کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

جزئیات توافق 22 بندی سازمان مالیاتی با اصناف + جدول

کدخبر:۱۳۴۴۳یکشنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۶:۱۷۴۵۴۴ بازدید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای ...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 93 را ابلاغ کرد.

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 93 را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است که پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95  قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد.

مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15-4-1393  انجام پذیرد.

 در ادامه مشروح توافق 22 بندی سازمان مالیاتی با اصناف را می خوانید؛

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100  قانون مالیاتهای مستقیم

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور  مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین  و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف - شرایط توافق:

1-   ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

2-   اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد.

3-  در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6  قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند.

4-  مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند:

1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی  قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

2-4   به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه  و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.

عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب - تعیین درآمد مشمول مالیات

5-  میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد:

 میزان مالیات عملکرد سال 1392

 حداقل رشد مالیات سال 1392 

 درصد نمونه گیری برای رسیدگی 

 تا مبلغ 10,000,000 ریال

8

4

 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 

12

8

 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر

18

12

میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد.

6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه  درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.

9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها)  مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است  و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391  و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200  مورخ 3-3-1394  نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات  ابرازی سال  1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت  ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.

14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، " معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است " ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393  نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان  با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد.

15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات  ابرازی سال  1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و  7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

ج - سایر موارد:

16-مودیانی که طبق  بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی  با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد.

17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی  انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.

اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30-08-1394 فهرست مؤدیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مؤدیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد.

18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8  بند  الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک  عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره  مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک،  سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21-  امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

پرسشگر : 1394/4/1414:53:10،
42
113
یه سوال ساده چند درصد از کاسبان ما ماهی کمتر 30 میلیون ریال درآمد دارند ؟؟
پاسخگو: 1394/12/1522:02:58،
31
32
یه سوال پیش پا افتاده و خنده دار ؟!! ببخشید چند در صد از کسبه و مردم عادی توی این گرونی ماهی کمتر از سه میلیون خرجشونه؟!!
يك هموطن: 1394/4/1415:13:16،
73
45
دروغ بزرگ
متاسفانه از سال ٩٠ نحوه محاسبه ماليات بردرامدمشاغل از طريق قانوني خارج شده وتبديل به كلاهبرداري مدرن شده ابتدا با يك شوي رسانه اي درصدي را بابت توافق با اصناف نسبت به سال گذشته اعلام ميكنند ولي بعدا به هر طريقي كه ميتوانند مالياتي را تعيين ميكنندو مبلغي كه بخواهند از مودي به عناوين مختلف ميگيرند و در اين مدل دزدي اتحاديها هم كمال همكاري با سازمان امور مالياتي مينمايند خوشبختانه اين نحوه دريافت ماليات از اواخر دولت گذشته اجرا شده و همكنون هم به همان روش برقراراست و كاري به ركود و عدم كسب درامد ندارد .سازمان ميگويد ماليات شما اين مبلغه اگر توان پرداخت داري بده اگر نداري برو هر موقع داشتي بيار ولي جريمه تاخيير پرداخت ٢٠٥ درصد در ماه ميباشد( اين مطالب جهت اطلاع رساني مجداا كپي شده ) متشكرم
....: 1394/4/1415:13:30،
49
47
اگر فهمیدین چی گفت، خلاصه بگویید ماهم بفهمیم
م: 1394/4/1415:14:16،
49
47
در ایران بعضیها هستند پولهایشان را نمیشود با لودر و بلدوزر جمع کرد و دریغ از پرداخت یک ریال مالیات و کارگر و کارمند بیچاره قبل از دریافت حقوق مالیات آن را کسر میکنند و بعد پرداخت میکنند . شاعر خوب فرموده از نخورده بگیر بدهید به خورده
يك هموطن: 1394/4/1415:35:26،
42
31
بهترين روش اينكه خود اتحاديه ها نسبت به تسليم اظهارنامه اعضاء صنفي خود اقدام كنندو نظارت نمايند.
چون اكثر عموم مردم اشنايي كامل با چگونگي تنظيم اظهارنامه ندارند و خود اين موضوع باعث خروج از اين توافقات وبهانه اي براي افزايش ماليات توسط سازمان مالياتي كشور ميباشد
سعید: 1394/4/1419:04:20،
45
33
با سلام . به عرض برسانم اینجانب دیروز به حوزه مالیاتی مراجعه کرده ودر خواست ارائه اضهار نامه داشتم که با کمال تعجب در صورتی که برای سال 92 توافق کرده وکلیه مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده بودم برگه تشخیص جدیدی دادند و گفتن که دوست نداشتن توافق کنند و مالیات شما 2/5 برابر شده که بنده عرض کردم جهت عملکرد سال 91 در عین اینکه توافق شده بود همین کار را کردید مگر می شود 2 سال پشت هم این اتفاق بیفتد در سال 90 مالیات بر درامد ما بوده تقریبا 3 میلیون 91 شده 7 میلیون و 92 شده 12/6 میلیون آیا این بود وعده های داده شده آیا هنوز 100 روز برای رفع مشکلات نرسیده؟ آیا این دولت تدبیر و امید است؟ در 2 سالی که دولت جدید مشغول شده تمام تلاششو برای نا امیدی انجام داده . ملاحضه به قبوض آب برق گاز تلفن و قیمتها بفرمایید خواهید دید چه بر ..............
من: 1394/4/1523:33:59،
43
36
مالیاتی که برای شما تعیین می کنند و شما پرداخت می کنی قطعی هست و نه علی الحساب. یعنی چی ؟ یعنی امکان دخل و تصرف و بازنگری توی مبالغش نه از طرف شما و نه از طرف اداره میسر نیست. اون کار هم غیر قانونی بوده, و شما یه قرون اضافه نباید می دادی و مستقیما باید شکایت می کردی یا به دیوان عالی یا بازرسی کل کشور. اگه از 1000 نفری که کار شما رو باهاش می کنن, 900 نفر یه راست برن شکایت کنن, اداره مالیات هم دست و پاش رو جمع می کنه.
اداره مالیات تبدیل شده به گردنه گیر, و مردم باید تا می تونن از زیر دادن مالیات فرار کنن.

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

قیمت خودروی جدید پژو 301 از سوی ایران خودرو مشخص شد + شرایط فروش مرداد 96
آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا اعلام گردید - مرداد 96 / محصولات سایپا گران شد
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
شرایط جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - شهریور 96
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
اعلام شرايط پيش‌فروش خودروهای رنو تندر90 و رنو ساندرو
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
آغاز دور جدید فروش فوری پژو 207 اتوماتیک جدید - شهریور 96
شرایط فروش هیوندای اکسنت شرکت کرمان موتور برای اولین بار اعلام شد + قیمت قطعی
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار تهران
درآمد متوسط یک نانوایی چقدر است؟
مردم فریب فروش خودروهای زیر قیمت را نخورند + جدول
جزئیات قیمت پرطرفدارترین خودروهای تولید داخل در بازار تهران + جدول
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما