کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
زولا
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ، ۱۲:۳۱:۳۲

انواع ماهیان تازه جنوب

نام محصول قیمت ( تومان )
  بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم ) 25,000 نمودار تغییر قیمت بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم )
  کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) 17,000 نمودار تغییر قیمت کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم )
  کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) --- نمودار تغییر قیمت کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم)
  کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) 13,500 نمودار تغییر قیمت کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم )
  کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) --- نمودار تغییر قیمت کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم )
  سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) 17,000 نمودار تغییر قیمت سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم)
  سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) 16,000 نمودار تغییر قیمت سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم)
  سنگسر سایر انواع 15,000 نمودار تغییر قیمت سنگسر سایر انواع
  میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) 18,000 نمودار تغییر قیمت میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم )
  حلوا سیاه (بالای 700گرم) 22,000 نمودار تغییر قیمت حلوا سیاه (بالای 700گرم)
  حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) 21,000 نمودار تغییر قیمت حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم)
  سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) 7,500 نمودار تغییر قیمت سارم (بین 1000 تا 3000 گرم)
  سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) 6,500 نمودار تغییر قیمت سارم (بین 3000 تا 5000 گرم)
  کفشک (بالای 1000 گرم) 16,500 نمودار تغییر قیمت کفشک (بالای 1000 گرم)
  کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) 15,500 نمودار تغییر قیمت کفشک (بین 700 تا 1000 گرم)
  گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) 10,000 نمودار تغییر قیمت گیش (بین 3000 تا 5000 گرم)
  گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) 13,000 نمودار تغییر قیمت گیش(بین 1000 تا 3000 گرم)
  عروس (بالای 700 گرم) 9,000 نمودار تغییر قیمت عروس (بالای 700 گرم)
  بیاح 8,000 نمودار تغییر قیمت بیاح
  زیبا (بالای 3000 گرم) 7,000 نمودار تغییر قیمت زیبا (بالای 3000 گرم)
  زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) 9,000 نمودار تغییر قیمت زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم)
  راشگو ( بالای 3000 گرم ) 29,000 نمودار تغییر قیمت راشگو ( بالای 3000 گرم )
  سرخو 18,000 نمودار تغییر قیمت سرخو
  سکن با سر و دم 15,800 نمودار تغییر قیمت سکن با سر و دم
  شانک 17,000 نمودار تغییر قیمت شانک
  شوریده 21,000 نمودار تغییر قیمت شوریده
  شیر خلیج فارس با سر و دم 27,000 نمودار تغییر قیمت شیر خلیج فارس با سر و دم
  شیر خلیج فارس بدون سر و دم 29,500 نمودار تغییر قیمت شیر خلیج فارس بدون سر و دم
  طوطی ماهی 15,000 نمودار تغییر قیمت طوطی ماهی
  قباد 19,500 نمودار تغییر قیمت قباد
  کتو 4,500 نمودار تغییر قیمت کتو

انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی

نام محصول قیمت ( تومان )
  بچه شیر منجمد 23,000 نمودار تغییر قیمت بچه شیر منجمد
  تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) 17,000 نمودار تغییر قیمت تیلا پیلا فیله شده ( سایز L )
  تیلا پیلا فیله شده (سایز M) 18,000 نمودار تغییر قیمت تیلا پیلا فیله شده (سایز M)
  سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) 7,000 نمودار تغییر قیمت سلطان ابراهیم منجمد (سایز L )
  سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) 6,000 نمودار تغییر قیمت سلطان ابراهیم منجمد (سایز M )
  حسون منجمد ( سایز L ) 5,500 نمودار تغییر قیمت حسون منجمد ( سایز L )
  حسون منجمد ( سایز M ) 4,500 نمودار تغییر قیمت حسون منجمد ( سایز M )
  هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) --- نمودار تغییر قیمت هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL )
  هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL 12,500 نمودار تغییر قیمت هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL
  سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم 38,500 نمودار تغییر قیمت سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم
  سرخو منجمد ( سایز L ) 19,000 نمودار تغییر قیمت سرخو منجمد ( سایز L )
  سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) 8,000 نمودار تغییر قیمت سارم منجمد صنعتی(سایز XL )
  طلال منجمد ( سایز L ) 6,500 نمودار تغییر قیمت طلال منجمد ( سایز L )
  رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) 16,000 نمودار تغییر قیمت رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L )
  شوریده داخلی ( سایز XL ) 21,500 نمودار تغییر قیمت شوریده داخلی ( سایز XL )
  شوریده داخلی ( سایز L ) 19,000 نمودار تغییر قیمت شوریده داخلی ( سایز L )
  شوریده داخلی ( سایز M ) 18,000 نمودار تغییر قیمت شوریده داخلی ( سایز M )
  شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) --- نمودار تغییر قیمت شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L )
  شیر منجمد با سر و دم 26,000 نمودار تغییر قیمت شیر منجمد با سر و دم
  شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم --- نمودار تغییر قیمت شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم
  سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) 12,000 نمودار تغییر قیمت سنگسر - سایر انواع(سایز L و M )
  سنگسر طلایی ( سایز L ) 14,000 نمودار تغییر قیمت سنگسر طلایی ( سایز L )
  کتر دم سبز منجمد 15,000 نمودار تغییر قیمت کتر دم سبز منجمد
  حلوا سیاه ( سایز XL ) 22,000 نمودار تغییر قیمت حلوا سیاه ( سایز XL )
  حلوا سیاه ( سایز L ) 21,000 نمودار تغییر قیمت حلوا سیاه ( سایز L )
  حلوا سیاه ( سایز M ) 19,500 نمودار تغییر قیمت حلوا سیاه ( سایز M )
  راشکو منجمد ( سایزL و XL ) 28,000 نمودار تغییر قیمت راشکو منجمد ( سایزL و XL )
  کفشک ( سایز XL ) 16,500 نمودار تغییر قیمت کفشک ( سایز XL )
  کفشک ( سایز L ) 15,500 نمودار تغییر قیمت کفشک ( سایز L )
  گیش معمولی( سایز L ) 11,000 نمودار تغییر قیمت گیش معمولی( سایز L )
  گیش مقوایی ( سایز L ) 13,000 نمودار تغییر قیمت گیش مقوایی ( سایز L )
  میش ( شکم خالی ) 17,000 نمودار تغییر قیمت میش ( شکم خالی )
  میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) 31,000 نمودار تغییر قیمت میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51)
  میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) 34,000 نمودار تغییر قیمت میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40)
  میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) 38,000 نمودار تغییر قیمت میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 )
  هامور منجمد ( سایز XL ) 18,000 نمودار تغییر قیمت هامور منجمد ( سایز XL )
کانال تلگرام ایران جیب

انواع ماهیان تازه پرورشی

نام محصول قیمت ( تومان )
  قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) 16,800 نمودار تغییر قیمت قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم)
  قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) 15,000 نمودار تغییر قیمت قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم)
  آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) 16,000 نمودار تغییر قیمت آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم)
  آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم 13,000 نمودار تغییر قیمت آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم
  فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ 9,000 نمودار تغییر قیمت فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ
  فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) 7,000 نمودار تغییر قیمت فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500)
  فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 7,000 نمودار تغییر قیمت فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000
  بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) 8,200 نمودار تغییر قیمت بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم)
  بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) 9,200 نمودار تغییر قیمت بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم)
  بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) 8,200 نمودار تغییر قیمت بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم )
  کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) 8,500 نمودار تغییر قیمت کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم)
  میگوی پرورشی 23,000 نمودار تغییر قیمت میگوی پرورشی

ماهیان تازه دریای شمال

نام محصول قیمت ( تومان )
  اردک ماهی به دلیل ممنوعیت صید نرخی ندارد نمودار تغییر قیمت اردک ماهی
  سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 22,000 نمودار تغییر قیمت سفید دریایی ( بالای 900 گرم )
  سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 19,000 نمودار تغییر قیمت سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم )
  سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 16,000 نمودار تغییر قیمت سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم )
  سوف ( بالای 800 گرم ) 22,000 نمودار تغییر قیمت سوف ( بالای 800 گرم )
  سوف ( 400 تا 800 گرم ) 17,000 نمودار تغییر قیمت سوف ( 400 تا 800 گرم )
  سیم 5,500 نمودار تغییر قیمت سیم
  کفال ( بالای 900 گرم ) 21,500 نمودار تغییر قیمت کفال ( بالای 900 گرم )
  کفال ( 600 تا 900 گرم ) 18,500 نمودار تغییر قیمت کفال ( 600 تا 900 گرم )
  کفال ( 300 تا 600 گرم ) 14,000 نمودار تغییر قیمت کفال ( 300 تا 600 گرم )
  کیلکا 3,800 نمودار تغییر قیمت کیلکا

قیمت روز انواع ماهی و میگو قیمت روز

آقا چاپ