کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
مستر بلیط
زولا
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ، ۰۸:۴۱:۴۹

گوشت و آلایش خوراکی مرغ

نام محصول قیمت ( تومان )
  مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 7,300 نمودار تغییر قیمت مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای
  مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 8,200 نمودار تغییر قیمت مرغ کامل تازه بسته بندی  بشقابی
  مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 7,400 نمودار تغییر قیمت مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده
  ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 9,500 نمودار تغییر قیمت ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق
  ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 11,200 نمودار تغییر قیمت ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق
  مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 12,400 نمودار تغییر قیمت مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران )
  مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 13,200 نمودار تغییر قیمت مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران )
  ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 12,200 نمودار تغییر قیمت ساق مرغ با پوست و بدون سرساق
  ساق مرغ بدون پوست و سرساق 13,400 نمودار تغییر قیمت ساق مرغ بدون پوست و سرساق
  سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 11,400 نمودار تغییر قیمت سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال
  سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 12,300 نمودار تغییر قیمت سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو
  سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 12,200 نمودار تغییر قیمت سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال
  ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 10,200 نمودار تغییر قیمت ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال
  ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 11,700 نمودار تغییر قیمت ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال
  بال کبابی ساده - بدون نوک بال 9,800 نمودار تغییر قیمت بال کبابی ساده - بدون نوک بال
  بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 9,500 نمودار تغییر قیمت بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال
  بازوی کبابی 10,900 نمودار تغییر قیمت بازوی کبابی
  بازوی کبابی زعفرانی 10,900 نمودار تغییر قیمت بازوی کبابی زعفرانی
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده 10,400 نمودار تغییر قیمت مخلوط بال و بازو کبابی ساده
  مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 10,400 نمودار تغییر قیمت مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی
  مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با --- نمودار تغییر قیمت مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با
  فیله مرغ 17,700 نمودار تغییر قیمت فیله مرغ
  فیله مرغ زعفرانی 17,700 نمودار تغییر قیمت فیله مرغ زعفرانی
  گردن مرغ بدون پوست 3,200 نمودار تغییر قیمت گردن مرغ بدون پوست
  شنیسل بدون آرد 15,700 نمودار تغییر قیمت شنیسل بدون آرد
  شنیسل با آرد 13,900 نمودار تغییر قیمت شنیسل با آرد
  جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 16,100 نمودار تغییر قیمت جوجه چینی ( شنیسل فیله )
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 17,200 نمودار تغییر قیمت جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 17,200 نمودار تغییر قیمت جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی
  جوجه کباب با استخوان ساده 12,400 نمودار تغییر قیمت جوجه کباب با استخوان ساده
  جوجه کباب با استخوان زعفرانی 12,400 نمودار تغییر قیمت جوجه کباب با استخوان زعفرانی
  پاچینی 10 عددی مرغ 11,700 نمودار تغییر قیمت پاچینی 10 عددی مرغ
  مرغ کنتاکی 11,700 نمودار تغییر قیمت مرغ کنتاکی
  سینه مرغ سوخاری 11,700 نمودار تغییر قیمت سینه مرغ سوخاری
  دل مرغ پاک کرده 6,800 نمودار تغییر قیمت دل مرغ پاک کرده
  جگر مرغ 4,300 نمودار تغییر قیمت جگر مرغ
  سنگدان مرغ 4,300 نمودار تغییر قیمت سنگدان مرغ
  پای مرغ پاک شده 5,000 نمودار تغییر قیمت پای مرغ پاک شده

قیمت گوشت و آلایش خوراکی مرغ در بازار تهران قیمت روز

آقا چاپ