کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

ارزان ترین و گران‌ترین خانه‌های تهران در کدام مناطق هستند؟

کدخبر:۱۲۵۶۸سه شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹:۵۱۵۰۶۷ بازدید

از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 78.9 میلیون ریال به منطقه سه و کمترین آن ...

از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 78.9 میلیون ریال به منطقه سه و کمترین آن با 21.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

به گزارش تسنیم، نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1394 نشان میدهد در این مقطع متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 39.0میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل0.2 درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14265واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 41.0 درصد کاهش مواجه بوده است.

* ارزان ترین و گران‌ترین خانه‌های تهران در کدام مناطق هستند؟

همچنین در ماه مورد بررسی، از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 78.9 میلیون ریال به منطقه سه و کمترین آن با 21.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.البته حاصل بررسی های بانک مرکزی در بخش معاملات مسکن شهر تهران در ماه گذشته بیانگر آن است که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14.3 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 41 درصد کاهش را نشان میدهد.بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه 94 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 53.7 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبو در مقایسه با اردیبهشت ماه سال 93 معادل 1.3 واحد درصد کاهش را نشان میدهد.

* بیشترین معاملات ملکی تهران برای کدام منطقه است؟

تحولات قیمت مسکن تهرانی‌ها در ماهی که گذشت بیانگر آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 39 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.3 درصد افزایش و 0.2 درصد کاهش یافته است.بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 7 معادل 5.8 درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 22 معادل 5.4 درصد تعلق دارد.

* تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1394

در دو ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 19.2 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 38.9 درصد کاهش نشان می دهد.در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 38.2 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.7 درصد افزایش نشان می دهد.

* سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال 1394 حاکی از آن است که در شهر تهران بازه های قیمتی 20 الی 25 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 15.1 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند و بازه های قیمتی 25 الی 30 و 30 تا 35 میلیون ریال به ترتیب با سهم 14.3 و 13.3 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در این ماه 27.9 درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 45 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است. شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 62.0 درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (39.0 میلیون ریال) معامله شده اند.

* آپارتمان‌های تهرانی ها چند متری است؟

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1394 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل 17.3 درصد اختصاص داشته است.واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم 16.6 و 13.4 درصدی در رتبه های بعد قرار دارند. در مجموع در اردیبهشت ماه سال 1394 واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 60.5 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

* بیشترین معاملات ملکی برای واحدهای کمتر از 220 میلیون تومان ثبت شد

در اردیبهشت ماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با سهم 11.9 درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.واحدهای دارای ارزش 100 تا 130 و 160 تا 190 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 10.6 و 9.6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اردیبهشت ماه سال 1394 حدود 48.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 6.0 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته اند.

* تحولات اجاره بهای مسکن از نگاه بانک مرکزی

بررسی روند تحولات اجاره بها و ترکیب آن (رهن و اجاره) بیان‌گر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغییرات قیمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضای مسکن، هزینه های تولید (ساخت) و تقاضای سفته بازی است و تحولات در این بازار با سپری شدن دوره چند ساله رکود بعضا با افزایش های شدید قیمتی همراه است.در حالی که دامنه تحولات اجاره بها، به دلیل «ارتباط مستقیم اجاره بهای مسکن با تقاضای مصرفی مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سطح عمومی درآمد مستاجران و فقدان تقاضای سفته بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره به رعایت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره» شدید نمی باشد. بر این اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغییرات قیمت مسکن با وقفه و به تدریج در بازار اجاره ظاهر می گردد.

در اردیبهشت ماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.9 و 13.9 درصد رشد نشان می دهد.شاخص اجاره بهای مسکن تحت تاثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و البته تحت تاثیر تحولات قیمت مسکن در سال های اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است.

اثرپذیری روند قیمت های بازار اجاره مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم نموده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 100= 1390) معادل 28.4 درصد می باشد.

* حجم معاملات ملکی تهران یکساله 41 درصد کم شد

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1394 گویای آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل 0.2 درصد کاهش داشت؛ همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1394 با کاهش 41.0 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 14.3 هزار فقره رسید.

در دو ماهه اول سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران با کاهش قابل ملاحظه 38.9 درصدی همراه گردید که به نظر می رسد بخشی از کاهش حجم معاملات مسکن در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش قابل ملاحظه معاملات در مقطع زمانی سال گذشته تحت تاثیر نگرانی خریداران از تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بوده است.در اردیبهشت ماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.9 و 13.9 درصد رشد نشان می دهد. در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماه های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.
اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا