کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
ibshop
نیسان
تاپیک شاپ

جزئیات تغییرات قیمت 25 محصول کشاورزی

کدخبر:۱۴۴۵۳دوشنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۹:۳۱۱۹۰۸ بازدید

​مرکز آمار ایران نتایج بررسی قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار 1394 را اعلام کرد.

مرکز آمار ایران، نتایج بررسی وضعیت تغییرات قیمت 25 محصول کشاورزی را اعلام کرد.

مرکز آمار ایران نتایج بررسی قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار 1394 را اعلام کرد.

غلات- گندم

در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۱۵۳۰.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳، افزایشی برابر ۱۲.۵۶ درصد داشته است.

جو - نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم جو در بهار امسال در کل کشور به ۸۹۴۰.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول ۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۳ افزایش داشته است. قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل بهار ۱۳۹۴ در کل کشور ۱۹۸۸۱.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه ۹۳ افزایشی برابر با ۱۳۱.۵ درصد داشته است.

عدس - هندوانه

در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۲۹۳۰۲.۱ ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی معادل ۳.۵ درصد روبرو بوده است. قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در بهار ۹۴ در کل کشور ۶۶۴۸.۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه ۹۳، افزایشی برابر با ۸۷ درصد داشته است.

خربزه - خیار

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۷۰۰۳.۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به به بهار ۹۳ با افزایشی معادل ۵۴ درصد روبرو بوده است. در بهار سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۹۴۹۳ ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی معادل ۶۱.۷ درصد روبرو بوده است.

سیب زمینی - گوجه فرنگی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در بهار سال جاری در کل کشور ۴۵۷۵.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در بهار ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۲۸ درصد کاهشی داشته است. در بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۶۸۱۷.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳ معادل ۱۷.۹ درصد افزایش داشته است.

بادمجان - پیاز

قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور در بهار امسال ۷۰۱۳.۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ معادل ۱۱۰.۳ درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۸۳۰۱.۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳ معادل ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.

یونجه - کاه

در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۷۷۹۹.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ معادل ۲۶.۹ درصد افزایش داشته است. قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در بهار امسال در کل کشور ۲۰۶۰.۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳ معادل ۶.۶ درصد افزایش داشته است.

زردآلو - هلو

در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۴۸۵۲۷.۹ ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی معادل با ۱۱.۹ درصد روبرو بوده است. در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۴۸۹۲.۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۳ معادل ۵۹. ۸ درصد افزایش داشته است.

سیب درختی - آلبالو

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل بهار ۱۳۹۴ در کل کشور ۲۵۰۵۵.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳ معادل ۳۰.۲ درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور ۴۱۲۰۷.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳ برابر با ۸.۹۴ درصد افزایش داشته است.

گیلاس - گوسفند و بره زنده پرواری

در بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور ۴۵۳۲۴.۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت بهار ۹۳ معادل ۴.۸ درصد روبرو بوده است. در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۰۷۰۰۱.۹ ریال بوده است. قیمت فروش آن نسبت به بهار ۹۳، ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

گاو کمتر از دو سال پرواری - پشم گوسفند (شسته نشده)

در بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۱۲۱۱۸.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳، ۵.۶ درصد افزایش داشته است. در بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۱۴۰۸۶.۷ ریال بوده است. قیمت فروش آن در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۹۳ با کاهشی معادل با ۹ درصد روبرو بوده است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده) - شیر گاو (چرخ نکرده)

قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند در بهار سال جاری به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۳۰۰۲۸.۳ ریال بوده است که نسبت به بهار ۹۳ با افزایش برابر با ۱۵.۱ درصد روبرو بوده است. در بهار ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ۱۲۱۱۴.۸ ریال بوده است که نسبت به بهار ۹۳ با افزایشی برابر با ۱۲.۸ درصد روبرو بوده است.

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور - شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در بهار ۱۳۹۴ هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۱۲۹۷۳۷۷.۱ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار ۹۳ معادل ۲۸.۳ درصد افزایش داشته است. هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور طی بهار ۹۴ در کل کشور ۱۰۳۸۶۱۰.۳ ریال بوده و متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار ۹۳ معادل ۱۲۲.۷ درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور - دیسک زمین دیم با تراکتور

در بهار ۱۳۹۴ هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۶۴۸۷۸۵.۳ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار ۹۳ معادل ۴.۳ درصد کاهش داشته است. هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در بهار امسال در کل کشور ۵۷۱۷۴۱.۸ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار ۹۳ معادل ۳۱.۹ درصد افزایش داشته است.

خدمات نیروی انسانی- کارگر میوه چین (مرد) - درودگر غلات (مرد)

در بهار ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور ۲۷۹۷۸۸.۹ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به بهار ۹۳ معادل ۷.۶ درصد کاهش داشته است. دستمزد روزانه یک نفر کارگر درودگر غلات مرد در بهار امسال در کل کشور ۵۱۴۱۷۴.۱ ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار ۹۳ معادل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (مرد) - کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

در بهار ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور ۴۵۶۸۴۹.۸ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار ۹۳ معادل ۳۹.۸ درصد افزایش داشته که این رقم به طور متوسط نسبت بهار ۹۳ معادل ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.
اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا