کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

مرابحه قفل كارت اعتباری را باز نكرد

کدخبر:۱۰۱۵۰جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۷:۲۶۲۵۷۲ بازدید

دركشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، كارت اعتباري با نرخ‌هاي سود 4 تا 10درصد براي خريد كالاهاي مصرفي، خودرو، مسكن و ساير كالاهاي ...

دركشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، كارت اعتباري با نرخ‌هاي سود 4 تا 10درصد براي خريد كالاهاي مصرفي، خودرو، مسكن و ساير كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي مورد استفاده مي‌شود و مشتريان مي‌توانند با دريافت اين كارت‌ها تا سقف مورد نظر بانك خرج كنند و در ماه‌هاي مورد توافق با بانك با نرخ مشخص نسبت به پرداخت اقساط بانكي اقدام كنند.

اين نوع كارت‌ها به مشتريان كمك مي‌كند تا بتوانند به خريد خودرو يا مسكن يا وسايل ديگر اقدام كنند و اصل پول و سود آن را به بانك بپردازند.

اما در ايران به‌دليل شبهه ربوي بودن كارت اعتباري، صدور اين كارت‌ها قانوني و اجرايي نشده و دليل آن اين است كه مشتري بعد از گرفتن اين كارت و پول و اعتبار آن مشخص نيست كه آيا كالاي مصرفي خريداري مي‌كند و مثلا نوعي فروش اقساطي كالا را انجام مي‌دهد يا در يك كار سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در آن صورت بايد سود حاصل از سرمايه‌گذاري نيز مشخص شود.

در نتيجه به لحاظ مشخص نبودن نوع كاركرد اين كارت‌هاي اعتباري، شبهه ربوي بودن وجود دارد.

اما برخي كارشناسان آشنا با مباني فقه اسلامي، راهكاري با عنوان مرابحه يا كارت خريد را براي آن ارايه دادند تا قفل كارت‌هاي اعتباري در ايران شكسته شود اما با اين وجود هنوز مشكل باقي است و ظاهرا اين راهكار نيز هنوز تا حصول نتيجه فاصله دارد. نشريه پيوست درگزارشي به اين موضوع پرداخته و نوشته است: دو سال از ابلاغ دســتورالعمل صدور كارت اعتباري براساس عقد مرابحه مي‌گذرد اما هنوز صدور اين نــوع كارت در جامعه فراگير نشده است.

ابلاغ اين دستورالعمل سياست‌گذاران شبكه بانكي كشور را اميدوار كرد تا بتوانند شبكه بانكي كشور را به صدور اين نوع كارت همچنين مردم را به اســتفاده از آن ترغيب كنند و به‌تدريج روندهاي مقايسه اســتفاده از كارت اعتباري و نقدي ايران به اســتانداردهاي جهاني نزديك شــود.

اما هنوز هيــچ‌كدام از بانك‌ها بــه صدور كارت اعتباري براســاس عقد مرابحه اقدام نكرده‌اند و مردم نيز از آن بي‌خبرند.

تقريبا 10ســال اســت بانك مركزي صدور و گســترش اين نوع كارت را در دســتور كار خود قرار داده اما طي سال‌هاي گذشته بانك‌ها و مشــتريان به دلايل مختلــف از اين نوع كارت اســتقبال نكرده‌اند و سياست‌گذاري بانك مركزي براي رسيدن به اين هدف با شكست مواجه شده است.

مديران شــبكه بانكي كشــور بارها به بررسي مزايــاي كارت اعتباري پرداخته‌اند اما به نظر مي‌رســد برشــمردن اين مزايا نتوانسته شــبكه بانكي و مردم را به سمت اســتفاده از اين كارت‌ها ســوق دهد. يكــي از مزيت‌هاي كارت اعتباري كه بارها از ســوي مسوولان به آن اشاره شــده دوره زماني تسويه حساب اين نوع كارت‌هاست. بسياري معتقدند يكي از امتيازهاي كارت اعتباري نســبت به كارت نقدي اين است كه شــما وقتي از كارت اعتباري خود اســتفاده مي‌كنيد 30 الي 45روز فرصت اعتراض داريد و مي‌توانيــد عدم صحت تراكنش انجام شــده را به پذيرنده اعلام كنيد و نيز مي‌توانيد در يك دوره طولاني‌تري وجه كالا را بازپرداخت كرد. اما هيچ‌كدام از ايــن امتيازات موجب اســتقبال مردم و شبكه بانكي كشور از كارت اعتباري نشد.

در ابتــداي مطرح شــدن كارت اعتباري قرار شد بانك‌ها از منابع قرض‌الحسنه براي صدور اين نوع كارت اســتفاده كنند. طبق بررسي صورت گرفته از ســوي بانك مركــزي يكي از ضعف‌هــاي كارت خريــد اعتبــاري مبتني بر قرض‌الحسنه، محدود بودن منابع قرض‌الحسنه در كشــور اســت از همين رو بانك‌ها از اين نوع منابع استفاده نكردند.

 از ســويي برخي از فقها معتقدند كارت‌هاي اعتبــاري براي اشخاص متوسط و متوسط به بالاي جامعه صادر مي‌شود درحالي كه قرار است قرض‌الحسنه به افراد آسيب‌پذير جامعه تعلق بگيرد. سيدعباس موسويان در اين زمينه گفت: كارت اعتباري براي خريدهاي متوســط و لوكس به‌كار گرفته مي‌شود اما قرض‌الحسنه براي نيازهاي ضروري و غيرمترقبه اســت. نكته ديگر كمبود منابع قرض‌الحسنه بانك‌هاست.


 محاسبات پيچيده مرابحه و خريد كارت اعتباري

سياست‌گذاران بانكي بسيار اميدوار بودند پس از ابلاغ كارت اعتباري بــر پايه عقد مرابحه تحولي جدي در ايــن زمينه صورت گيــرد اما واكنش‌هاي كشور به اين موضوع اعتباري نيز نشان مي‌دهد آنچنان طرفداري نــدارد. با وجود اينكه بيش از دو ســال از ابلاغ آيين|‌نامه اجرايي صدور كارت اعتبــاري بر پايه عقــد مرابحه مي‌گذرد هنوز هيچ بانكي اقدام به صــدور اين نوع كارت اعتباري نكــرده اســت و تعداد محــدودي از بانك‌ها كه براســاس درخواست مشتريان خود يا تكميل سبد محصول خود كارت اعتباري صادر كرده‌اند همچنان از عقد جعاله بهره مي‌برند.

هرچند بسياري اســتفاده از اين نوع عقد را در كارت اعتباري خالي از اشــكال نمي‌داننــد اما با وجود تمام مشكلاتي كه وجود دارد هنوز بانك‌ها درصورت درخواست مشتري فقط از طريق اين نوع عقد براي صدور كارت اعتباري اقدام مي‌كنند.

يكي از مشكلاتي كه بانك‌ها براي استفاده از عقد مرابحه با آن مواجه هستند، سيستم پيچيده حسابداري اين نوع عقد است.

طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته هر خريدي كه مشــتري با استفاده از اين نــوع كارت اعتباري انجــام مي‌دهد درقالب يك عقــد جداگانه به‌حســاب مي‌آيد و از همان روز براي مشــتري فرصت تسويه حساب در نظر گرفته مي‌شود.

 از همين رو شايد تا پايان ماه دارنــده كارت اعتباري 10خريد در روزهاي متفاوتي انجام دهد در ايــن صورت10 قرار داد مرابحه بين او و بانك و در نهايت فروشنده منعقد مي‌شود و هركدام از آنها سيســتم حسابداري مســتقل دارد و اين رويــه كار را براي بانك‌ها مشكل مي‌كند. به‌طوري كه پس از مدتي بانك‌ها براي مديريت اين حساب‌ها و پردازش و تســويه آنها نيازمند ابركامپيوترهايي خواهند بود كه بتوانند فرآيندهاي حســابداري آنان را به سرانجام برسانند.

از ســوي ديگر مشتري نيز در اســتفاده از اين كارت‌ها متضرر مي‌شوند چراكه هر عقد پس از خريد بسته مي‌شود و مهلت در نظر گرفته شده براي مشتري جهت تسويه حساب محدود خواهد بود.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد روياي استفاده از كارت اعتباري همچنان براي سياست‌گذاران و مردم در قالب همان رويا باقي بماند.

بلیط هواپیمادیدگاه ها

خوشخط: 1393/12/108:10:24،
68
18
یعنی سود سی وپنج درصذی بانک ها ربا نیست.
مهدی: 1393/12/109:56:51،
57
26
نه عزیز برای خودشون حلال برای مردم حروم
مهدی: 1393/12/109:58:44،
54
18
مردم قیور عزیز تبریک در 8ساعت دیشب هیچ گونه اختلاسی صورت نگزفته به خاطر این به شما تبریک میگویم از اینجا
نام شما: 1393/12/110:07:23،
57
24
در کشورهای اروپائی ربا هست و به همین خاطر اغلب آنها کارمزد 4 درصدی دارند و در کشور ما تا این رقم از 100 درصد عبور نکنه ربا به حساب نمیاد ....
حمیدرضا: 1393/12/114:38:35،
34
19
وامی که من از بانک گرفتم و طبق گفته خودشون باید سی درصد سود بدم که اگه حساب کنیم خیلی بیشتر میشه ربا نیست اونوقت کارت اعتباری 4 درصدی ربا حساب میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شباهنگ: 1393/12/115:02:34،
34
27
بانک ملی 3 , 4سال پیش کارت اعتباری به معلمان داد که بخاطر شبهه شرعی که فقط جهت خرید کالا باشه نه چیز دیگه .... با چند فروشگاه خاص طرف قرارداد بود. الانم وام 5 میلیونی خرید کالا 12 درصدی در قالب مرابحه به معلمان پرداخت میکنه
مطلع: 1393/12/207:31:19،
27
25
خوشخط جان خودت می گه سود ؛ خوب سود که ربا نمی شه !
اون اروپایی ها یا بگم بقیه نقاط کره زمین بجز ایران این موضوع را نمی فهمن که اسم بهره رو تبدیل به سود کنن همه چی حل می شه
باور نمی کنی به جان آ شیخ ... قسم
N: 1393/12/110:20:30،
39
22
عزیزم بانک ملت داره با سود 25 درصد کارت مرابحه میده که با بیمه و کار شناسی و دفترخانه به 30 درصد میرسه
نام شما: 1393/12/110:36:10،
44
23
مرابحه نه مذابحه
کارمند: 1393/12/110:47:15،
45
26
بانک سامان. تو سایتش ثبت نام میکنه تو شعبه هایپر استار میده. سودشم 30 درصده. اینا تو هر چیزی ال فکر می کنن چه جوری مردمو بیشتر تیغ بزنن.

یه کی هم از ملت گرفتم 5 میلیون 7.2 سه ساله باز پرداختشه. 30 درصد.
فقط اسمش اعتباریه یارو گفت تا آخر هفته خالیش کن قسط ببندیم.

اصلا کارت اعتباری تو ایران بی معنیه. می خواد وام گرون بده اسمشو میذاره اعتباری.
امير: 1393/12/113:02:44،
28
26
خدا كنه هيچ وقت تو ايران همه گير نشه. الان خيلي از كشورها به خاطر قرض مردم به بانكها به خاطر همين كارتها مشكل دارند. چون مردم بدون ملاحظه براي وسايل غير ضروري خرج كردن. يكيش همين تركيه است كه فرهنگشون به ما نزديكتره. طوري شد دولت سال پيش خريد موبايل و طلا رو از طريق كارت اعتباري به صورت قسطي ممنوع كرد. همشون هم به بانك قرض دارند. به نظر من همين كارتهاي خودمون تو جيب همه باعث هزينه كردن بيشتر شده. قبلا كه پول نقد تو جيبمون بود ٢ بار فكر ميكرديم تا يه چيزي بخريم. الان فوري كارت ميكشيم. ببين ديگه اعتباري بياد چي ميشه.
امید: 1394/8/2015:50:21،
26
25
عقد مرابحه شما رو وکیل میکنه از طرف بانک نقدا جنس یا خدمات دلخواهت را بخری بعد به خودت نسیه مثلا با سود 25 درصد بفروشی که شورای فقهی بانک مرکزی تایید کرده مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا اعلام گردید - مرداد 96 / محصولات سایپا گران شد
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
شرایط جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - شهریور 96
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
اعلام شرايط پيش‌فروش خودروهای رنو تندر90 و رنو ساندرو
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
شرایط فروش هیوندای اکسنت شرکت کرمان موتور برای اولین بار اعلام شد + قیمت قطعی
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
آغاز دور جدید فروش فوری پژو 207 اتوماتیک جدید - شهریور 96
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار تهران
درآمد متوسط یک نانوایی چقدر است؟
جزئیات قیمت پرطرفدارترین خودروهای تولید داخل در بازار تهران + جدول
فروش خودروی ساینا اتوماتیک برای اولین‌بار تا چند روز دیگر - شهریور 96
تولید چند خودرو سواری در کشور متوقف شد
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما