با همکاری بانك اطلاعات بازار آهن ايران
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 16 مرداد ماه 1392 - 16:20

بعد از چند لحظه به صفحه جدید قیمت روز آهن آلات منتقل می شوید.

قیمت هر شاخه ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
--- 125 12 12 متری تیر آهن
320.000 155 14 12 متری
375.000 195 16 12 متری
462.000 225 18 12 متری
840.000 276 20 12 متری
895.000 315 22 12 متری
1.035.000 369 24 12 متری
1.230.000 434 27 12 متری
1.350.000 500 30 12 متری
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
2100 4.5 6.5 کلاف میلگرد
2004 6 8 شاخه
1944 7.5 10 12 متری
1922 11 12 12 متری
1945 15 14 12 متری
1945 19 16 12 متری
1940 25 18 12 متری
1945 30 20 12 متری
1950 36 22 12 متری
1940 47 25 12 متری
1930 56 28 12 متری
1965 75 32 12 متری
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
2005 هر متر 2.44 507 - 508 - 509 پروفیل درب و پنجره پروفیل
2095 0.89 ورق 2 قوطی 10 * 20
2055 0.9 ورق 2 قوطی 10 * 25
2095 1.6 ورق 2 قوطی 10 * 30
2005 1.6 ورق 2 قوطی 25 * 25
2025 9 ورق 2 قوطی 20 * 20
2020 1.37 ورق 2 قوطی 20 * 30
2005 15 ورق 2 قوطی 50 * 30
2005 17 ورق 2 قوطی 60 * 30
2005 15 ورق 2 قوطی 40 * 40
2005 19 ورق 2 قوطی 60 * 40
2005 23 ورق 2 قوطی 80 * 40
2005 4.19 ورق 2 قوطی 70 * 70
2005 5.18 ورق 2 قوطی 40 * 100
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
2010 85 6.5 11.80 متری ناودانی
2000 103 8 11.80 متری
2080 127.2 10 11.80 متری
2010 160.8 12 11.80 متری
2130 192 14 11.80 متری
2510 264 16 11.80 متری
2910 264 18 11.80 متری
2060 303.6 20 11.80 متری
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
1840 --- 8 برش خورده صفحه ستون
1840 --- 10 برش خورده
1860 --- 12 برش خورده
1840 --- 15 برش خورده
2040 --- 20 برش خورده
2045 --- 25 برش خورده
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
--- 4.017 20*5 6 متری تسمه
--- 5.887 25*5 6 متری
--- 7.065 30*5 6 متری
--- 9.420 40*5 6 متری
--- 11.77 50*5 6 متری
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
1960 08.16 3 نبشی نبشی
1960 14.52 4 نبشی
1960 22.62 5 نبشی
1960 32.52 6 نبشی
2000 57.96 8 نبشی
1960 90.06 10 نبشی
1960 129.6 12 نبشی
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز ابعاد نوع کالا
--- 32 2 رول ورق سیاه
1820 48 3 2 * 1
1820 64 4 1 * 2
1845 353 5 1.5 * 6
1845 424 6 1.5 * 6
1820 600 8 1.5 * 6
1820 706 10 1.5 * 6
1830 848 12 1.5 * 6
1820 1060 15 1.5 * 6
2015 1413 20 1.25 * 6
2015 1470 25 1.25 * 6
2015 1760 30 1.25 * 6
قیمت هر کیلو ( تومان ) وزن ( کیلو گرم ) سایز شاخه نوع کالا
2780 4000~6000 0/4 رول ورق 1x ورق گالوانیزه
2670 4000~6000 0/5 رول ورق 1x
2650 4000~6000 0/6 رول ورق 1x
2470 4000~6000 0/7 رول ورق 1x
2460 4000~6000 0/8 رول ورق 1x
--- 4000~6000 0/9 رول ورق 1x
2440 4000~6000 1 رول ورق 1x
2440 4000~6000 1.25 رول ورق 1x
2440 4000~6000 1.5 رول ورق 1x
2540 4000~6000 --- رول ورق 1x

- قیمت ها مربوط به بنگاه تهران می باشد.

ایران جیب را محبوب کنید.

برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات