۸,۱۱۰

-

۱۳۸۹

۷,۹۲۶,۵۳۶

۱۱۰.۴

۳۹,۳۸۰,۸۳۴

۶۳.۸-

۱۸,۷۰۹,۰۸۸

۱۵.۳-

۱۳۹۰

۷,۴۷۷,۵۵۴

۵.۷-

۴۰,۶۳۸,۹۸۸

۳.۲

۳۰,۲۶۷,۲۱۰

۶۱.۸

۱۳۹۱

۱۰,۳۷۶,۱۷۸

۳۸.۸

۷۴,۸۱۵,۳۶۰

۸۴.۱

۶۰,۴۸۰,۶۷۰

۹۹.۸

میانگین

۷,۳۵۳,۱۰۰

۴۰.۲

۶۲,۰۴۴,۱۲۶

۱۱.۸-

۳۱,۲۳۶,۵۶۷

۳۹.۹

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

کيف و کفش و ساک و چمدان

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف کيف و کفش و ساک و چمدان در دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۳۱ ریال (حدود ۱۶۲ هزار تومان) بوده که نسبت به رقم متوسط کل اصناف (۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال) رقم پایینی است. متوسط رشد این شاخص در این صنف کمتر از کل اصناف (۲۲.۶ درصد) بوده است، همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی صنف کيف وکفش با رقم ۸,۸۷۰,۲۱۳ ریال از متوسط کل اصناف کشور (۹,۸۸۹,۲۰۰ ریال) کمتر است.

هرچند سرانه مالیات قطعی کيف وکفش از رشد متوسط نسبتاً مناسبی (۳۲.۳ درصد) برخوردار بوده، اما میانگین سرانه مالیات قطعی این صنف (۵,۱۱۴,۸۸۲ ریال) کمتر از متوسط کل اصناف (۶,۸۰۳,۱۰۶ ریال) بوده است. در دوره مذکور متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال) نیز کمتر است.

وضعیت مالیاتی صنف کيف وکفش و ساک وچمدان

  (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه

مالیات ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه

مالیات تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۱,۳۳۱,۵۲۵

-

۳,۴۵۷,۳۲۴

-

۳,۳۱۹,۳۹۸

-

۱۳۸۹

۱,۸۶۲,۶۳۷

۳۹.۹

۶,۲۴۲,۲۳۴

۸۰.۶

۳,۸۹۸,۱۲۰

۱۷.۴

۱۳۹۰

۱,۴۸۵,۳۵۱

۲۰.۳-

۶,۳۲۸,۱۶۷

۱.۴

۵,۱۵۶,۹۴۷

۳۲.۳

۱۳۹۱

۱,۷۸۴,۳۷۴

۲۰.۱

۱۸,۲۲۲,۴۱۴

۱۸۸.۰

۷,۶۸۲,۵۵۳

۴۹.۰

میانگین

۱,۶۲۰,۲۳۱

۱۰.۳

۸,۸۷۰,۲۱۳

۷۴.۰

۵,۱۱۴,۸۸۲

۳۲.۳

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

لوازم خانگي

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف لوازم خانگي و متوسط رشد آن در دوره ۹۱-۱۳۸۸ به ترتیب برابر با یک میلیون و ۶۶۵ هزار و ۱۷۵ ریال (حدود ۱۶۶ هزار تومان) و ۱۵ درصد بوده که نسبت به این ارقام برای کل اصناف کشور(۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال و ۲۲.۶ درصد) کمتر است.

سرانه مالیات قطعی لوازم خانگي در سال‌های ۹۱-۱۳۸۸ به طور متوسط ۱.۵ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف (۱۲.۲ درصد) از رشد بسیار پایینی برخوردار بوده است، همچنین در مقایسه با متوسط رشد سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۱۸.۳ درصد) نیز سرانه مالیات قطعی این صنف رشد مناسبی نداشته و کمتر است.

وضعیت مالیاتی صنف لوازم خانگي

 (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه مالیات

ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه مالیات

تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۱,۲۵۹,۳۵۶

-

۸,۰۱۷,۵۴۲

-

۷,۲۲۵,۳۸۱

-

۱۳۸۹

۱,۹۵۴,۹۳۰

۵۵.۲

۱۳,۷۲۰,۱۶۶

۷۱.۱

۹,۷۲۹,۰۷۸

۳۴.۷

۱۳۹۰

۱,۴۷۹,۲۹۸

۲۴.۳-

۱۴,۳۸۲,۸۵۶

۴.۸

۱۰,۲۲۵,۸۰۹

۵.۱

۱۳۹۱

۱,۹۱۳,۳۲۷

۲۹.۳

۱۴,۶۸۰,۲۳۳

۲.۱

۷,۵۴۵,۴۵۵

۲۶.۲-

میانگین

۱,۶۶۵,۱۷۵

۱۵.۰

۱۲,۸۹۴,۶۵۸

۲۲.۳

۸,۶۹۳,۰۶۵

۱.۵

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

مصنوعات خانگي (مرتبط با لوازم خانگی)

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف مصنوعات خانگي در دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۲۳۸ هزار ریال (حدود ۲۲۰ هزار تومان) بوده که کمتر از میانگین کل اصناف (۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال) است. متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در این صنف(۹.۴ درصد) نیز کمتر از میانگین کل اصناف(۲۲.۶ درصد) بوده است. همچنین متوسط سرانه مالیات تشخیصی صنف مصنوعات خانگي(۸,۱۳۲,۳۶۶ ریال) از متوسط کل اصناف (۹,۸۸۹,۲۰۰ ریال) کمتر می‌باشد.

در دوره مذکور میانگین مالیات قطعی کل اصناف با رقم ۶,۸۰۳,۱۰۶ ریال بیشتر از سرانه مالیات قطعی مصنوعات خانگي(۶,۰۴۹,۳۸۴ ریال) بوده است. طی دوره مذکور متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال) نیز کمتر می‌باشد.

وضعیت مالیاتی صنف مصنوعات خانگي

  (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه

مالیات ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه

مالیات تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۱,۸۰۸,۶۶۴

-

۴,۰۵۰,۵۰۲

-

۴,۱۳۲,۲۵۷

-

۱۳۸۹

۲,۶۵۹,۴۰۹

۴۷.۰

۶,۳۷۳,۹۲۵

۵۷.۴

۵,۰۹۰,۶۵۰

۲۳.۲

۱۳۹۰

۱,۹۷۱,۰۹۴

۲۵.۹-

۷,۸۲۱,۵۷۷

۲۲.۷

۶,۵۸۸,۵۰۵

۲۹.۴

۱۳۹۱

۲,۳۶۵,۶۹۱

۲۰.۰

۱۳,۳۸۹,۹۳۵

۷۱.۲

۸,۲۰۸,۹۹۵

۲۴.۶

میانگین

۲,۲۰۱,۲۳۸

۹.۴

۸,۱۳۲,۳۶۶

۴۹.۰

۶,۰۴۹,۳۸۴

۲۵.۷

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

وسائط نقليه و لوازم يدکي آنها

میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف وسائط نقليه و لوازم يدکي آنها در دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۶۵۶ ریال (حدود ۲۴۷ هزار تومان) بوده که برابر با میانگین کل اصناف کشور(۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال) است. متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی نیز در این صنف(۱۶.۴ درصد) کمتر از کل اصناف(۲۲.۶ درصد) بوده است، همچنین سرانه مالیات تشخیصی صنف وسائط نقليه(۸,۳۵۰,۷۶۵ ریال) از متوسط کل اصناف (۹,۸۸۹,۲۰۰ ریال) کمتر است.

علی‌رغم اینکه متوسط رشد سرانه مالیات قطعی این صنف در سالهای ۹۱-۱۳۸۸ با رقم ۱۶.۵ درصد بیشتر از متوسط رشد کل اصناف(۱۲.۲ درصد) بوده است، اما رقم سرانه مالیات قطعی این صنف(۵,۹۵۸,۳۴۶ ریال) کمتر از میانگین اصناف(۶,۸۰۳,۱۰۶ ریال) است، همچنین طی دوره مذکور متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف و نیز رشد آن کمتر از ارقام مشابه برای مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(به ترتیب ۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال و ۱۸.۳ درصد) است.

وضعیت مالیاتی صنف وسائط نقليه و لوازم يدکي آنها

 (ارقام به ریال و درصد)

سال

سرانه مالیات

ابرازی

رشد سرانه مالیات

ابرازی

سرانه مالیات

تشخیصی

رشد سرانه مالیات

تشخیصی

سرانه مالیات

قطعی

رشد سرانه

مالیات قطعی

۱۳۸۸

۱,۴۲۷,۷۱۸

-

۵,۳۷۹,۶۱۲

-

۴,۷۷۶,۳۰۲

-

۱۳۸۹

۴,۵۱۸,۳۸۶

۲۱۶.۵

۶,۸۰۱,۹۶۹

۲۶.۴

۵,۰۹۹,۸۶۴

۶.۸

۱۳۹۰

۱,۷۳۷,۷۰۳

۶۱.۵-

۸,۱۲۸,۳۶۳

۱۹.۵

۶,۱۹۶,۳۲۸

۲۱.۵

۱۳۹۱

۲,۲۵۲,۵۵۹

۲۹.۶

۱۲,۳۴۶,۵۷۳

۵۵.۴

۷,۵۵۷,۶۴۹

۲۲.۰

میانگین

۲,۴۷۹,۶۵۶

۱۶.۴

۸,۳۵۰,۷۶۵

۳۲.۹

۵,۹۵۸,۳۴۶

۱۶.۵

منبع: پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش مهر، جدول ذیل هم وضعیت مالیات پرداختی کارمندان دولت و اصناف کشور را روایت می‌کند:

مقایسه عملکرد مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و اصناف کشور

سال

مالیات حقوق بخش

دولتی(میلیارد ریال)

تعداد کارکنان بخش

دولتی (نفر)

سرانه مالیات حقوق بخش

دولتی(ریال)

سرانه مالیات قطعی

اصناف(ریال)

۱۳۸۸

۱۱,۳۱۰

۱۶۹,۵۹۱,۲

۵,۲۱۲,۷۸۰

۵,۴۶۱,۱۲۸

۱۳۸۹

۱۲,۹۷۷

۰۶۵,۲۹۸,۲

۶,۲۸۳,۲۵۸

۶,۵۳۹,۹۶۷

۱۳۹۰

۱۵,۱۴۵

۰۵۲,۹۹۸,۲

۷,۳۷۷,۰۰۳

۷,۲۶۸,۱۵۵

۱۳۹۱

۱۸,۴۸۸

۱۴۷,۱۰۱,۲

۸,۶۱۰,۷۴۸

۷,۷۱۴,۲۳۴

میانگین

-

-

۶,۸۶۶,۵۸۰

۶,۸۰۳,۱۰۶

منبع: خزانه داری کل و سالنامه‌های آماری مرکز آمار کشور
اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
تورآنتالیا